Poročilo o povprečnem znesku elektronskega denarja v obtoku in poročilo o številu in vrednosti plačilnih transakcij

Kdo:

Družbe za izdajo elektronskega denarja.

 

Do kdaj:

Za prvo polletje koledarskega leta do 31. avgusta v tekočem letu, za drugo polletje koledarskega leta do 28. februarja naslednjega leta.

 

Zakoni in sklepi:

 

Navodila:

/

 

Kontakti:

Elektronski naslov: placilne.institucije@bsi.si

 

Ime in priimek:

Telefon: 

Robert Rajšp

01 471 95 56

Tjaša Završnik

01 471 95 59

Arjana Sabolič Bregar

01 471 95 74