Temeljna in zamudna obrestna mera

I. Predpisana obrestna mera zamudnih obresti po 28. 6. 2003

Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1, Uradni list RS, št. 56/2003) je določil predpisano obrestno mero zamudnih obresti v višini 17%. Njeno višino je s sklepom spreminjala Vlada Republike Slovenije.

Od 1. 1. 2007 je predpisana obrestna mera zamudnih obresti enaka vodilni obrestni meri, povečani za 8 odstotnih točk (ZPOMZO-1A, Uradni list RS, št. 105/2006) in velja za šestmesečno obdobje, ki se začne s 1. januarjem oziroma 1. julijem. Višino objavi v Uradnem listu RS minister pristojen za finance.

Vodilna obrestna mera, ki se uporablja pri izračunu, je mejna sprejeta obrestna mera, ki je bila dosežena na zadnji operaciji glavnega refinanciranja pred začetkom zadevnega šestmesečnega obdobja oziroma od 15.10.2008 dalje je njena višina enaka fiksni obrestni meri operacij glavnega refinanciranja.

Od

Do

ZOM (letno)

Predpis

01.01.2024 30.06.2024 12,50% Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2024)
01.07.2023 31.12.2023 12,00% Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 74/2023)
01.01.2023 30.06.2023 10,50% Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 2/2023)
01.07.2022 31.12.2022 8,00% Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 90/2022)
01.01.2022 30.06.2022 8,00% Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 5/2022)
01.07.2021 31.12.2021 8,00% Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 106/2021)
01.01.2021 30.06.2021 8,00% Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 5/2021)
01.07.2020 31.12.2020 8,00% Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 93/2020)
01.01.2020 30.06.2020 8,00% Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 2/2020)
01.07.2019 31.12.2019 8,00% Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 44/2019)
01.01.2019 30.06.2019 8,00% Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2019)
01.07.2018 31.12.2018 8,00% Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 46/2018)

01.01.2018

30.06.2018

8,00%

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2018)

01.07.2017

31.12.2017

8,00%

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 34/2017)

01.01.2017

30.06.2017

8,00%

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2017)

01.07.2016

31.12.2016

8,00%

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 48/2016)

01.01.2016

30.06.2016

8,05%

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2016)

01.07.2015

31.12.2015

8,05%

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 48/2015)

01.01.2015

30.06.2015

8,05%

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 2/2015)

01.07.2014

31.12.2014

8,15%

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 50/2014)

01.01.2014

30.06.2014

8,25%

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2014)

01.07.2013

31.12.2013

8,50%

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 56/2013)

01.01.2013

30.06.2013

8,75%

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2013)

01.07.2012

31.12.2012

9,00%

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 51/2012)

01.01.2012

30.06.2012

9,00%

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2012)

01.07.2011

31.12.2011

9,25%

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 54/2011)

01.01.2011

30.06.2011

9,00%

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2011)

01.07.2010

31.12.2010

9,00%

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 53/2010)

01.01.2010

30.06.2010

9,00%

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2010)

01.07.2009

31.12.2009

9,00%

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 51/2009)

01.01.2009

30.06.2009

10,50%

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2009)

01.07.2008

31.12.2008

12,00%

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 73/2008)

01.01.2008

30.06.2008

12,00%

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 2/2008)

01.07.2007

31.12.2007

12,00%

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 60/2007)

01.01.2007

30.06.2007

11,50%

Zakon o spremembah zakona o predpisani obrestni meri (Uradni list RS, št. 105/2006)
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2007)

01.07.2006

31.12.2006

12,50%

Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 55/2006)

01.01.2006

30.06.2006

13,50%

Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 118/2005)

01.01.2004

31.12.2005

15,50%

Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 135/2003)

28.06.2003

31.12.2003

17,00%

Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 56/2003)

V skladu s četrtim odstavkom 3. člena zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS št. 56/2003) temeljno obrestno mero (TOM) od julija 2003 dalje izračunava in objavlja Statistični urad RS.

II. Predpisana obrestna mera zamudnih obresti od 5. 8.1995 do 27. 6. 2003

V skladu z zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 45/1995, 109/2001)  in sklepom o temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 1/1996, 61/1996, 3/1997, 23/1997, 81/1997) je v obdobju avgust 1995 - junij 2003 Banka Slovenije izračunavala in objavljala temeljno obrestno mero (TOM) in obrestno mero zamudnih obresti (ZOM).

  • Od 5. 8.1995 do 31. 12. 2001 je bila predpisana obrestna mera zamudnih obresti enaka temeljni obrestni meri, povečani za število odstotnih točk, ki ga predstavlja 1,8-kratnik splošne eskontne mere Banke Slovenije.
  • Od 1. 1. 2002 do 27. 6. 2003 je bila predpisana obrestna mera zamudnih obresti enaka temeljni obrestni meri povečani za 13,5 odstotnih točk.

Mesec

TOM (mesečno)

TOM (letno)

ZOM (letno)

06. 2003*

0,5%

6,26%

19,76%

05. 2003

0,4%

4,81%

18,31%

04. 2003

0,5%

6,26%

19,76%

03. 2003

0,5%

6,05%

19,55%

02. 2003

0,6%

8,11%

21,61%

01. 2003

0,6%

7,30%

20,80%

12. 2002

0,6%

7,30%

20,80%

11. 2002

0,6%

7,55%

21,05%

10. 2002

0,6%

7,30%

20,80%

09. 2002

0,6%

7,55%

21,05%

08. 2002

0,6%

7,30%

20,80%

07. 2002

0,6%

7,30%

20,80%

06. 2002

0,6%

7,55%

21,05%

05. 2002

0,7%

8,56%

22,06%

04. 2002

0,6%

7,55%

21,05%

03. 2002

0,7%

8,56%

22,06%

02. 2002

0,6%

8,11%

21,61%

01. 2002

0,6%

7,30%

20,80%

12. 2001

0,6%

7,30%

27,10%

11. 2001

0,6%

7,55%

27,35%

10. 2001

0,6%

7,30%

27,10%

09. 2001

0,7%

8,86%

28,66%

08. 2001

0,7%

8,56%

28,36%

07. 2001

0,8%

9,84%

29,64%

06. 2001

0,8%

10,18%

29,98%

05. 2001

0,7%

8,56%

28,36%

04. 2001

0,7%

8,86%

28,66%

03. 2001

0,7%

8,56%

26,56%

02. 2001

0,7%

9,52%

27,52%

01. 2001

0,7%

8,56%

26,56%

12. 2000

0,8%

9,86%

27,86%

11. 2000

0,7%

8,88%

25,08%

10. 2000

0,7%

8,58%

24,78%

09. 2000

0,7%

8,88%

25,08%

08. 2000

0,7%

8,58%

24,78%

07. 2000

0,8%

9,86%

26,06%

06. 2000

0,7%

8,88%

25,08%

05. 2000

0,8%

9,86%

24,26%

04. 2000

0,7%

8,88%

23,28%

03. 2000

0,7%

8,58%

22,98%

02. 2000

0,7%

9,20%

23,60%

01. 2000

0,7%

8,58%

22,98%

12. 1999

0,7%

8,56%

22,96%

11. 1999

0,6%

7,55%

21,95%

10. 1999

0,6%

7,30%

21,70%

09. 1999

0,6%

7,55%

21,95%

08. 1999

0,5%

6,05%

20,45%

07. 1999

0,4%

4,81%

19,21%

06. 1999

0,4%

4,98%

19,38%

05. 1999

0,4%

4,81%

19,21%

04. 1999

0,4%

4,98%

19,38%

03. 1999

0,5%

6,05%

20,45%

02. 1999

0,5%

6,72%

21,12%

01. 1999

0,5%

6,05%

20,45%

12. 1998

0,5%

6,05%

24,05%

11. 1998

0,5%

6,26%

24,26%

10. 1998

0,5%

6,05%

24,05%

09. 1998

0,6%

7,55%

25,55%

08. 1998

0,6%

7,30%

25,30%

07. 1998

0,7%

8,56%

26,56%

06. 1998

0,7%

8,86%

26,86%

05. 1998

0,8%

9,84%

27,84%

04. 1998

0,9%

11,52%

29,52%

03. 1998

0,8%

9,84%

27,84%

02. 1998

0,8%

10,95%

28,95%

01. 1998

0,8%

9,84%

27,84%

12. 1997

0,8%

9,84%

27,84%

11. 1997

0,8%

10,18%

28,18%

10. 1997

0,8%

9,84%

27,84%

09. 1997

0,8%

10,18%

28,18%

08. 1997

0,8%

9,84%

27,84%

07. 1997

0,7%

8,56%

26,56%

06. 1997

0,7%

8,86%

26,86%

05. 1997

0,7%

8,56%

26,56%

04. 1997

0,6%

7,55%

25,55%

03. 1997

0,7%

8,56%

26,56%

02. 1997

0,6%

8,11%

26,11%

01. 1997

0,5%

6,05%

24,05%

12. 1996

0,5%

6,07%

24,07%

11. 1996

0,5%

6,27%

24,27%

10. 1996

0,4%

4,83%

22,83%

09. 1996

0,5%

6,27%

24,27%

08. 1996

0,7%

8,58%

26,58%

07. 1996

0,9%

11,16%

29,16%

06. 1996

1,0%

12,91%

30,91%

05. 1996

1,1%

13,79%

31,79%

04. 1996

1,0%

12,91%

30,91%

03. 1996

1,0%

12,47%

30,47%

02. 1996

0,9%

11,97%

29,97%

01. 1996

0,8%

9,86%

27,86%

12. 1995

1,1%

13,75%

31,75%

11. 1995

0,8%

10,18%

28,18%

10. 1995

0,7%

8,56%

26,56%

09. 1995

0,5%

6,26%

24,26%

08. 1995**

0,5%

6,05%

24,05%

*velja do 27. 6. 2003

**velja od 5. 8. 1995

III. Obrestna mera zamudnih obresti pred 5. 8. 1995

  • Od 13. 3.1993 do 4. 8. 1995 je bila v skladu z Zakonom o spremembi zakona o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 13/1993) obrestna mera zamudnih obresti enaka stopnji rasti cen na drobno v preteklem mesecu preračunani na letno raven in realni letni zamudni obrestni meri 25%.

  • Od 28. 3. 1992 do 12. 3. 1993 je bila v skladu z Zakonom o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 14/1992) obrestna mera zamudnih obresti enaka stopnji rasti cen na drobno v preteklem mesecu preračunani na letno raven in realni letni zamudni obrestni meri 30%. Način izračuna obrestne mere zamudnih obresti je bila predpisan z Odredbo o načinu obračunavanja zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 14/1992, popravek št. 17/1992).

  • Od 8. 10. 1991 do 27. 3. 1992 je bila v skladu z Zakonom o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list SFRJ, št. 57/1989) obrestna mera zamudnih obresti enaka eskontni meri Narodne banke Jugoslavije povečani za 20%, vendar se je v Republiki Sloveniji namesto eskontne mere NBJ uporabljala eskontna mera Banke Slovenije povečana za 20%.

Datum od

ZOM (letno)

01.08.1995

29,49%

01.07.1995

37,30%

01.06.1995

32,82%

01.05.1995

23,54%

01.04.1995

32,82%

01.03.1995

38,91%

01.02.1995

44,16%

01.01.1995

42,18%

01.12.1994

48,95%

01.11.1994

59,05%

01.10.1994

48,95%

01.09.1994

42,80%

01.08.1994

42,18%

01.07.1994

50,69%

01.06.1994

41,09%

01.05.1994

59,65%

01.04.1994

42,80%

01.03.1994

45,53%

01.02.1994

51,77%

01.01.1994

48,95%

01.12.1993

50,69%

01.11.1993

77,00%

01.10.1993

52,44%

01.09.1993

53,46%

01.08.1993

37,30%

01.07.1993

48,95%

01.06.1993

48,04%

01.05.1993

40,54%

01.04.1993

48,04%

13.03.1993

50,69%

01.03.1993

56,72%

01.02.1993

108,75%

01.01.1993

47,87%

01.12.1992

80,11%

01.11.1992

95,48%

01.10.1992

78,05%

01.09.1992

54,03%

01.08.1992

64,24%

01.07.1992

155,79%

01.06.1992

180,29%

01.05.1992

133,88%

01.04.1992

390,57%

28.03.1992

345,70%

08.10.1991

30,00%