Mednarodni odnosi

Banka Slovenije v skladu z Zakonom o Banki Slovenije deluje kot predstavnik države v mednarodnih denarnih organizacijah. Nadalje Banka Slovenije zaradi izpolnjevanja svojih nalog aktivno sodeluje z drugimi centralnimi bankami, nadzornimi institucijami, mednarodnimi finančnimi organizacijami ter organizacijami in skladi, ki skrbijo za izvajanje varstva vlog.

Glavna mednarodna telesa in institucije, v katerih Banka Slovenije sodeluje so odbori in delovna telesa EU, Mednarodni denarni sklad (MDS), Banka za mednarodne poravnave (BIS) in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Banka Slovenije sodeluje tudi v programih tehnične pomoči drugim centralnim bankam in nadzornim institucijam.

 

© World Bank Photo Collection