Numizmatika

25. obletnica osamosvojitve Republike Slovenije (2016)

Po prvih demokratičnih volitvah v Sloveniji, 8. aprila 1990, je nova slovenska vlada skupaj s poslanci že julija 1990 začela pripravljati osamosvojitveno zakonodajo. Tedaj je bila sprejeta Deklaracija o suverenosti Republike Slovenije, ki je določala enoletni rok za sprejetje ustave. Slovenska skupščina je objavila Deklaracijo o spoštovanju temeljnih konvencij Sveta Evrope, 6. decembra 1990 pa je sprejela tudi Izjavo o dobrih namerah. Plebiscit o samostojnosti Slovenije je bil izveden 23. decembra 1990. Udeležilo se ga je 93,2 odstotka volilnih upravičencev. Kar 88,5 odstotka volivcev se je na plebiscitnem listu z vprašanjem "Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?" odločilo za samostojno državo. Uradni rezultat plebiscita je bil razglašen 26. decembra 1990.

Prvo polovico leta 1991 so zaznamovale priprave na osamosvojitev. Slovenija je postala samostojna in neodvisna država 25. junija 1991 s sprejetjem Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Skupščina Republike Slovenije je sprejela tudi Ustavni zakon in Deklaracijo o neodvisnosti. Zaradi negativnega odziva jugoslovanske zvezne vojske in dela jugoslovanske politike v Beogradu ob napovedi slovenske osamosvojitve so izbruhnili 10-dnevni oboroženi spopadi med jugoslovansko vojsko in slovenskimi oboroženimi enotami. Boji so terjali vojaške in civilne žrtve. Končali so se s premirjem 7. julija 1991 in s podpisom Brionske deklaracije.

Na denarnem področju je začela Banka Slovenije 25. junija 1991 izvajati naloge centralne banke, opredeljene z Zakonom o Banki Slovenije. Že 8. oktobra 1991 je Slovenija dobila svoj denar – tolar. Ustavodajna skupščina Republike Slovenije je 23. decembra 1991 sprejela Ustavo Republike Slovenije, prvo ustavo samostojne in neodvisne demokratične Republike Slovenije.

Spominski kovanec

Republika Slovenija izdaja spominski kovanec za 2 evra za zaznamovanje 25. obletnice osamosvojitve Slovenije, dogodka, ki je prelomna točka v zgodovini slovenskega naroda. Odločitev državljanov Slovenije na spominskem kovancu simbolno predstavlja originalni Prešernov zapis dela Zdravljice, slovenske himne: "dočákat´ dan".

Avtor dizajna: Jernej Kejžar, Kranj.
Kovanje: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Rim / Italija.

  • Obseg izdaje: 1 milijon kovancev.
  • V obtoku: od 20. junija 2016.

Uradni list EU, 2016/C 97/08 (12. 3. 2016).

 

Spominski kovanec za 2 € v plastični kapsuli

Banka Slovenije je pripravila spominski kovanec za 2 € proof kvalitete (visoki sijaj), izdan ob 25. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije v količini:

  • 3500 kovancev v plastični kapsuli.

V prodaji: od 20. junija 2016.


 

Prodajne cene in razpoložljivost posameznih numizmatičnih izdelkov je razvidna na tej povezavi.