Guverner predal Letno poročilo 2023 predsednici Državnega zbora RS

12.06.2024 / Sporočilo za javnost

Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle je predsednici Državnega zbora RS Urški Klakočar Zupančič predal Letno poročilo 2023. V prihajajočih tednih ga bo predstavil še Odboru Državnega zbora RS za finance in Komisiji Državnega sveta RS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

Leto 2023, na katerega so ponovno vplivali izredni dogodki, so zaznamovali predvsem izzivi, povezani z visoko inflacijo, upadom mednarodne gospodarske aktivnosti in vztrajajočo geopolitično negotovostjo.

Otežene razmere v domačem in mednarodnem makroekonomskem okolju so se odrazile v upočasnjeni gospodarski rasti tako v evrskem območju kot v Sloveniji. Ob postopnem zniževanju je inflacija tudi v lanskem letu vztrajala nad inflacijskim ciljem, zaradi česar smo v Evrosistemu nadaljevali s prehodom na vse bolj restriktivno denarno politiko in z odločnim ukrepanjem prispevali k doseganju makroekonomske stabilnosti.

Poleg ukrepanja na področju denarne politike smo se pravočasno in z ustreznimi ukrepi odzvali na aktualne trende v bančnem sistemu. Z ukrepi makrobonitetne politike smo okrepili finančno stabilnost, z mikrobonitetnim nadzorom pa smo banke usmerjali v poslovanje, skladno z veljavno bančno regulativo.

Ob tem smo v Banki Slovenije posebno pozornost namenjali tudi nalogam, ki so povezane s širšim družbenim kontekstom – posebno pozornost smo namenili mladim, in sicer njihovemu finančnemu opismenjevanju in kulturnemu izražanju.

V Banki Slovenije ocenjujemo, da smo s svojim delovanjem v letu 2023 uspešno izpolnili zakonsko določeni mandat.  

Letno poročilo Banke Slovenije je na voljo na povezavi, objava Državnega zbora RS se nahaja tukaj