Numizmatika

Emona – Ljubljana (2015)

Emona (Colonia Iulia Emona) je bila rimska urbana naselbina v središču današnje Ljubljane. Rimljani so v prvih dveh desetletjih 1. stoletja n. št. na prostoru med Ljubljanico in Šišenskim hribom na levem bregu reke Ljubljanice zgradili mesto s pravokotnim tlorisom, obdano s kamnitim obzidjem in dvojnim vodnim jarkom. Znotraj obzidja je bila mreža med seboj pravokotnih ulic, ki so prostor delile na stanovanjske enote. Emonski forum, kot osrednji mestni prostor, je bil upravno, družbeno, versko in trgovsko središče naselbine.

Leta 14 ali 15 so na pomembno javno stavbo v Emoni namestili v marmorno ploščo vklesan napis, ki omenja cesarja Avgusta in njegovega naslednika Tiberija. Odlomek tega napisa so našli v bližini vzhodnih vrat Emone (v bližini današnjega Trga francoske revolucije). Leta 14 ali 15 je bila torej v Emoni zaključena gradnja neke javne zgradbe – dovolj pomembne, da sta bila pokrovitelja cesarja.

Najdeni del velike marmorne plošče s cesarskim napisom in druge ostaline rimske Emone spadajo med najpomembnejše kulturne spomenike v Sloveniji. Čeprav so Emono v 5. stoletju poškodovali Huni in je pozneje propadla, so bile prvine rimskega mesta in njegove ulične mreže temeljne za urbanistični razvoj sodobne Ljubljane.

Vir: Narodni muzej Slovenije in Mestni muzej Ljubljana

 

Spominski kovanec

Republika Slovenija izdaja spominski kovanec za zaznamovanje dogodka, ki ima velik zgodovinski, kulturni in družbeni pomen za Ljubljano in Slovenijo. Osrednji motiv na kovancu sestavljata kompozicija črk, ki tvorijo napis »EMONA« ali »AEMONA«, in stiliziran načrt Emone.

Avtor dizajna: Matej Ramšak, Velenje.
Kovanje: Mincovna Kremnica, š.p., Kremnica / Slovaška.

  • Obseg izdaje: 1 milijon kovancev.
  • V obtoku: od 9. novembra 2015.

Uradni list EU, 2014/C 410/05 (18. 11. 2014).

 

Spominski kovanec za 2 € v plastični kapsuli

Banka Slovenije je pripravila spominski kovanec za 2 € proof kvalitete (visoki sijaj), izdan ob dogodku "Emona - Ljubljana" v količini:

  • 5.000 kovancev v plastični kapsuli.

V prodaji: od 9. novembra 2015.

 


Prodajne cene in razpoložljivost posameznih numizmatičnih izdelkov je razvidna na tej povezavi.