Zgodovina Male Galerije Banke Slovenije

Kratek historiat Male galerije

1. maja 1952 je Društvo slovenskih upodabljajočih umetnikov z razstavo del svojih članov odprlo »razstavni salon« na Titovi cesti 11; poimenovali so ga Mala galerija. Po notranji preureditvi1, ki je v letih 1958/59 potekala po načrtih arhitektov Otona Jugovca in Svetozarja Križaja, je postala Mala galerija dopolnilni razstavni prostor Moderne galerije. »Ta nova 'Mala galerija', oddelek Moderne galerije, bo tako s svojim programom stremela za tem, da bo nudila in posredovala naši umetniški sredini na področju celotnega državnega teritorija najbolj kvalitetne sodobne avtorje in v zameno in sporazum z že obstoječimi privatnimi galerijami v svetu, ustvarjala dobre in solidne ekonomske pogoje za naše jugoslovanske razstavljalce v tujini. V svojem delovanju bo zlasti ustvarjala kontinuiteto med posameznimi bienalskimi prireditvami in povezovala, kot že omenjeno, najboljše sodobne jugoslovanske likovne ustvarjalce.«2

Pod upravo Moderne galerije in po vzoru podobnih ustanov v Franciji je Mala galerija želela postati razstavni prostor predvsem za neobsežne, a skrbno izbrane razstave tujih in domačih sodobnih likovnih ustvarjalcev3. Prvi je v obnovljenih prostorih razstavljal italijanski kipar, grafik in scenograf Marcello Mascherini 19. oktobra 19594. Otvoritev prenovljene galerije salonskega tipa je bila povsem neformalna, a kot se je pokazalo v poznejših letih njenega delovanja, Moderna galerija z njo ni pridobila le nekaj kvadratnih metrov več, temveč pomemben prostor za »živo« umetnost. Na tamkajšnjih razstavah nove, sprotne produkcije se je predstavilo veliko mladih, še iščočih se, zrelih in tudi vrhunskih likovnih umetnikov. Enocelični prostor z velikimi steklenimi okni in vrati deluje odprto, kot izložba, ki si jo lahko ogledujemo kar mimogrede z ulice.

Kratek historiat Male galerije iz prispevka: Bojana Rogina: Iz hišnega arhiva. Prostori Moderne galerije, Argo. Časopis slovenskih muzejev, letnik 50, št. 1 (2007), str. 133–147.  


1 »Mala galerija se adaptira s pomočjo sredstev Izvršnega sveta IS LRS, ravnatelj omeni tudi, da je obljubil pomoč tudi OLO Ljubljana. Stroški za adaptacijo bodo stali okrog 2.000.000. Din.«  –  Arhiv MG, Zapisnik seje Upravnega odbora Moderne galerije z dne 27. januarja 1959 ob 12. uri v Moderni gleriji.
2 Arhiv MG, dopis Skladu za pospeševanje kulturne dejavnosti pri Svetu za kulturo in prosveto LRS, 24. 2. 1959. V tej prošnji za sprejem Male galerije v organizacijski okvir Moderne galerije so podane tudi vsebinske smernice za njeno delo.
3 ist, Mala galerija v novi sezoni, Ljudska pravica, 9. 4. 1959, str. 6.
4 Delo, 20. 10. 1959, str. 2 (notica).

 

Pretekle razstave v Mali galeriji

Mala galerija na današnji Slovenski cesti 35 je bila kot »razstavni salon« odprta 1. maja 1952 in jo je upravljalo Društvo slovenskih upodabljajočih umetnikov (današnja ZDSLU). Po adaptaciji je od oktobra 1959 do septembra 2011 za njen program skrbela Moderna galerija.

Razstave brez navedenega prireditelja je vsebinsko in organizacijsko pripravila Moderna galerija. Ob tem je v večini primerov izdala razstavni katalog in/ali zgibanko, v katerih je med letoma 1959 in 1981 kot založnik navedena Mala galerija.

Banka Slovenije in Univerza v Ljubljani se na tem mestu zahvaljujeta oddelku Dokumentacija-arhiv Moderne galerije in njegovi kustosinji Bojani Rogina za seznam razstav in fotografski material.


Razstava Luciano Minguzzi, Mala galerija, Ljubljana 1962
 


Otvoritev razstave Hap Grieshaber, Mala galerija, Ljubljana, 1962
 


Otvoritev razstave Irwin. Rdeči revirji, Mala galerija, Ljubljana, 1985
 


Otvoritev razstave Irwin. Rdeči revirji, Mala galerija, Ljubljana, 1985


Otvoritev razstave Nancy in Slobodan Pajić, Mala galerija, Ljubljana, 1986
 


Otvoritev razstave Nancy in Slobodan Pajić, Mala galerija, Ljubljana, 1986
 

1959 - 2011

MARCELLO MASCHERINI
19.10.1959 – 19.11.1959

ANTONI CLAVÉ
21.11.1959 – 20.12.1959

PETAR LUBARDA
23.12.1959 – 10.01.1960

DANA ROMALO
19.01.1960 – 07.02.1960

STANE KREGAR
15.02.1960 – 06.03.1960

ZAO WOU-KI
15.03.1960 – 03.04.1960

MILJENKO STANČIĆ
14.04.1960 – 03.05.1960

LUCIANO MINGUZZI
10.05.1960 – 29.05.1960

ZORAN MUŠIČ
03.06.1960 – 26.06.1960

EDO MURTIĆ
29.06.1960 – 31.07.1960

HANS ERNI
04.08.1960 – 03.09.1960
Prireditelja: L'Oeuvre gravée, Zürich
Moderna galerija, Ljubljana

JANEZ BERNIK
13.09.1960 – 07.10.1960

MIODRAG PROTIĆ
11.10.1960 – 06.11.1960

DRAGO TRŠAR
08.11.1960 – 04.12.1960

KUMI SUGAI
09.12.1960 – 25.12.1960

KRSTO HEGEDUŠIĆ
29.12.1960 – 29.01.1961

ZORAN PETROVIĆ
07.02.1961 – 10.03.1961

RIKO DEBENJAK
14.03.1961 – 09.04.1961

GIUSEPPE SANTOMASO
14.04.1961 – 21.05.1961

VOJIN BAKIĆ
30.05.1961 – 22.06.1961

TADEUSZ LAPINSKI
28.06.1961 – 16.07.1961

TEMATIKA NOB V SLOVENSKI LIKOVNI UMETNOSTI
20.07.1961 – 24.08.1961

GETULIO
29.08.1961 – 24.09.1961

KRISHNA REDDY
29.09.1961 – 05.11.1961

IDA BARBARIGO
10.11.1961 – 10.12.1961

PARTIZANSKA GRAFIKA
15.12.1961 – 22.12.1961
Prireditelji: Odbor za proslavo 20. letnice revolucije občine Ljubljana-Center
Muzej narodne osvoboditve, Ljubljana
Moderna galerija, Ljubljana

FRANCE SLANA
23.12.1961 – 21.01.1962

KENNETH ARMITAGE
25.01.1962 – 18.02.1962
Prireditelja: British Council
Moderna galerija, Ljubljana

DUŠAN DŽAMONJA
21.02.1962 – 22.03.1962

LOJZE SPACAL
27.03.1962 – 22.04.1962

ZLATKO PRICA
25.04.1962 – 27.05.1962

ARTHUR LUIZ PIZA
30.05.1962 – 13.06.1962

STOJAN BATIČ
15.06.1962 – 08.07.1962

VLADIMIR MAKUC
09.08.1962 – 31.08.1962

MARJAN POGAČNIK
06.09.1962 – 04.10.1962

HAP GRIESHABER
09.10.1962 – 31.10.1962

MILIVOJ NIKOLAJEVIĆ
06.11.1962 – 02.12.1962

MARKO ŠUŠTARŠIČ
11.12.1962 – 06.01.1963

STOJAN ĆELIĆ
11.01.1963 – 03.02.1963

STEFAN SUBERLAK
05.02.1963 – 24.02.1963

QUINTO GHERMANDI
01.03.1963 – 24.03.1963

KAREL ZELENKO
26.03.1963 – 26.04.1963

JOŽA HORVAT - JAKI
15.05.1963 – 02.06.1963

JANEZ BOLJKA
05.06.1963 – 07.07.1963

HIDEO HAGIWARA
10.07.1963 – 11.08.1963

FLORIS OBLAK
14.08.1963 – 15.09.1963

GISELBERT HOKE
17.09.1963 – 13.10.1963

GOJMIR ANTON KOS
15.10.1963 – 10.11.1963

MISCH KOHN
12.11.1963 – 01.12.1963

LJUBO IVANČIĆ
23.12.1963 – 26.01.1964

ERKKI HERVO
06.02.1964 – 01.03.1964

ANKICA OPREŠNIK
06.03.1964 – 31.03.1964

PETER ČERNE
31.03.1964 – 03.05.1964

DRAGO TRŠAR
maj 1964 – 24.05.1964

VLADIMIR VELIČKOVIĆ
27.05.1964 – 21.06.1964

GIANNI PISANI
23.06.1964 – 12.07.1964

ISABEL PONS
04.08.1964 – 06.09.1964

VANJA RADAUŠ
07.09.1964 – 03.10.1964

MILICA ZORIĆ
08.10.1964 – 05.11.1964

JANEZ BERNIK
16.11.1964 – 20.12.1964

BRANKO MILJUŠ
23.12.1964 – 24.01.1965

BARBARA KWASNIEWSKA
27.01.1965 – 21.02.1965

JOVAN KRATOHVIL
24.02.1965 – 18.03.1965

STOJAN BATIČ
24.03.1965 – 08.04.1965

EUGENIO CARMI
10.04.1965 – 10.05.1965

IVAN PICELJ
14.05.1965 – 13.06.1965

VOJIN BAKIĆ
15.06.1965 – 08.08.1965

VALENTIN OMAN
11.08.1965 – 19.09.1965

BOGDAN MEŠKO
22.09.1965 – 24.10.1965

VIDA FAKIN
03.12.1965 – 03.01.1966

KOSTA ANGELI RADOVANI
07.01.1966 – 30.01.1966

MARIA BONOMI
02.02.1966 – 27.02.1966

ANDREJ JEMEC
01.03.1966 – 03.04.1966

RIKO DEBENJAK
13.04.1966 – 15.05.1966

SHOICHI HASEGAWA
18.05.1966 – 03.07.1966

DŽEVAD HOZO
12.07.1966 – 09.08.1966

JIŘI JOHN
11.08.1966 – 31.08.1966

GOJMIR ANTON KOS
02.09.1966 – 02.10.1966

HERBERT KAUFMANN
05.10.1966 – 13.11.1966

SLAVKO TIHEC
28.12.1966 – 22.01.1967

JUAN HERNANDEZ PIJUAN
25.01.1967 – 19.02.1967

HANS D. VOSS
22.02.1967 – 26.03.1967

MIODRAG NAGORNI
28.03.1967 – 16.04.1967

ŠIME VULAS
19.04.1967 – 08.05.1967

FRANCE MIHELIČ
11.05.1967 – 30.05.1967

DRAGO TRŠAR
01.06.1967 – 02.07.1967

DAVID HOCKNEY
06.07.1967 – 06.08.1967

STEVAN LUKETIĆ
08.08.1967 – 17.09.1967

GIUSEPPE CAPOGROSSI
20.09.1967 – 22.10.1967

FRANCE PERŠIN
24.10.1967 – 19.11.1967

MARCOS YRIZARRY
22.11.1967 – 24.12.1967

JOŽE CIUHA
27.12.1967 – 04.01.1968

ANDREJ JEMEC
20.02.1968 – 17.03.1968

FRANC ROTAR
19.03.1968 – 21.04.1968

ADRIANA MARAŽ
25.04.1968 – 26.05.1968

DRAGICA ČADEŽ LAPAJNE
28.05.1968 – 23.06.1968

VLADIMIR LAKOVIČ
27.06.1968 – 04.08.1968

BOGDAN BORČIĆ
06.08.1968 – 07.09.1968

MEŠKO KIAR
17.09.1968 – 20.10.1968

TONE LAPAJNE
22.10.1968 – 17.11.1968

MARKO ŠUŠTARŠIČ
19.11.1968 – 15.12.1968

ŠTEFAN PLANINC
17.12.1968 – 26.01.1969

JANEZ BERNIK
30.01.1969 – 02.03.1969

ANDREW STASIK
04.03.1969 – 23.03.1969

TINCA STEGOVEC
25.03.1969 – 20.04.1969

BRANKO MILJUŠ
22.04.1969 – 31.05.1969

RADOMIR DAMNJANOVIĆ - DAMNJAM
03.06.1969 – 06.07.1969

BOŽIDAR JAKAC
08.07.1969 – 10.08.1969

JANEZ BOLJKA
12.08.1969 – 28.09.1969

ROMANO PERUSINI
30.09.1969 – 02.11.1969

ANTON REPNIK
04.11.1969 – 07.12.1969

VJENCESLAV RICHTER
20.12.1969 – 25.01.1970

MIODRAG PROTIĆ
28.01.1970 – 01.03.1970

MIROSLAV ŠUTEJ
04.03.1970 – 19.04.1970

MIHA MALEŠ
21.04.1970 – 31.05.1970

ZDRAVKO TIŠLJAR
03.06.1970 – 05.07.1970

MARJAN VOJSKA
08.07.1970 – 02.08.1970

JANEZ PIRNAT
04.08.1970 – 06.09.1970

JOŽE PETERNELJ - MAUSAR
08.09.1970 – 11.10.1970

NIVES KAVURIĆ - KURTOVIĆ
13.10.1970 – 15.11.1970

FLORIS OBLAK
17.11.1970 – 13.12.1970

MEŠKO KIAR
15.12.1970 – 17.01.1971

LOJZE SPACAL
16.01.1971 – 28.02.1971

PETAR HADŽI BOŠKOV
04.03.1971 – 21.04.1971

ŽIVKO DJAK
23.04.1971 – 30.05.1971

JANEZ BERNIK
02.06.1971 – 11.07.1971

DUŠAN DŽAMONJA
13.07.1971 – 31.08.1971

FRANCESCO SOMAINI
03.09.1971 – 18.10.1971

JOŽE CIUHA
25.10.1971 – 21.11.1971

VLADIMIR VELIČKOVIĆ
23.11.1971 – 18.12.1971

ANDREJ JEMEC
21.12.1971 – 31.01.1971

RIKO DEBENJAK
02.02.1972 – 05.03.1972

VLADIMIR BONAČIĆ
07.03.1972 – 03.04.1972

SAVIN SEVER
05.04.1972 – 02.05.1972

KOSUKE KIMURA
05.05.1972 – 04.06.1972

MEHMED ZAIMOVIĆ
13.06.1972 – 16.07.1972

METKA KRAŠOVEC. Tišina
20.07.1972 – 20.08.1972

DŽEVAD HOZO
22.08.1972 – 01.10.1972

JAGODA BUIĆ
05.10.1972 – 12.11.1972

JANEZ BERNIK
14.11.1972 – 17.12.1972

MARKO ŠUŠTARŠIČ
19.12.1972 – 21.01.1973

NADEŽDA PRVULOVIĆ
23.01.1973 – 18.02.1973

SLAVKO TIHEC
20.02.1973 – 18.03.1973

MERSAD BERBER
20.03.1973 – 22.04.1973

ANTE KUDUZ
24.04.1973 – 27.05.1973

MEŠKO KIAR
29.05.1973 – 01.07.1973

RUDOLF KOTNIK
16.07.1973 – 12.08.1973

IVAN PICELJ
14.08.1973 – 16.09.1973

IVAN RABUZIN
19.09.1973 – 04.11.1973

RENATO VOLOPIN
08.11.1973 – 09.12.1973

DUŠAN TRŠAR
12.12.1973 – 27.01.1974

NIKOLAJ OMERSA
31.01.1974 – 03.03.1974

KOSTA ANGELI RADOVANI
05.03.1974 – 07.04.1974

KOSTJA GATNIK
09.04.1974 – 12.05.1974

JANEZ BOLJKA [razstava osnutkov za spomenik Ivanu Cankarju v Ljubljani]
13.05.1974 – 19.05.1974

DENIS MITCHELL
21.05.1974 – 23.06.1974

BORIS JESIH
25.06.1974 – 28.07.1974

SILVESTER KOMEL
30.07.1974 – 25.08.1974

ŠTEFAN PLANINC
27.08.1974 – 29.09.1974

STOJAN BATIČ
01.10.1974 – 03.11.1974

FRANCE MIHELIČ
05.11.1974 – 08.12.1974

PETER ČERNE
10.12.1974 – 12.01.1975

ISMAR MUJEZINOVIĆ
28.01.1975 – 02.03.1975

DRAGO HRVACKI
04.03.1975 – 06.04.1975

ZMAGO JERAJ
08.04.1975 – 07.05.1975

GABRIJEL STUPICA [razstava ob 30-letnici osvoboditve]
08.05.1975 – 11.05.1975

GABRIJEL STUPICA
13.05.1975 – 15.06.1975

METKA KRAŠOVEC
18.06.1975 – 20.07.1975

SAFET ZEC
24.07.1975 – 24.08.1975

RUDI ŠPANZEL
26.08.1975 – 28.09.1975

KAREL ZELENKO
01.10.1975 – 02.11.1975

VLADIMIR LAKOVIČ
06.11.1975 – 07.12.1975

RADOMIR RELJIĆ
09.12.1975 – 11.01.1976

KLAVDIJ PALČIČ
13.01.1976 – 15.02.1976

STOJAN ČELIĆ
17.02.1976 – 21.03.1976

RON B. KITAJ
24.03.1976 – 18.04.1976

FRANCE ROTAR
20.04.1976 – 23.05.1976

JAKI
25.05.1976 – 27.06.1976

RAIMO KANERVA
30.06.1976 – 01.08.1976

TETSUYA NODA
04.08.1976 – 05.09.1976

JOŽE SPACAL
07.09.1976 – 10.10.1976

TONE LAPAJNE
12.10.1976 – 14.11.1976

HERMAN HEBLER
17.11.1976 – 19.12.1976

ADRIANA MARAŽ
21.12.1976 – 23.01.1977

ALIJA KUČUKALIĆ
25.01.1977 – 27.02.1977

GUSTAV GNAMUŠ
01.03.1977 – 03.04.1977

LUJO VODOPIVEC
12.04.1977 – 08.05.1977

SLAVKO TIHEC
10.05.1977 – 12.06.1977

BRANKO SUHY
14.06.1977 – 17.07.1977

AKIRA MATSUMOTO
20.07.1977 – 21.08.1977

NILS BURWITZ
24.08.1977 – 25.09.1977

MIODRAG NAGORNI
27.09.1977 – 30.10.1977

DANILO JEJČIČ
02.11.1977 – 04.12.1977

STOJAN BATIČ
06.12.1977 – 08.01.1978

VLADIMIR MAKUC
10.01.1978 – 12.02.1978

DUŠAN TRŠAR
14.02.1978 – 19.03.1978

NIVES KAVURIĆ - KURTOVIĆ
21.03.1978 – 23.04.1978

JANEZ BOLJKA
25.04.1978 – 28.05.1978

FABRIZIO PLESSI
30.05.1978 – 02.07.1978

KOSTA BOGDANOVIĆ
06.07.1978 – 06.08.1978

ŽIVKO MARUŠIČ
08.08.1978 – 10.09.1978

FRANC NOVINC
12.09.1978 – 15.10.1978

VASKO LIPOVAC
17.10.1978 – 19.11.1978

GORAZD ŠEFRAN
20.03.1979 – 15.04.1979

AGIM CAVDARBASHA
17.04.1979 – 13.05.1979

FRANCE ROTAR
15.05.1979 – 10.06.1979

TOMAŽ GORJUP
12.06.1979 – 08.07.1979

RODOLJUB ANASTASOV
10.07.1979 – 05.08.1979

BOJAN BEM
07.08.1979 – 02.09.1979

ALBIN ROGELJ
04.09.1979 – 30.09.1979

NILS BURWITZ
02.10.1979 – 28.10.1979

LUCIJAN BRATUŠ
30.10.1979 – 25.11.1979

FRANCE MIHELIČ
27.11.1979 – 23.12.1979

MATJAŽ VIPOTNIK
25.12.1979 – 27.01.1980

JOŽE TISNIKAR
29.01.1980 – 02.03.1980

RADOVAN KRAGULJ
04.03.1980 – 06.04.1980

LOJZE LOGAR
08.04.1980 – 11.05.1980

LOJZE SPACAL
13.05.1980 – 22.06.1980

IVAN PICELJ
24.06.1980 – 27.07.1980

ANDRAŽ ŠALAMUN
29.07.1980 – 31.08.1980

DARKO SLAVEC
03.09.1980 – 05.10.1980

MATJAŽ POČIVAVŠEK
07.10.1980 – 09.11.1980

PREDRAG NEŠKOVIĆ
11.11.1980 – 07.12.1980

VLADIMIR VELIČKOVIĆ
08.12.1980 – 21.12.1980

METKA KRAŠOVEC
23.12.1980 – 01.02.1981

FRANCE MIHELIČ
03.02.1981 – 08.03.1981

TAKASHI TANAKA
11.03.1981 – 12.04.1981

TOMAŽ KRŽIŠNIK
14.04.1981 – 24.05.1981

JANEZ BERNIK
26.05.1981 – 21.06.1981

ZDENKO HUZJAN
23.06.1981 – 26.07.1981

RUŽICA BEBA PAVLOVIĆ
28.07.1981 – 30.08.1981

BOGDAN BORČIĆ
01.09.1981 – 04.10.1981

HERMAN GVARDJANČIČ
06.10.1981 – 08.11.1981

RISTO KALČEVSKI
10.11.1981 – 13.12.1981

MILAN PAJK
15.12.1981 – 10.01.1982

JANEZ KNEZ
12.01.1982 – 31.01.1982

MIODRAG DJURIĆ - DADO
02.02.1982 – 28.02.1982

GORAZD ŠEFRAN
09.03.1982 – 04.04.1982

VIDA SLIVNIKER BELANTIČ
06.04.1982 – 02.05.1982

HARTMUT URBAN
04.05.1982 – 30.05.1982

TADEUSZ LAPINSKI
08.06.1982 – 04.07.1982

ŽIVKO MARUŠIČ
06.07.1982 – 01.08.1982

MARSHA FEIGIN
03.08.1982 – 05.09.1982

HENRIK MARCHEL
07.09.1982 – 03.10.1982

JIŘI BEZLAJ
12.10.1982 – 07.11.1982

MARIKA DANČ ROTH
09.11.1982 – 05.12.1982

TINCA STEGOVEC
07.12.1982 – 02.01.1983

MIHA MALEŠ
06.01.1983 – 31.01.1983
Prireditelja: Društvo slovenskih likovnih umetnikov
Moderna galerija, Ljubljana

VIDA FAKIN
01.02.1983 – 27.02.1983

BRANKO SUHY
01.03.1983 – 27.03.1983

FAUSTA SQUATRITI
05.04.1983 – 30.04.1983

TONE LAPAJNE
10.05.1983 – 05.06.1983

JOŽE CIUHA
09.06.1983 – 03.07.1983

MARIJA RUS
05.07.1983 – 31.07.1983

FRANC MESARIČ
02.08.1983 – 04.09.1983

BOŠKO KUĆANSKI
04.10.1983 – 06.11.1983

BOGOSLAV KALAŠ
08.11.1983 – 04.12.1983

JANEZ BOLJKA
08.12.1983 – 31.12.1983

MUSLIM MULLIQI
05.01.1984 – 05.02.1984

ŠTEFAN GALIČ
07.02.1984 – 04.03.1984

FERDINAND KULMER
06.03.1984 – 01.04.1984

MLADEN JERNEJEC
03.04.1984 – 06.05.1984

SLOBODAN TRAJKOVIĆ
08.05.1984 – 03.06.1984

LJUBOMIR PERČINLIĆ
05.06.1984 – 01.07.1984

BOŽIDAR JAKAC.LJUBLJANA
05.07.1984 – 05.08.1984

MAJA DOKLER
07.08.1984 – 02.09.1984

DRAGO HRVACKI
04.09.1984 – 30.09.1984

BARD IUCUNDUS
02.10.1984 – 11.11.1984

SAŠA JANEZ MÄCHTIG
13.11.1984 – 02.12.1984

FRANC CURK. KINETIČNA GRAFIKA
06.12.1984 – 31.12.1984
Prireditelja: ZKO Vrhnika
Moderna galerija, Ljubljana

GORANKA VRUS MURTIĆ
08.01.1985 – 03.02.1985

FLORIS OBLAK
05.02.1985 – 03.03.1985

MILAN ERIČ
05.03.1985 – 14.04.1985

DRAGO J. PRELOG
16.04.1985 – 12.05.1985

DALIBOR PARAĆ
14.05.1985 – 16.06.1985

JASPER JOHNS
21.06.1985 – 31.08.1985

MARKO POGAČNIK
03.09.1985 – 29.09.1985

IRWIN. RDEČI REVIRJI
01.10.1985 – 27.10.1985

MAKSIM SEDEJ ML. LOVCI NA JELENE
05.11.1985 – 01.12.1985

DVA INDIJSKA UMETNIKA. NANDAGOPAL, THOTA THARANI
10.12.1985 – 31.12.1985
Prireditelj: Galerija umjetnosti nesvrstanih zemalja "Josip Broz Tito", Titograd

GABRIJEL HUMEK
07.01.1986 – 02.02.1986

JANA VIZJAK
04.02.1986 – 02.03.1986

BORIS ZAPLATIL
04.03.1986 – 30.03.1986

JAKOV BRDAR
01.04.1986 – 29.04.1986
Prireditelja: Moderna galerija, Ljubljana
Obalne galerija Piran

MAURO STIPANOV
08.05.1986 – 01.06.1986

MIRSAD BEGIĆ
03.06.1986 – 16.07.1986
Prireditelja: Moderna galerija, Ljubljana
Obalne galerija Piran

NANCY IN SLOBODAN PAJIĆ
02.09.1986 – 05.10.1986

MATJAŽ POČIVAVŠEK. VNEBO
08.10.1986 – 02.11.1986

MARKO MUŠIČ. NOVA CERKEV V DRAVLJAH
13.11.1986 – 04.01.1987

ZMAGO JERAJ. SLIKE
05.02.1987 – 08.03.1987
Prireditelja: Moderna galerija, Ljubljana
Obalne galerija Piran

EDITA SCHUBERT
12.03.1987 – 05.04.1987
Prireditelja: Moderna galerija, Ljubljana
Obalne galerija Piran

FRANCE MIHELIČ
09.04.1987 – 03.05.1987
Prireditelja: Moderna galerija, Ljubljana
Združenje umetnikov Škofja Loka

BOJAN GORENEC. POGLED SLIKE
14.05.1987 – 14.06.1987

LUJO VODOPIVEC
18.06.1987 – 31.08.1987

NADA ALAVANJA. ALTER IMAGO
17.09.1987 – 18.10.1987

ZDENKO HUZJAN
22.10.1987 – 22.11.1987
Prireditelja: Moderna galerija, Ljubljana
Obalne galerija Piran

DIMITAR MANEV
02.12.1987 – 23.12.1987
Prireditelja: Moderna galerija, Ljubljana
Muzej na sovremenata umetnost, Skopje

FRANCE GRUDEN
29.12.1987 – 31.01.1988
Prireditelja: Bežigrajska galerija, Ljubljana
Moderna galerija, Ljubljana

DANILO JEJČIČ
04.02.1988 – 28.02.1988
Prireditelji: Likovni salon, Celje
Moderna galerija, Ljubljana
Obalne galerija Piran

MARJETICA POTRČ. KIPI / SCULPTURES
03.03.1988 – 03.04.1988

ZORAN HOČEVAR
05.04.1988 – 08.05.1988

PETER ČERNE
12.05.1988 – 05.06.1988

DUŠAN JURIĆ
07.06.1988 – 03.07.1988
Prireditelj: Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb

MARJAN KRAVOS. GRAFIKE
12.07.1988 – 14.08.1988
Prireditelji (izbor): Pilonova galerija Ajdovščina

GRACE RENZI KANTUŠER
16.08.1988 – 07.09.1988

DUŠAN KIRBIŠ
08.09.1988 – 09.10.1988

PLESSI WATER VIDEO PROJECTS
13.10.1988 – 13.11.1988
Prireditelj: Caffè Galeria Dante, Umag

MILENA USENIK
15.11.1988 – 31.12.1988

SERGEJ KAPUS
10.01.1989 – 19.02.1989

SLAVOMIR DRINKOVIĆ
23.02.1989 – 19.03.1989

TERUHIRO ANDO. ZA KROGOM
23.03.1989 – 23.04.1989

MARJAN GUMILAR. ANATOMIJA BARVE
25.04.1989 – 24.05.1989

BILL WOODROW
01.06.1989 – 16.07.1989
Prireditelja: British Council
Moderna galerija, Ljubljana

ANKA BURIĆ
20.07.1989 – 30.08.1989

SREČO DRAGAN. VIDEO INSTALACIJA
14.09.1989 – 02.10.1989

PIERO PIZZI CANNELLA
10.10.1989 – 12.11.1989
Prireditelja: Moderna galerija, Ljubljana
Obalne galerije Piran

ALISON WILDING
23.11.1989 – 24.12.1989
Prireditelja: British Council
Moderna galerija, Ljubljana

BERNARD BAYONNETTE
28.12.1989 – 04.02.1990

FRANC PURG
08.02.1990 – 04.03.1990
Prireditelji (izbor): Likovni salon, Celje

SUSANA SOLANO
22.03.1990 – 06.05.1990

SANDI ČERVEK
17.05.1990 – 17.06.1990
Prireditelja: Moderna galerija, Ljubljana
Obalne galerije Piran

MATTEO FRATERNO. OMAGGIO A GIULIO ROMANO
21.06.1990 – 31.08.1990
Prireditelja: C.L.E.B. Galerry club, San Benedetto Po, Mantova
Moderna galerija, Ljubljana

ZMAGO POSEGA
06.09.1990 – 07.10.1990

RICHARD DEACON
16.10.1990 – 30.11.1990
Prireditelja: : British Council
Moderna galerija, Ljubljana

DUŠAN TRŠAR
06.12.1990 – 06.01.1991

ŽELJKO KIPKE. Allée de décomposition
10.01.1991 – 03.02.1991

MAGDALENA JETELOVA
14.02.1991 – 17.03.1991

MARIJA DRAGOJLOVIĆ
21.03.1991 – 14.04.1991

RENE RUSJAN
18.04.1991 – 12.05.1991
Prireditelji: Obalne galerije Piran
Moderna galerija, Ljubljana
Galerija Insula, Izola

ROMAN OPALKA. OPALKA 1965/1-NESKONČNO
17.05.1991 – 16.06.1991

GUSTAV GNAMUŠ
19.06.1991 – 04.08.1991

JAN KOLATA
06.08.1991 – 08.09.1991

LUJO VODOPIVEC
17.10.1991 – 01.12.1991

HEIMO ZOBERNIG
10.12.1991 – 12.01.1992

ANDRAŽ ŠALAMUN
14.01.1992 – 16.02.1992
Prireditelj: Obalne galerije Piran

V.S.S.D.
27.02.1992 – 30.03.1992

ANDREJ JEMEC
16.04.1992 – 24.05.1992

MASSIMO KAUFMANN
26.05.1992 – 21.06.1992

MARIJAN TRŠAR
02.07.1992 – 09.08.1992

MILIVOJ BIJELIĆ
13.08.1992 – 13.09.1992

HERMANN NITSCH
15.09.1992 – 11.10.1992
Prireditelja: Moderna galerija, Ljubljana
Obalne galerije Piran

MIRKO BRATUŠA.TO KAR NI SIMBOL
15.10.1992 – 08.11.1992

MITJA TUŠEK
10.11.1992 – 13.12.1992

TONY CRAGG
18.12.1992 – 24.01.1993
Prireditelja: British Council
Moderna galerija, Ljubljana

ROMAN MAKŠE
02.02.1993 – 26.02.1993

TADEJ POGAČAR
11.03.1993 – 04.04.1993
Prireditelja: Moderna galerija, Ljubljana
Obalne galerije Piran

JAN FABRE. TIVOLI
08.04.1993 – 25.04.1993

FRANZ WEST
13.05.1993 – 20.06.1993

EMERIK BERNARD
24.06.1993 – 29.08.1993

JOŽE BARŠI. Klara Klausberger production
09.09.1993 – 06.10.1993

CRISTINA IGLESIAS
12.10.1993 – 05.12.1993

BOŽO KEMPERLE. IN WITH A FOREIGNER
28.12.1993 – 23.01.1994

PEDRO CABRITA REIS.ECHO DER WELT III
28.01.1994 – 27.02.1994

ŽARKO VREZEC
08.03.1994 – 03.04.1994
Prireditelja: Moderna galerija, Ljubljana
Umetnostna galerija, Maribor

ANISH KAPOOR
13.05.1994 – 12.06.1994
Prireditelja: Lisson Gallery, London
Moderna galerija, Ljubljana

ZMAGO LENARDIČ. 2 X 2,98280KW
16.06.1994 – 28.08.1994

MLADEN STILINOVIĆ. GEOMETRIJA KOLAČEV IN...
16.09.1994 – 16.10.1994

NACHO CRIADO
28.10.1994 – 27.11.1994

MIROSŁAW BAŁKA
15.12.1994 – 10.01.1995

ULF ROLLOF
12.01.1995 – 12.02.1995

BOGOSLAV KALAŠ
21.02.1995 – 29.03.1995

MARKO A. KOVAČIČ. LATERNA MAGICA
06.04.1995 – 07.05.1995

ZVI GOLDSTEIN
11.05.1995 – 11.06.1995

PETRA VARL SIMONČIČ. PITA MOJE MAME
22.06.1995 – 03.09.1995

IMI KNOEBEL
14.09.1995 – 15.10.1995

JEAN-MARC BUSTAMANTE
24.10.1995 – 26.11.1995

VADIM FIŠKIN
ONE-MAN SHOW X-101098.61 Y-461956.99 H-29807
05.12.1995 – 03.01.1996

DUŠAN KIRBIŠ. ČASOVNI MOST
18.01.1996 – 21.02.1996

IVAN KOŽARIĆ. POPOTNIK-PUTNIK-VOYAGER
27.02.1996 – 24.03.1996

BRACO DIMITRIJEVIĆ. THE MAN OF LASCAUX
02.04.1996 – 26.04.1996

MOJCA OBLAK. TRANSCENDENTALNI MANIRIZEM
30.04.1996 – 16.06.1996

ZORA STANČIČ. CHIAROSCURO
20.06.1996 – 01.09.1996

NATAŠA PROSENC. VZROK / REASON
10.10.1996 – 08.11.1996
Prireditelja: Moderna galerija, Ljubljana
Umetnostna galerija, Maribor

MICHELANGELO PISTOLETTO. 44 FOTOKERAMIK-PO MINUS OBJEKTIH 1965/66 - 1991
15.11.1996 – 08.12.1996

CHRISTOS PAPOULIAS. URBANE SOBE ZA MINUS OBJEKTE MICHELANGELA PISTOLETTA
05.12.1996 – 08.12.1996

URI TZAIG. DVE ŽOGI
12.12.1996 – 26.01.1997

RENE RUSJAN. VČERAJ, NA PRIMER / YESTERDAY,FOR EXAMPLE
18.02.1997 – 23.03.1997

ILYA KABAKOV. DVAJSET NAČINOV, KAKO DOSEČI JABOLKO OB POSLUŠANJU MOZARTOVE GLASBE
12.05.1997 – 15.06.1997

JAKOV BRDAR. PRIDIGA PTIČEM
17.06.1997 – 31.08.1997

BOJAN GORENEC. RESNIČNOSTNA PRIKAZANJA / VERACIOUS APPEARANCES
16.09.1997 – 02.11.1997

ROZA EL-HASSAN
07.11.1997 – 07.12.1997

DIMIRTY ORLAC. EDINA VRATA
11.12.1997 – 23.01.1998

INGEBORG LUESCHER. PODPEŠKI KAMEN
19.03.1998 – 19.04.1998

DUBA SAMBOLEC. LA MÉMOIRE RETOUCHÉE / RETUŠA SPOMINA
24.04.1998 – 31.05.1998

MARKO PELJHAN. SISTEM - 7
11.06.1998 – 30.08.1998

HAIM STEINBACH. BREZ NASLOVA (ŠOTORI), 1998
15.10.1998 – 22.11.1998

NIKA ŠPAN. PRODANA DELA/SOLD WORKS
10.12.1998 – 10.01.1999

MANGELOS. TEZE ALI MANIFESTI / THESES OR MANIFESTOS
02.02.1999 – 16.03.1999

MARINA ABRAMOVIĆ. RITEM 0 / RHYTHM 0
14.06.1999 – 27.06.1999

BORIS MIKHAILOV. PRI TLEH, 1991 / BY THE GROUND 1991
07.07.1999 – 31.08.1999

ALEN OŽBOLT. AEROBIJ (DIHANJE IN ZRAČNE ŠTUDIJE)
02.09.1999 – 10.10.1999
Prireditelja: Galerija sodobne umetnosti, Celje
Moderna galerija, Ljubljana

SADIE LEE. NE GLEJ / DON'T LOOK
14.10.1999 – 07.11.1999
Prireditelji: British Council
Moderna galerija, Ljubljana
Mesto žensk, Ljubljana

APOLONIJA ŠUŠTERŠIČ. NON STOP VIDEO CLUB
27.11.1999 – 17.12.1999

METKA KRAŠOVEC. ZVITKI / SCROLLS
21.12.1999 – 31.01.2000

NIČVREDNO (NEPRECENLJIVO). POJEM VREDNOSTI V SODOBNI UMETNOSTI /
WORTHLESS (INVALUABLE).THE CONCEPT OF VALUE IN CONTEMPORARY ART
04.02.2000 – 05.03.2000

EGLË RAKAUSKAITË. POULIČNI GLASBENIKI / STREET MUSICIANS
10.03.2000 – 16.04.2000

CLAUDE CLOSKY. SKI
21.04.2000 – 21.05.2000

ŽIGA KARIŽ. TEROR-DEKOR II: HIGH CONCEPT
16.06.2000 – 31.08.2000

MAJA LICUL
15.09.2000 – 15.10.2000

ANJA ŠMAJDEK. POSTAVLJANJE TELEPRISOTNIH KIPOV NA VIDEO POLIČKE /
PUTTING TELEPRESENT SCULPTURES ONTO VIDEO SHELVES
16.11.2000 – 17.12.2000
Prireditelja: Neue Galerie Graz
Moderna galerija, Ljubljana

MOJCA OSOJNIK. IMAGINATION IS ALL I WANT FROM YOU / OD TEBE ZAHTEVAM LE DOMIŠLJIJO
21.12.2000 – 21.01.2001
Prireditelji (izbor): Comitato Trieste Contemporanea

DARIJ KREUH. IZJAVA / STATEMENT
01.02.2001 – 18.03.2001

BORIS GROYS. POGLEJ IN PRESODI / THE ART JUDGEMENT SHOW
11.04.2001 – 27.05.2001

VUK ĆOSIĆ. ASCIImoes
10.06.2001 – 11.08.2001

JOŽE BARŠI. HIŠA / HOUSE
13.09.2001 – 18.10.2001

OLAFUR ELIASSON. PROJEKT STRUKTURNE EVOLUCIJE / THE STRUCTURAL EVOLUTION PROJECT
22.11.2001 – 06.01.2002

MIHA ŠTRUKELJ
24.01.2002 – 24.02.2002

SLAVEN TOLJ.11.09.2001
14.03.2002 – 26.04.2002

LAURA LIMA. KOSTUMI / COSTUMES
14.05.2002 – 20.06.2002

ODPRTI TERMIN. URŠULA BERLOT. ODSEV / REFLEXION
28.06.2002 – 25.08.2002

REALITY CHECK. NOVA DOGAJANJA V BRITANSKI FOTOGRAFIJI & VIDEU
29.08.2002 – 06.10.2002
Prireditelja: British Council
Moderna galerija, Ljubljana

NOVA PRIDOBITEV ARTEAST 2000+. OLIVER MUSOVIK: SOSEDJE
05.11.2002 – 31.12.2002

FRANC PURG. VRNJAK
28.01.2003 – 02.03.2003

VIDEOLUX#01. MI2LAB(ZG) videoprogram + CODE.EP DJs audioprogram
20.03.2003 – 24.03.2003

MODESTY
25.03.2003 – 03.05.2003
Prireditelj: Galeriji Škuc.

ODPRTI TERMIN. MANJA ZORE. LUNA
08.05.2003 – 31.05.2003

IZTOK ŠMAJS-MUNI. "ENOST RAZLIČNOSTI" / "HETEROGENEITY-ONENESS"
02.07.2003 – 01.09.2003

YAEL DAVIDS. VITRINA / VITRINE
10.09.2003 – 15.10.2003

NATAŠA LUŠETIĆ. VIRUS BY SUB ROSA
17.10.2003 – 19.10.2003
PRIREDITELJ: Mesto žensk, Ljubljana

100 NASLOVNIC MLADINE
22.10.2003 – 12.11.2003
Prireditelj: Mladina, časopisno podjetje d. d., Ljubljana

TOBIAS PUTRIH. PO NAKLJUČJU / BY CHANCE
27.11.2003 – 11.01.2004

DUŠAN KIRBIŠ. MEJE IN OMEJITVE
12.02.2004 – 31.03.2004
Prireditelja: Moderna galerija, Ljubljana
Galerija Miklova hiša, Ribnica

ODPRTI TERMIN. IVO MRŠNIK, 1000 & 1
08.04.2004 – 16.05.2004

ALEKSANDRA VAJD. BREZ NASLOVA 2003 / UNTITLED 2003 / SENZA TITOLO 2003
03.06.2004 – 11.07.2004
Prireditelja: Moderna galerija, Ljubljana
Obalne galerije Piran

6IX.PACK
14.07.2004 – 22.08.2004
Prireditelj: TDS Dessa, Ljubljana

VLADO MARTEK
09.09.2004 – 10.10.2004

CARLA ACCARDI
21.10.2004 – 28.11.2004
Prireditelja: Istituto Italiano di Cultura
Moderna galerija, Ljubljana

TACITA DEAN
07.12.2004 – 30.01.2005
Prireditelja: British Council
Moderna galerija, Ljubljana

ALENKA PIRMAN IN BISERKA DEBELJAK. PRIMER / THE CASE
10.02.2005 – 13.03.2005

ODPRTI TERMIN. POLONA TRATNIK. LASJE / HAIR
22.04.2005 – 12.06.2005
Prireditelji: Galerija Kapelica, Ljubljana
Galerija Miklova hiša, Ribnica
Moderna galerija, Ljubljana

AHMET ÖGÜT
20.06.2005 – 14.08.2005

SAŠO VRABIČ. OBRIGADO MEU AMOR
02.09.2005 – 02.10.2005

MAJA BAJEVIĆ. Avanti popolo, zvočna instalacija. Double - Bubble, video instalacija
06.10.2005 – 20.10.2005
Prireditelj: Mesto žensk, Ljubljana

SPENCER FINCH. SKOZI STEKLO, TEMNO / Through a Glass, Darkly
08.11.2005 – 11.12.2005

OSCILACIJE. 30 DNI ZVOKA / OSCILLATIONS. 30 DAYS OF SOUND
15.12.2005 – 15.01.2006

ZORAN MUŠIČ (1909-2005). GVAŠI, 1938-1944. Nova dela v zbirki MG, Ljubljana.
Volilo dr. Dušana Prevorška (1922-2004)
02.02.2006 – 19.02.2006

MIHA KNIFIC. SLOW-MOTION
21.02.2006 – 19.03.2006
Prireditelja: Moderna galerija, Ljubljana
Galerija Miklova hiša, Ribnica

JOSIP VANIŠTA. IZVOLITE PRISUSTVOVATI
29.03.2006 – 14.05.2006

JOŽE SLAK. SLIKE ZA SLEPE / PAINTINGS FOR THE BLIND
25.05.2006 – 03.09.2006

HERE AND NOW REAL, NOT YET CONCRETE... Johanna Billing, Vlatka Horvat, Ben Cain & Tina Gverović
12.09.2006 – 15.10.2006

IRWIN. SVOJI K SVOJIM / LIKE TO LIKE
19.10.2006 – 12.11.2006

YAN PEI-MING & ADEL ABDESSEMED. VSAK S SVOJE STRANI, ENAKA USODA /
EACH FROM HIS OWN SIDE, THE SAME DESTINY
27.11.2006 – 25.12.2006

MARKO KOŠNIK. Ditopia 06: Batiskaf Trst / Bathyscaphe Trieste
16.01.2007 – 25.01.2007

MARKO PELJHAN, SAŠO PODGORŠEK. LADOMIR QIKIQTAQ (prva razstava iz cikla Elektromagnetne pokrajine)
21.02.2007 – 11.03.2007

PATRICK WARD
20.03.2007 – 16.04.2007

son: DA. situacija slovenska _35 / situation slovenska _35
19.04.2007 – 17.06.2007

NOVE PRIDOBITVE V ZBIRKAH MODERNE GALERIJE
03.07.2007 – 02.09.2007

MYRIAM LAPLANTE, TEJAL SHAH: ME? YOU? NO! IT! /J AZ? TI? NE! ONO!
05.10.2007 – 13.10.2007
Prireditelja: Istituto Italiano di Cultura
Mesto žensk, Ljubljana

TRIGLAV. OHO, Irwin, Janez Janša, Janez Janša in Janez Janša
[Mala galerija & NOEMA Gallery in Second Life] 15.10.2007 – 15.11.2007
Prireditelji: Aksioma - Institute for Contemporary Arts, Ljubljana
Maska, Ljubljana
Moderna galerija, Ljubljana

SERGEJ KAPUS
19.11.2007 – 16.12.2007

ANDREJ MONASTIRSKI. Zima 1983-2008 / ANDREI MONASTIRSKY. Winter of 1983-2008
20.12.2007 – 20.01.2008

ČESTITKE, OBRAČUNI IN NAČRTI. 60 let Moderne galerije /
Congratulations, Summations, and Plans. 60 Years of the Moderna
08.02.2008 – 16.03.2008

SAŠO SEDLAČEK. IZGUBLJENA OZEMLJA / LOST TERRITORIES (Nepremična cona A / Immobili zona B)
20.03.2008 – 04.05.2008

ZDAJ SEM TVOJA LAST, DOKLER NE POZABIŠ NAME / YOU OWN ME NOW UNTIL YOU FORGET ABOUT ME
15.05.2008 – 22.06.2008
Prireditelja: Moderna galerija, Ljubljana
Galerija Miklova hiša, Ribnica

SANDI ČERVEK
03.07.2008 – 10.08.2008

AERNOUT MIK. Raw Footage
22.08.2008 – 21.09.2008

MUZEJ NA CESTI / MUSEUM IN THE STREET. Informacijska točka projekta
23.09.2008 – 19.10.2008

DANICA DAKIĆ. TRIPTYCHON
25.11.2008 – 14.12.2008

ANTJE EHMANN, HARUN FAROCKI: Gostiti se ali leteti; HARUN FAROCKI: Kako so narejeni Griffithovi filmi; Protiglasba
16.12.2008 – 18.01.2009

NOVE PRIDOBITVE IZ ZBIRK MODERNE GALERIJE: Miha Knific, Miha Štrukelj, Sašo Vrabič
06.02.2009 – 12.03.2009

DEIMANTAS NARKEVIČIUS. Učinek slepe bombe / The Dud Effect
19.03.2009 – 03.05.2009

SILVIA KOLBOWSKI. Po filmu Hirošima, ljubezen moja / After Hiroshima Mon Amour
08.05.2009 – 14.06.2009

VIKTOR BERNIK
20.06.2009 – 16.08.2009

DARCY LANGE. Študije dela 1974-77 / Work Studies 1974-77
20.08.2009 – 20.09.2009

ANTONIO LAUER / TOMISLAV GOTOVAC. Zameo ih vjetar / Prohujalo sa vihorom / V vrtincu / Gone with the Wind
24.09.2009 – 25.10.2009

TAO G. VRHOVEC SAMBOLEC. Virtualno ogledalo - dež / Virtual Mirror - Rain
05.11.2009 – 06.12.2009

KAKO MISLITI PARTIZANSKO UMETNOST ?
22.12.2009 – 17.01.2010

DAVID MALJKOVIĆ. Podobe z lastnimi sencami / Images with Their Own Shadows
26.01.2010 – 14.03.2010

NEPOSNETE FOTOGRAFIJE / Untaken Photographs
21.04.2010 – 23.05.2010

CHRIS EVANS. Ne vem, če sem bil dovolj jasen / I Don't Know if I've Explained Myself
01.06.2010 – 04.07.2010

IŠTVAN IŠT HUZJAN
13.07.2010 – 05.09.2010

SADAR + VUGA. 6 gradbišč
17.09.2010 – 17.10.2010

YONA FRIEDMAN. O konceptu ville spatiale / Around the Ville Spatiale
25.10.2010 – 28.11.2010

ANIMATEKA. Solweig von Kleist
06.12.2010 – 12.12.2010
Prireditelj: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta, Ljubljana

MIHA VIPOTNIK. Prodine običajnega
22.12.2010 – 13.02.2011

AKRAM ZAATARI. Ta dan / This day
01.03.2011 – 10.04.2011

TUGO ŠUŠNIK. Nexus
21.04.2011 – 29.05.2011

ČTO DELAT? (KAJ DELATI?). Učiti se, učiti se in še enkrat delovati
09.06.2011 – 21.08.2011

Povezano


Galerija je odprta od torka do sobote med 11.00 in 19.00 uro.

Če želite prejemati novice MGBS, se lahko prijavite tukaj.