Nižja stopnja avtomatizacije

iBSWSClient

Odjemalec iBSWSClient za izmenjavo datotek/poročil z Banko Slovenije omogoča ročni in avtomatski prenos datotek, poročil, odgovorov in ostalih obvestil med vašim sistemom in Banko Slovenije. Podpira uporabo vseh funkcionalnosti spletnih storitev BS_B2BWS, poleg tega pa glede na zahteve področja omogoča tudi podpisovanje, (de)šifriranje ter stiskanje datotek.

 

Spletne strani Banke Slovenije

Spletne strani za izmenjavo datotek oz. poročil z Banko Slovenije so namenjene ročnemu posredovanju že pripravljene datoteke/poročila. Spletne strani podpirajo uporabo vseh funkcionalnosti spletnih storitev BS_B2BWS.

 

iBSReport2

Program iBSReport2 omogoča vnos posameznih podatkov v obrazec poročila ter njegovo posredovanje v Banko Slovenije. Uporaba je možna le za določena poročila.

Produkcijsko okolje

Testno okolje

 

Pooblastilo za poročanje

Pri poročanjih, kjer poslovni subjekt poroča v imenu drugega, je potrebno prek aplikacije iBSReport2 in po navadni ali elektronski pošti v Banko Slovenije posredovati pooblastilo, opremljeno z žigom in podpisom.

Povezano