Kaj je stičišče za finteh inovacije?

Stičišče Banke Slovenije za finteh inovacije je enotna točka za izmenjavo informacij, povezanih z inovativnimi poslovnimi modeli, in pojasnjevanje regulativnih zahtev z vseh področij, ki so v pristojnosti Banke Slovenije. Namenjeno je tržnim subjektom, ki želijo na trgu ponujati rešitve, ki temeljijo na finančnih tehnologijah (finteh), ter jih zanima, katere regulativne zahteve bodo morali izpolnjevati, če opravljajo storitve v Sloveniji ali znotraj Evropskega gospodarskega prostora.

Kaj je finteh?

Finteh je skovanka besed FINančne TEHnologije, predstavlja pa tehnološko pogojene inovacije na širšem področju finančnih storitev (plačevanje, prenos sredstev, načrtovanje proračuna, poročanje regulatorju in podobno).

Komu je stičišče za finteh inovacije namenjeno?

Stičišče za finteh inovacije je namenjeno širšemu krogu tržnih subjektov, ki razvijajo inovativne rešitve na področju finteha, pa tudi tehnološkim podjetjem, ki pri razvoju inovativnih storitev sodelujejo s finančnimi institucijami.

Namenjeno je tako obstoječim, na trgu že uveljavljenim subjektom, kot tudi novim tržnim subjektom, ne glede na to, ali že imajo dovoljenja za opravljanje finančnih storitev.

Primeri poslovnih modelov, ki jih v stičišču za inovacije obravnavamo najpogosteje:

  • alternativne metode plačevanja;
  • storitve, povezane s kripto imetji;
  • rešitve s področja tehnologij veriženja podatkovnih blokov in razpršene evidence (Blockchain in DLT);
  • množično financiranje;
  • regulatorne tehnologije (regteh);
  • druge tehnologije in rešitve, ki so povezane s finančnimi storitvami.

Kaj stičišče za finteh inovacije ni?

V okviru Stičišča Banke Slovenije za finteh inovacije inovativnim poslovnim subjektom podajamo pojasnila glede regulativnih zahtev oziroma zakonodaje, za katere nadzor in izvajanje je pristojna Banka Slovenije. Poslovne subjekte z vprašanji s področij, ki so izven naše pristojnosti, usmerimo na ustrezne nacionalne organe, ki so za konkretno problematiko pristojni (npr. Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Informacijski pooblaščenec …). Zaradi zagotavljanja nevtralne vloge Banke Slovenije v okviru stičišča prav tako ne moremo svetovati oziroma podajati konkretnih nasvetov, povezanih z inovativnimi storitvami.

Stopite v kontakt

Na elektronski naslov finteh@bsi.si nam posredujte vaše vprašanje, opremljeno s čim bolj izčrpnim opisom problematike, saj vam bomo lahko tako najhitreje posredovali pojasnila. Posredujte nam:

  1. podroben opis poslovnega modela, v katerem natančno opišite problem, ki ga z vašo storitvijo rešujete, in konkreten načrt oziroma način izvedbe rešitve ter predviden časovni potek implementacije;
  2. okviren shematski prikaz ključnih procesov in natančen shematski prikaz toka denarja med vsemi deležniki v vaši rešitvi;
  3. pravna razmerja med vsemi deležniki v vaši rešitvi (osnutke pogojev uporabe, pogodb …).

Po prejemu vašega vprašanja vam bomo v okviru Stičišča Banke Slovenije za finteh inovacije pripravili pojasnilo glede interpretacije regulativnih zahtev, ali pa vas bomo povabili, da nam za pripravo pojasnila posredujete dodatne informacije.