Numizmatika

50. obletnica podpisa Rimske pogodbe (2007)

EFC (Econominc and Financial Committee) je 21. marca 2006 sprejel odločitev, da bo 25. marca 2007, ob 50. obletnici podpisa Rimske pogodbe, izdan spominski kovanec za 2 €. 

Vse države evroobmočja so pristopile k izdaji spominskega kovanca. Slovenija, ki je postala članica januarja 2007, je bila povabljena k sodelovanju pri izdaji spominskega kovanca za 2 €. Vlada Republike Slovenije je na seji dne 19. 10. 2006 sprejela sklep, da se izda 400.000 kovancev za 2 € in da je besedilo na nacionalni strani kovanca izpisano v slovenskem jeziku.

Glavna znamenja:

Skupna evropska stran je enaka kot pri tečajnem kovancu za 2 €. Uporabljen je nov dizajn skupne strani (izjema: Slovenija jo ima že od 1. 1. 2007), kar je istočasno tudi širše informiranje javnosti o novi skupni evropski strani.

Nacionalna stran je za vse države enaka, besedilo "TREATY OF ROME – 50 YEARS" in "EUROPE" pa je lahko napisano v nacionalnem jeziku. Napisana je tudi vsaka država izdajateljica ter letnica kovanja (2007). Obod kovanca je enak kot pri tečajnem evrskem kovancu.


Na slovenskem spominskem kovancu so napisi v slovenščini: RIMSKA POGODBA, 50 LET, EVROPA in država SLOVENIJA. Na obodu kovanca je napis SLOVENIJA in pika (enako kot na slovenskem tečajnem kovancu za 2 €). 
 
Obseg izdaje: 400.000 kovancev. 

Uradni list EU, št. 2007/C 65/04 - 21. 3. 2007.


Spominski kovanec za 2 € v kocki

Banka Slovenije je pripravila izdelek s spominskim kovancem za 2 evra, izdan ob 50. obletnici podpisa Rimske pogodbe:

  • 990 kovancev v kocki.

Izdelava in kovanje: Mint of Finland, Vantaa / Finska.

 

  • Prodajne cene in razpoložljivost posameznih numizmatičnih izdelkov je razvidna na tej povezavi.