Sporočilo za javnost - Zajamčene terjatve vlagateljem družbe Moja delnica BPH v stečaju bodo izplačane pri NLB

26.07.2016 / Sporočilo za javnost

V zvezi s stečajnim postopkom družbe Moja delnica BPH je Banka Slovenije pristojna za aktiviranje jamstva za terjatve vlagateljev na podlagi 467. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov. Za ta namen bo Banka Slovenije zbrala potrebna sredstva od članov sistema – borznoposredniških družb, družb za upravljanje in bank, ki opravljajo investicijske storitve in posle. Banka Slovenije bo članom sistema jamstva izdala odločbe o vplačilu sredstev, ko bo Agencija za trg vrednostnih papirjev v skladu s 463.a členom Zakona o trgu finančnih instrumentov preverila in potrdila zneske zajamčenih terjatev posameznih vlagateljev, izračunala skupni znesek za izplačilo jamstva ter določila znesek, ki ga mora vplačati posamezni član sistema za izplačilo jamstva.

Zakon o trgu finančnih instrumentov določa začetek izplačila zajamčenih terjatev najkasneje 30 delovni dan od izdaje sklepa sodišča o začetku stečajnega postopka, torej 23. 8. 2016. Ko bodo člani sistema na podlagi odločbe Banke Slovenije vplačali potrebna sredstva, bodo vlagatelji obveščeni o izplačilu zajamčene vloge pri banki prevzemnici. Za banko prevzemnico je Banka Slovenije v skladu z drugim odstavkom 466. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov določila Novo Ljubljansko banko d. d.

 

Predhodna sporočila:

11.7.2016 - Informacija za vlagatelje družbe Moja delnica BPH d. d.