Pošiljanje kriptiranih datotek na aplikativne naslove

Korenska digitalna potrdila

 

Subject name Issuer Expiration Date Thumbprint (SHA256)
CN = Banka Slovenije SACA CN = Banka Slovenije SACA 5.9.2028 a2 b7 3d 6a 10 02 f9 34 13 ce 8a de e1 4d 6e 6c 28 3f f8 40
C=SI, O=Republika Slovenija/2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 CN=SI-TRUST Root,organizationIdentifier=VATSI-17659957,O=Republika Slovenija,C=SI 24.4.2036 79:50:15:CA:AC:A7:47:15:D3:41:12:0D:3F:0E:FD:19
2A:03:2F:1C:00:39:17:97:F5:4E:F9:98:08:04:A1:75
 
 

Pošiljanje kriptiranih datotek na aplikativne naslove

Spodaj so navedena digitalna potrdila po aplikacijah.

Če digitalno potrdilo za poslovanje preko elektronske pošte za iskano aplikacijo ni prikazano, pošljite elektronsko sporočilo na elektronski naslov aplikacije. Odgovor, ki ga boste prejeli, bo vsebovalo tudi digitalno potrdilo za želeno aplikacijo. Pošiljatelja tega sporočila (npr.: its@bsi.si) dodajte med svoje stike - s to akcijo se bo v stike uvozil tudi priložen certifikat.

Digitalni potrdili BSAPP_PROD ter BSAPP_TEST se uporabljata pri področjih:

Subject name Issuer Expiration Date Thumbprint (SHA256)
C=SI, ST=Slovenija/2.5.4.97=VATSI-92582087, O=BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, SN=SMOLEJ, GN=MARJAN, CN=BSAPP_PROD/serialNumber=2460513218174 C=SI, O=Republika Slovenija/2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 20.05.2024

4C:C8:F2:32:AA:C5:D0:36:02:6F:45:0C:C8:F6:F7:8A 91:20:9E:52:82:57:CB:49:06:DC:9E:1F:AC:CA:D7:DC

C=SI, ST=Slovenija/2.5.4.97=VATSI-92582087, O=BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, SN=\xC5\xBDERAK, GN=JERNEJA, CN=BSAPP_TEST/serialNumber=2497302918014

C=SI, O=Republika Slovenija/2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 26.3.2025 41:F3:89:15:4F:3A:D9:96:E2:25:39:87:C9:5C:BE:53
0E:DB:C2:AF:94:91:FB:73:A5:9F:E0:C2:55:9D:61:27

 

Digitalna potrdila po ostalih aplikacijah oz. področjih:

Poročila o poslovanju investicijskih skladov (PORFIDZU)

Subject name

Issuer

Email address

Expiration Date

Thumbprint

C=SI, ST=Slovenija/2.5.4.97=VATSI-92582087, O=BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, SN=SMOLEJ, GN=MARJAN/serialNumber=2460513218107, CN=Banka Slovenije - Aplikacija PORFIDZU

C=SI, O=Republika Slovenija/2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2

porfidzu@bsi.si

6.03.2023

05 92 BE 38 95 8F 90 A5 BD 79 96 55 EA 8C 85 33 DF 3A 13 AA

C = SI, ST = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija PORFIDZUTEST, emailAddress = porfidzutest@bsi.si

C = SI, O = Banka Slovenije, CN = Banka Slovenije SACA

porfidzutest@bsi.si

27.2.2023

13 4B 30 CF F9 78 81 72 0A D7 0C B2 A3 79 C0 D4 10 11 44 06

 

Poročila o vrednosti enot premoženja investicijskih skladov (VIRI-VEP)

Subject name

Issuer

Email address

Expiration Date

Thumbprint

C=SI, ST=Slovenija/2.5.4.97=VATSI-92582087, O=BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, SN=SMOLEJ, GN=MARJAN/serialNumber=2460513218158, CN=Banka Slovenije - Aplikacija VIRIVEP

C=SI, O=Republika Slovenija/2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2

viri-vep@bsi.si

6.03.2023

FE 34 6B 5B F1 92 78 76 CF 03 72 37 DB 87 D7 2F DB C5 01 77

C = SI, ST = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija VIRI-VEPTEST, emailAddress = viri-veptest@bsi.si

C = SI, O = Banka Slovenije, CN = Banka Slovenije SACA

viri-veptest@bsi.si

4.3.2023

6A F1 94 67 43 8C B2 95 C1 4E 57 DF 65 10 EB 82 DE E8 FF 37

 

Poročila za oddelek Gotovinsko poslovanje (BS-OGP-porocila@bsi.si)

Subject name

Issuer

Email address

Expiration Date

Thumbprint

C=SI, ST=Slovenija/2.5.4.97=VATSI-92582087, O=BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, SN=SMOLEJ, GN=MARJAN/serialNumber=2460513218034, CN=Banka Slovenije - Porocila za oddelek gotovinskega poslovanja

C=SI, O=Republika Slovenija/2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2

BS-OGP-porocila@bsi.si

6.03.2023

6D DC EC 6A 92 7A E8 5D 9F 28 38 A4 8B 8D B3 96 E9 8D 80 E9

 

Poročilo institucij, ki izvajajo dejavnost najema (PORLIZ)

Subject name

Issuer

Email address

Expiration Date

Thumbprint

C=SI, ST=Slovenija/2.5.4.97=VATSI-92582087, O=BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, SN=SMOLEJ, GN=MARJAN/serialNumber=2460513218115, CN=Banka Slovenije - Aplikacija PORLIZ

C=SI, O=Republika Slovenija/2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2

porliz@bsi.si

6.03.2023

5B 74 D3 54 BF 64 51 CA 85 7C 78 B5 37 52 9D 4B D5 8E 15 CD

C = SI, ST = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija PORLIZTEST, emailAddress = porliztest@bsi.si

C = SI, O = Banka Slovenije, CN = Banka Slovenije SACA

porliztest@bsi

27.2.2023

0D 4B 04 AB 51 CF 0B 3B 9B 9D 76 F6 AB 29 E4 24 37 0F 71 16

 

Medbančna posojila (BOMP)

Subject name

Issuer

Email address

Expiration Date

Thumbprint

C=SI, ST=Slovenija/2.5.4.97=VATSI-92582087, O=BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, SN=SMOLEJ, GN=MARJAN/serialNumber=2460513218026, CN=Banka Slovenije - Aplikacija BOMP

C=SI, O=Republika Slovenija/2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2

bomp@bsi.si

6.03.2023

41 7E A8 91 C7 E5 F3 84 50 77 86 5D C5 C8 D7 EA 58 0F 7D 87

C = SI, ST = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija BOMPTEST, emailAddress = bomptest@bsi.si

C=SI, O=Republika Slovenija/2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2

bomptest@bsi.si

27.2.2023

F3 73 0F E1 7E 88 01 24 E9 E1 D9 87 D4 D5 6D 6D ED 4D 75 AD

 

Likvidnostna lestvica (LL)

Subject name

Issuer

Email address

Expiration Date

Thumbprint

C=SI, ST=Slovenija/2.5.4.97=VATSI-92582087, O=BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, SN=SMOLEJ, GN=MARJAN/serialNumber=2460513218085, CN=Banka Slovenije - Aplikacija LL

C=SI, O=Republika Slovenija/2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2

ll@bsi.si

6.03.2023

54 F0 75 72 8F 41 3C 96 30 09 0C 8F 90 14 C0 03 32 77 DC 18

C = SI, ST = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija LLTEST, emailAddress = lltest@bsi.si

C = SI, O = Banka Slovenije, CN = Banka Slovenije SACA

lltest@bsi.si

11.01.2028 44 97 FC 72 8E 77 1A 38 CD B4 7D DB E3 EC BF B4 35 05 FD AF

 

Kreditni portfelj bank (KPB)

Subject name

Issuer

Email address

Expiration Date

Thumbprint

C=SI, ST=Slovenija/2.5.4.97=VATSI-92582087, O=BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, SN=SMOLEJ, GN=MARJAN/serialNumber=2460513218077, CN=Banka Slovenije - Aplikacija KPB

C=SI, O=Republika Slovenija/2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2

kpb@bsi.si

6.03.2023

91 75 46 2b 7f cc 98 7c 19 40 82 75 ee 49 9b e6 2e 42 aa e5

C = SI, ST = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija KPBTEST, emailAddress = kpbtest@bsi.si

C = SI, O = Banka Slovenije, CN = Banka Slovenije SACA

kpbtest@bsi.si

27.2.2023

0A E9 7A 7A C2 D4 59 0F 66 0B 6D 85 48 94 EB C5 1A BC 74 E5

 

Plačilni promet s tujino (PPT)

Subject name

Issuer

Email address

Expiration Date

Thumbprint

C=SI, ST=Slovenija/2.5.4.97=VATSI-92582087, O=BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, SN=SMOLEJ, GN=MARJAN/serialNumber=2460513218123, CN=Banka Slovenije - Aplikacija PPT

C=SI, O=Republika Slovenija/2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2

ppt@bsi.si

6.03.2023

04 D6 8C 7A 32 74 52 A5 DD 87 01 5F CD 8B 7E 07 99 8D E3 B1

C = SI, ST = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija PPTTEST, emailAddress = ppttest@bsi.si

C = SI, O = Banka Slovenije, CN = Banka Slovenije SACA

ppttest@bsi.si

27.2.2023

00 AC EC E9 43 F4 AD 65 96 53 2A CC 17 BC DF C4 61 A5 76 BF

 

Poročanje ITS Banki Slovenije (ITS)

Subject name

Issuer

Email address

Expiration Date

Thumbprint

C=SI, ST=Slovenija/2.5.4.97=VATSI-92582087, O=BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, SN=SMOLEJ, GN=MARJAN/serialNumber=2460513218069, CN=Banka Slovenije - Aplikacija ITS

C=SI, O=Republika Slovenija/2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2

its@bsi.si

6.03.2023

4E E9 78 15 5C 7A C2 E4 0C 22 B3 A8 87 54 29 44 EB 23 CA 90

C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija ITSTEST, E = itstest@bsi.si

C=SI, O=Banka Slovenije, CN=Banka Slovenije SACA

itstest@bsi.si

09.01.2023

01 9e 54 2f 04 44 9b 7f 88 63 e7 fe fb 4a e0 c4 d8 f1 52 b6

 

Evidenca in kontrola menjalnic (EKM)

Subject name

Issuer

Email address

Expiration Date

Thumbprint

C=SI, ST=Slovenija/2.5.4.97=VATSI-92582087, O=BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, SN=SMOLEJ, GN=MARJAN/serialNumber=2460513218093, CN=Banka Slovenije - Evidenca in kontrola menjalnic - EKM

C=SI, O=Republika Slovenija/2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2

menjalnisko.poslovanje@bsi.si

6.03.2023

26 52 1B 67 D6 23 50 52 AA 43 F7 96 71 72 16 E1 5E 25 DD 40

 

Poročanje seznama investicijskih skladov (IF)

Subject name

Issuer

Email address

Expiration Date

Thumbprint

C=SI, ST=Slovenija/2.5.4.97=VATSI-92582087, O=BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, SN=SMOLEJ, GN=MARJAN/serialNumber=2460513218050, CN=Banka Slovenije - Aplikacija IF

C=SI, O=Republika Slovenija/2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2

if@bsi.si

6.03.2023

3E A4 5E B7 A3 28 7C 7F 5E F0 D1 62 D4 BF 06 6B 50 9E 2B 92

C = SI, ST = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija IFTEST, emailAddress = iftest@bsi.si

C = SI, O = Banka Slovenije, CN = Banka Slovenije SACA

iftest@bsi.si

27.2.2023

67 59 B9 70 58 0E 2D A1 B2 C9 3E 52 93 69 2C 25 BA AC 3C C4

 

Aplikacija UPRPS

Subject name

Issuer

Email address

Expiration Date

Thumbprint

C=SI, ST=Slovenija/2.5.4.97=VATSI-92582087, O=BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, SN=SMOLEJ, GN=MARJAN/serialNumber=2460513218131, CN=Banka Slovenije - Aplikacija UPRPS

C=SI, O=Republika Slovenija/2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2

uprps@bsi.si

6.03.2023

7C 88 1F D9 62 1B C9 C6 AA 3F 10 6D 0B 2C F9 F1 F9 4E 6C 10

C=SI, ST=Slovenija/2.5.4.97=VATSI-92582087, O=BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, SN=SMOLEJ, GN=MARJAN/serialNumber=2460513218148, CN=Banka Slovenije - upravljavci-ps

DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub

upravljavci-ps@bsi.si

6.03.2023

08 7D 31 48 27 8E B8 DB C7 35 33 4D C3 F4 15 C9 FF 3A 8B F1

 

Poročanje PSD2

Subject name

Issuer

Email address

Expiration Date

Thumbprint

C=SI, ST=Slovenija/2.5.4.97=VATSI-92582087, O=BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, SN=SMOLEJ, GN=MARJAN/serialNumber=2460513218018, CN=Banka Slovenije - PSD2 porocanje

C=SI, O=Republika Slovenija/2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2

psd2.porocanje@bsi.si

22.2.2023

BB B9 38 7C 01 21 D8 20 A2 7A 8A 0F AF 2D 34 2F 82 E3 6D 8F

 

Register preklicanih digitalnih potrdil

 

 

Dodatne informacije

Za dodatne informacije kontaktirajte Help desk Banke Slovenije (tel. št. 01 471 91 11 oz. kontaktni obrazec).