Sprejete spremembe pravnih aktov o izvajanju denarne politike Evrosistema

23.02.2024 / Denarna politika

Svet ECB je 8. februarja 2024 sprejel spremembe pravnih aktov, s katerimi se izvaja okvir denarne politike Evrosistema (glej objavo ECB, podpoglavje Spremenjeni pravni akti o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema v poglavju Tržne operacije). Spremembe se začnejo uporabljati 6. maja 2024.

Pravni akti, ki se spreminjajo: