Kodeks enotnih standardov in načel deviznega trga (FX Global Code)

Kodeks enotnih standardov in načel deviznega trga (v nadaljevanju: Kodeks) je zbir načelnih pravil in dobrih praks deviznega trgovanja. Kodeks je bil s povezanimi mehanizmi spoštovanja Kodeksa objavljen 25. maja 2017. Oblikovale so ga centralne banke in tržni udeleženci iz največjih centrov trgovanja z valutami pod okriljem Banke za mednarodne poravnave (BIS). Glavni cilj Kodeksa je spodbujanje robustnega, poštenega, likvidnega, odprtega in ustrezno transparentnega deviznega trga. Namenjen je vsem deležnikom, tako kupcem kot prodajalcem, kot tudi ne-bančnim udeležencem in trgovalnim platformam. Kodeks sestavlja petinpetdeset načel, ki pokrivajo naslednja področja: etiko, okvir upravljanja, izvajanje deviznih poslov, upravljanje informacij, upravljanje tveganj in skladnost poslovanja ter proces potrditve in poravnave poslov. Kodeks sicer ne predstavlja pravnih zavez za tržne udeležence, temveč vzpostavlja okvir načelnih pravil ter dobrih praks, po katerih naj bi se zgledovali vsi deležniki na svetovnem deviznem trgu. Globalni odbor za devizne trge (Global Foreign Exchange Committee) Kodeks v rednih časovnih presledkih pregleduje in posodablja, da bi ostal ustrezen in usklajen z razvojem deviznega trga. Zadnja posodobitev Kodeksa je bila opravljena julija 2021.

Centralne banke ESCB1 so trdno zavezane k podpori in spodbujanju spoštovanja Kodeksa v svojih jurisdikcijah in posledično na globalnem deviznem trgu. Skladno s tem tudi Banka Slovenije izraža podporo Kodeksu v lastni jurisdikciji in potrjuje lastno zavezanost k spoštovanju načel Kodeksa.

Banka Slovenije spodbuja nasprotne stranke pri poslih deviznega trgovanja, da se javno zavežejo k spoštovanju načel Kodeksa, kar lahko storijo s podpisom Izjave o zavezanosti, ki je priložena Kodeksu. Ob tem jih spodbuja tudi, da svojo zavezanost ponovno potrdijo v primeru prihodnjih večjih posodobitev.

Koristne povezave

Splošne informacije

Sporočila za javnost Banke Slovenije

Sporočilo za javnost ECB

 [1]ESCB (Evropski sistem centralnih bank) sestavljajo ECB in nacionalne centralne banke vseh držav članic EU.