Pošiljanje kriptiranih datotek na aplikativne naslove

Korenska digitalna potrdila

 

Subject name Issuer Expiration Date Thumbprint (SHA256)
CN = Banka Slovenije SACA CN = Banka Slovenije SACA 5.9.2028 a2 b7 3d 6a 10 02 f9 34 13 ce 8a de e1 4d 6e 6c 28 3f f8 40
C=SI, O=Republika Slovenija/2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 CN=SI-TRUST Root, organizationIdentifier = VATSI-17659957, O=Republika Slovenija,C=SI 24.4.2036 79:50:15:CA:AC:A7:47:15:D3:41:12:0D:3F:0E:FD:19
2A:03:2F:1C:00:39:17:97:F5:4E:F9:98:08:04:A1:75
 
 

Pošiljanje kriptiranih datotek na aplikativne naslove

Spodaj so navedena digitalna potrdila po aplikacijah.

Če digitalno potrdilo za poslovanje preko elektronske pošte za iskano aplikacijo ni prikazano, pošljite elektronsko sporočilo na elektronski naslov aplikacije. Odgovor, ki ga boste prejeli, bo vsebovalo tudi digitalno potrdilo za želeno aplikacijo. Pošiljatelja tega sporočila (npr.: its@bsi.si) dodajte med svoje stike - s to akcijo se bo v stike uvozil tudi priložen certifikat.

Digitalni potrdili BSAPP_PROD ter BSAPP_TEST se uporabljata pri področjih:

Subject name Issuer Expiration Date Thumbprint (SHA256)
C=SI, ST=Slovenija/2.5.4.97=VATSI-92582087, O=BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, SN=SMOLEJ, GN=MARJAN, CN=BSAPP_PROD/serialNumber=2460513218174 C=SI, O=Republika Slovenija/2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 20.05.2024

4C:C8:F2:32:AA:C5:D0: 36:02:6F:45:0C:C8:F6:F7:8A 91:20:9E:52:82:57:CB:49: 06:DC:9E:1F:AC:CA:D7:DC

C = SI, S = Slovenija, 2.5.4.97 = VATSI-92582087, O = BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, SERIALNUMBER = 2519244810031, CN = Banka Slovenije - bsapp_prod     C=SI, O=Republika Slovenija/2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 07.03.2029 36:13:48:9C:19:8C:06: C4:42:92:FE:41:F6:FD: 0D:65:84:EB:68:F9

C=SI, ST=Slovenija/2.5.4.97=VATSI-92582087, O=BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, SN=\xC5\xBDERAK, GN=JERNEJA, CN=BSAPP_TEST/serialNumber=2497302918014

C=SI, O=Republika Slovenija/2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2 26.3.2025 41:F3:89:15:4F:3A:D9:96:E2 25:39:87:C9:5C:BE:53
0E:DB:C2:AF:94:91 FB:73:A5:9F:E0:C2:55:9D:61:27

 

Digitalna potrdila po ostalih aplikacijah oz. področjih:

 

Poročila za oddelek Gotovinsko poslovanje

Subject name

Issuer

Email address

Expiration Date

Thumbprint

CN = Banka Slovenije - Porocila za oddelek gotovinskega poslovanja, SERIALNUMBER = 2519244818040, O = BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, 2.5.4.97 = VATSI-92582087, S = Slovenija, C = SI CN = SIGEN-CA G2, 2.5.4.97 = VATSI-17659957, O = Republika Slovenija, C = SI BS-OGP-porocila@bsi.si 26.01.2028 17 75 BB 33 DA 7A 7C 7C B0 98 77 40 AA 9C 2E 27 27 2D CC 2A

 

Poročila za menjalniško poslovanje

Subject name

Issuer

Email address

Expiration Date

Thumbprint

CN = Banka Slovenije - Evidenca in kontrola menjalnic - EKM, SERIALNUMBER = 2519244810023, O = BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, 2.5.4.97 = VATSI-92582087, S = Slovenija, C = SI CN = SIGEN-CA G2, 2.5.4.97 = VATSI-17659957, O = Republika Slovenija, C = SI menjalnisko.poslovanje@bsi.si 13.07.2028 7A B6 55 E7 92 E0 AC F4 B4 8D E2 05 43 E6 53 74 3B 17 AE 59

 

Likvidnostna lestvica (LL)

Subject name

Issuer

Email address

Expiration Date

Thumbprint

CN = Banka Slevenije - Aplikacija LL, SERIALNUMBER = 2519244818016, O = BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, 2.5.4.97 = VATSI-92582087, S = Slovenija, C = SI

CN = SIGEN-CA G2, 2.5.4.97 = VATSI-17659957, O = Republika Slovenija, C = SI

ll@bsi.si

26.01.2028

8B B3 6B DB 77 F5 7E F3 5A 37 1C 30 9E 98 B4 EC 52 1F F0 26

C = SI, ST = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija LLTEST, emailAddress = lltest@bsi.si

C = SI, O = Banka Slovenije, CN = Banka Slovenije SACA

lltest@bsi.si

11.01.2028 44 97 FC 72 8E 77 1A 38 CD B4 7D DB E3 EC BF B4 35 05 FD AF

 

Aplikacija UPRPS

Subject name

Issuer

Email address

Expiration Date

Thumbprint

CN = Banka Slovenije - upravljavci-ps, SERIALNUMBER = 2519244818067, O = BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, 2.5.4.97 = VATSI-92582087, S = Slovenija, C = SI CN = SIGEN-CA G2, 2.5.4.97 = VATSI-17659957, O = Republika Slovenija, C = SI upravljavci-ps@bsi.si 17.02.2028 DD 30 86 DE 9F 32 9B D4 E0 ED D7 04 1D 35 27 42 C8 E9 DF D5
CN = Banka Slovenije - Aplikacija UPRPS, SERIALNUMBER = 2519244818059, O = BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, 2.5.4.97 = VATSI-92582087, S = Slovenija, C = SI CN = SIGEN-CA G2, 2.5.4.97 = VATSI-17659957, O = Republika Slovenija, C = SI uprps@bsi.si 26.01.2028 FA 0D 8D B8 2D 3F 39 E9 17 8A 7F 1C A4 0D 67 65 1D B8 9C F4

 

Poročanje PSD2

Subject name

Issuer

Email address

Expiration Date

Thumbprint

CN = Banka Slovenije - PSD2 porocanje, SERIALNUMBER = 2519244818032, O = BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, 2.5.4.97 = VATSI-92582087, S = Slovenija, C = SI

C=SI, O=Republika Slovenija/2.5.4.97=VATSI-17659957, CN=SIGEN-CA G2

psd2.porocanje@bsi.si

26.01.2028

83 A9 29 0D 81 76 D7 60 13 D1 54 C1 A0 BE 90 D8 75 3E EA 9F

 

Register preklicanih digitalnih potrdil

 

Dodatne informacije

Za dodatne informacije kontaktirajte Help desk Banke Slovenije (tel. št. 01 471 91 11 oz. kontaktni obrazec).