mag. Milan Martin Cvikl, viceguverner

IZOBRAŽEVANJE

1990 Magister ekonomskih znanosti, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, denarna politika, makroekonomija, ekonomska analiza
1989 Podiplomski študij, Florida State University, Tallahasse, Florida, ZDA, ekonometrija, makroekonomija
1987 Seminar Finančno programiranje držav članic MDS, Inštitut MDS, Mednarodni denarni sklad, Washington D.C., ZDA
1983 Univerzitetni diplomirani ekonomist, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Smer: Analiza in planiranje, mikroekonomija, makroekonomija, ekonometrija


POKLICNA POT

Od leta 2022 Viceguverner in član Sveta Banke Slovenije
2020–2022 Podpredsednik za programiranja in razvoj, Jadranski svet, zavod za sodelovanje v regiji, Ljubljana
2017–2020 Nadomestni direktor v Svetu direktorjev Evropske banke za obnovo in razvoj, London, Združeno kraljestvo
2010–2016 Član Evropskega računskega sodišča in dekan Senata, odgovoren za revizijo finančnega upravljanja EU, Evropsko računsko sodišče, Luksemburg, Veliko vojvodstvo Luksemburga
2008–2010 Generalni sekretar, Vlada Republike Slovenije
2004–2008 Poslanec Državnega zbora in Predsednik Komisije za nadzor javnih financ, Državni zbor Republike Slovenije
2004 Minister za evropske zadeve, Vlada Republike Slovenije
2000–2004 Glavni finančnik in izvršni direktor ter pomočnik izvršnega direktorja, Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana
1998–2000 Državni sekretar za javne finance odgovoren za reforme javnih financ in EU pogajanja za področje gospodarske in denarne unije, Ministrstvo za finance
1997 Ekonomist Svetovne banke na delu v tujini, Vodja projekta za prenos znanja v regij, Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana
1991–1996 Ekonomist Svetovne banke, Svetovna banka, Washington D.C., ZDA
1983–1991 Analitik, višji analitik in pomočnik direktorja, Analitsko raziskovalni center, Banka Slovenije