Numizmatika

200. obletnica ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko, prvega muzeja na Slovenskem (2021)

Kranjski deželni stanovi so 15. oktobra 1821 sprejeli odločitev o ustanovitvi deželnega muzeja. Skrb zanj je prevzela Kranjska kmetijska družba. Cesar Franc I. je 8. junija 1826 odobril ustanovitev muzeja in določil, naj se imenuje Deželni muzej (Landesmuseum). To je prvi muzej na slovenskih tleh in začetnik slovenskega muzejstva.

Muzeju so predmete darovali ljudje različnih stanov in poklicev z vseh koncev dežele. Med najstarejšimi pridobitvami so bili vzorci izdelkov iz tržiških železarskih obratov, Repežičeva numizmatična zbirka, Zoisova zbirka mineralov, Hohenwartova zbirka konhilij, Baragova zbirka predmetov severnoameriških ljudstev, posamični naravoslovni, arheološki, zgodovinski in umetnostni predmeti ter knjižno in arhivsko gradivo. Muzealije so bile od leta 1831 na ogled na prvi stalni muzejski razstavi v stavbi liceja ob ljubljanski stolnici. Do konca 19. stoletja je muzej obogatil svojo zbirko s številnim arheološkim gradivom. Prostori v licejski zgradbi so postali premajhni,  zato so leta 1888 zgradili novo muzejsko stavbo (današnja Muzejska ulica 1 v Ljubljani). Nasledniki muzeja so trije, in sicer Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije in Slovenski etnografski muzej.

Republika Slovenija ob 200. obletnici ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko, prvega muzeja na Slovenskem, izdaja spominski kovanec. Inspiracija zanj je situla z Vač, katere pasovi postanejo grafični simbol za plastenje zgodovine. Kovanec prikazuje plasti zgodovine muzeja v obliki različnih imen, ki jih je institucija imela v svoji 200-letni zgodovini.

Predlagatelja dogodka: Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije
Avtorica likovne rešitve: Lana Semečnik, Velenje
Kovanje: Mincovňa Kremnica, š.p., Kremnica / Slovaška

Spominski kovanec Spominski kovanec - proof
Nominalna vrednost: 2 EUR
Izdelano: 991.000 kovancev
Nominalna vrednost: 2 EUR
Izdelano: 2.500 kovancev
V prodaji in obtoku od 25. 10. 2021 V prodaji in obtoku od 25. 10. 2021

Uredba o novem motivu na nacionalni strani spominskega dvoeurskega kovanca, namenjenega obtoku, ki ga izda Republika Slovenija ob 200. obletnici ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko, prvega muzeja na Slovenskem - Uradni list EU, 2021/C 476/04

Prodajne cene in razpoložljivost posameznih numizmatičnih izdelkov je razvidna na tej povezavi.