Numizmatika

500. obletnica rojstva Adama Bohoriča (2020)

Adam Bohorič je bil prvi slovenski protestantski šolnik in slovničar. Rodil se je okoli leta 1520 pri Brestanici in umrl v izgnanstvu po 20. novembru 1598 v Nemčiji. 18. oktobra 1548 se je vpisal na artistično fakulteto v nemškem mestu Wittenberg, kjer je študiral jezikoslovje in glasbo – vse življenje je skrbel za cerkveno petje. Med letoma 1551 in 1563 je vodil zasebno latinsko šolo v Krškem, ki jo je med drugimi obiskoval tudi Jurij Dalmatin. Po odslovitvi iz šole v Krškem je bil od sredine leta 1566 do 1. avgusta 1582 ravnatelj stanovske šole v Ljubljani, zaradi pomanjkanja kadra pa ponovno še med aprilom 1595 in julijem 1598. Za slednjo je napisal tudi šolski red, v katerem je slovenskemu jeziku priznal položaj občevalnega in poučevalnega jezika.

Med delovno potjo v Wittenbergu leta 1583, kjer je Juriju Dalmatinu pomagal pri končnih korekturah njegove Biblije, je za tisk pripravil slovnico Articae horulae succisivae de Latino carniolana literatura (Proste zimske/severne urice o latinskokranjski slovnici), ki je izšla januarja 1584 in predstavlja pomemben mejnik za slovenski jezik. S pravopisom, oblikoslovjem in skladnjo slovenskega jezika v njej je Bohorič teoretsko utemeljil obstoj slovenskega jezika. V slovnici je teoretično utemeljil tudi pisavo bohoričico, ki je bila za zapis slovenščine z manjšimi modifikacijami v rabi kar do sredine 19. stoletja. Do danes se je ohranilo le 26 izvodov slovnice, ki je bila napisana v latinščini. Leta 1987 jo je prevedel akademik Jože Toporišič.

Republika Slovenije ob 500. obletnici rojstva Adama Bohoriča izdaja spominski kovanec. Izhodišče likovne rešitve kovanca je večjezični slogan z naslovnega lista Bohoričeve slovnice »Proste zimske urice«, ki v nekaj besedah strne pomen njegovega dela. Večjezičnost simbolično poudarja dualnost Bohoričevega prispevka k slovenski kulturi. Slovenski del slogana je tiskan v bohoričici, latinski napis pa predstavlja njegov prispevek mednarodni akademski sferi.

Predlagatelj dogodka: Jože Nemec
Avtor likovne rešitve: Lana Semečnik, Velenje
Kovanje: Mincovňa Kremnica, š.p., Kremnica / Slovaška

Spominski kovanec Spominski kovanec - proof
Nominalna vrednost: 2 EUR
Izdelano: 990.500 kovancev
Nominalna vrednost: 2 EUR
Izdelano: 2.000 kovancev
V prodaji in obtoku od 23. 12. 2020 V prodaji in obtoku od 23. 12. 2020

Uredba o novem motivu na nacionalni strani spominskega dvoeurskega kovanca, namenjenega obtoku, ki ga izda Republika Slovenija ob 500. obletnici rojstva Adama Bohoriča - Uradni list EU, 2020/C 301/08

Prodajne cene in razpoložljivost posameznih numizmatičnih izdelkov je razvidna na tej povezavi.