Osnovni podatki

Ime: Banka Slovenije
Naslov: Slovenska 35, 1505 Ljubljana , Slovenija
Telefon: 01 471 90 00
Faks: 01 251 55 16, 01 251 55 41
Teleks: 31214 BS LJB SI
Spletni naslov: http://www.bsi.si/
Matična številka: 5023912000
Šifra dejavnosti: 64.110 - centralno bančništvo
Identifikacijska št. za DDV: SI92582087
Poravnalni račun: SI56 0100 0000 0100 090
SWIFT: BSLJ SI 2X

Povezano