Naloge

Osnovne naloge, ki jih izvaja Evrosistem, so: 

  • določanje in izvajanje denarne politike evroobmočja
  • izvajanje deviznih poslov, 
  • držanje in upravljanje uradnih deviznih rezerv držav članic evroobmočja, 
  • podpiranje nemotenega delovanja plačilnih sistemov.

ECB ima izključno pravico odobriti izdajanje bankovcev na evroobmočju. Izdajajo pa jih lahko ECB in nacionalne centralne banke držav evroobmočja. Samo bankovci, ki jih izdajajo ECB in nacionalne centralne banke, so zakonito plačilno sredstvo v teh državah. Države evroobmočja lahko izdajajo kovance pod pogojem, da jim ECB odobri obseg emisije. V nadaljevanju Evrosistem prispeva k nemotenemu vodenju politik pristojnih oblasti glede bonitetnega nadzora bank in stabilnosti finančnega sistema. ECB s pomočjo nacionalnih centralnih bank zbira tudi potrebne statistične informacije. Z ECB se je treba tudi posvetovati glede vseh predlogov predpisov EU ali osnutkov nacionalnih predpisov na področjih iz njene pristojnosti.

Pri sprejemanju odločitev in opravljanju svojih nalog so ECB in nacionalne centralne banke neodvisne ter ne smejo v nobenem primeru iskati ali prejemati navodil s strani institucij in organov EU, vlad držav članic ali kateregakoli drugega organa. Prav tako se institucije in organi EU ter vlade držav članic obvezujejo, da bodo to načelo spoštovali in da ne bodo poskušali vplivati na člane organov odločanja ECB ali nacionalnih centralnih bank pri opravljanju njihovih nalog.