Numizmatika

10. obletnica Ekonomske in monetarne unije (2009)

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti je določila proces oblikovanja Ekonomske in monetarne unije (EMU), ki je potekal v treh fazah. Prva faza se je začela julija 1990 z odstranitvijo ovir za prost pretok kapitala, druga faza je trajala od januarja 1994 do konca leta 1998. V tem obdobju je bil ustanovljen Evropski monetarni institut – predhodnik Evropske centralne banke. Države članice so si morale prizadevati za izpolnitev konvergenčnih kriterijev. Tretja faza se je začela 1. januarja 1999 z uvedbo nove skupne valute v enajstih državah članicah. Evro je bil sprva knjižni denar, bankovci in kovanci so bili dani v obtok leta 2002. Evropska centralna banka (ECB) in centralne banke držav Evropske unije, ki so uvedle evro, so oblikovale Evrosistem, denarna oblast za novo valuto pa je bila prenesena na Svet ECB. Veljati sta začela mehanizem deviznih tečajev (ERM II) in Pakt za stabilnost in rast.

Evropska komisija je predlagala državam EMU, da ob 10. obletnici EMU izdajo spominski kovanec za 2 evra z enotnim motivom, razlikoval naj bi se le v napisu države izdajateljice. Predsedstvo MDWG je razpisalo natečaj za oblikovanje idejnega osnutka kovanca in k sodelovanju povabilo vse evropske kovnice, ki so poslale 42 osnutkov. Na povabilo Ekonomsko-finančnega odbora so prebivalci Evropske unije v spletni anketi lahko glasovali za enega od petih motivov v ožjem izboru. V anketi je sodelovalo 141.675 udeležencev. Zmagovalni motiv je prejel 41,48 odstotka glasov. Oblikoval ga je George Stamatopoulos, oblikovalec v grški centralni banki. Motiv na kovancu predstavlja evro kot sad tisočletne zgodovine trgovanja med ljudmi, od blagovne menjave v pradavnini, kar ponazarja preprosta risba, do ekonomske in monetarne unije.

 

Spominski kovanec

Tudi Republika Slovenija se je pridružila skupnemu projektu in izdala spominski kovanec v počastitev obletnice Ekonomske in monetarne unije.

Avtor idejnega osnutka: George Stamatopoulos, Grčija. 

Kovanje: Mint of Finland, Vantaa / Finska.
 

  • Obseg izdaje: 1 milijon kovancev.
  • V obtoku: od 5. januarja 2009.

Uradni list EU, št. 2008/C315/8 - 10.12.2008.

 


Prodajne cene in razpoložljivost posameznih numizmatičnih izdelkov je razvidna na tej povezavi.