Rekalibracija pogojev pri ciljno usmerjenih operacijah dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III) za nadaljnjo podporo gospodarstvu

30.04.2020 / Denarna politika