Informacija za vlagatelje družbe Moja delnica BPH d. d.

11.07.2016 / Sporočilo za javnost

Okrožno sodišče v Ljubljani je 11.7.2016 izdalo sklep o začetku stečajnega postopka nad družbo Moja delnica borzno posredniška hiša, d.d. (Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana).

Obveznost izplačila zajamčenih terjatev vlagateljem borzno posredniške družbe (v nadaljevanju vlagatelji) v stečaju prevzame Banka Slovenije, ki bo na svojih spletnih straneh (www.bsi.si) objavljala vse pomembne informacije za vlagatelje.

Sistem jamstva za terjatve vlagateljev je podrobneje urejen v 12. poglavju Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI). Ta določa, da je zajamčena terjatev vlagatelja neto stanje terjatve vlagatelja, fizične ali pravne osebe, do višine 22.000 evrov na dan začetka stečajnega postopka nad borznoposredniško družbo

Upravičeni vlagatelji bodo dobili izplačane zajamčene terjatve pri banki prevzemnici, in sicer po največ 30 delovnih dneh od dneva začetka stečajnega postopka. Upravičeni vlagatelji bodo predhodno obveščeni o banki prevzemnici in višini izplačila.

Vlagatelji lahko morebitna vprašanja, povezana z rokom izplačil, pošljete po elektronski pošti na naslov: pr@bsi.si.