Danièle Nouy nagovorila udeležence mednarodne konference v Ljubljani

10.04.2018 / Sporočilo za javnost

V Ljubljani danes poteka Mednarodna konferenca o okvirih nagnjenosti k prevzemanju tveganj v bankah. Predstavniki ter strokovnjaki bank, evropskih institucij in evropskih nadzornih institucij obravnavajo teme s področja pomanjkljivosti sistemov za upravljanje tveganj in poslovnih modelov v bankah z namenom izognitve morebitnim težavam v pogojih neugodnih tržnih razmer.

Udeležence je v uvodnem delu nagovorila Danièle Nouy, predsednica nadzornega odbora Enotnega mehanizma nadzora (SSM) pri Evropski centralni banki. Poudarila je, da morajo banke vedeti, koliko tveganja lahko prenesejo, in v skladu s tem določiti nagnjenost k prevzemanju tveganj. Seveda je za to potrebno več kot ugibanje: potrebni so celoviti in dobro pripravljeni okviri nagnjenosti k prevzemanju tveganj. Ti okviri so bistveni element kulture prevzemanja in upravljanja tveganj. "Kar zadeva Slovenijo, pričakujemo, da bodo banke dale poudarek na vsaj štiri stvari. Prvič, osredotočati se morajo na merila ocenjevanja kreditnih tveganj. Drugič, banke morajo razmisliti o tem, kako ugotavljati potencialno poslabšanje kreditnih tveganj; skrbno morajo spremljati šibke kredite, da lahko sprejmejo ukrepe za ohranjanje donosnosti kreditov. Tretjič, banke morajo zagotavljati ustrezno upravljanje zavarovanj. Četrtič, v svojih izjavah o nagnjenosti k prevzemanju tveganj morajo določiti tveganja koncentracije, " je poudarila.

Konferenca poteka v organizaciji Banke Slovenije, Evropske komisije in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD).

Program

Govor Daniele Nouy