Izmenjava digitalnih potrdil

Za elektronsko poslovanje z Banko Slovenije mora imeti poslovni subjekt svoje lastno digitalno potrdilo, hkrati pa mora uvoziti tudi digitalna potrdila Banke Slovenije.

 

Prijava digitalnega potrdila poslovnega subjekta

Za elektronsko poslovanje z Banko Slovenije lahko poslovni subjekti uporabljajo le digitalna potrdila, ki ustrezajo varnostnim zahtevam Banke Slovenije.

Vsak poslovni subjekt, ki želi elektronsko poslovati z Banko Slovenije mora preko elektronskega obrazca na spletni strani Banke Slovenije oddati prijavo digitalnega potrdila.

Po oddaji prijave ali preklica digitalnega potrdila za produkcijsko okolje, poslovni subjekt na naslov, ki je zapisan v digitalnem potrdilu, prejme elektronsko sporočilo s priponko. Priponko v sporočilu je potrebno podpisati ter poslati v skladu z navodili v sporočilu.

Poslovni subjekti, ki imajo v Banki Slovenije že veljavno digitalno potrdilo za izbrano poročanje, lahko uporabijo to digitalno potrdilo tudi za ostala poročanja. To izvedejo preko zgoraj navedenega elektronskega obrazca za prijavo digitalnega potrdila.

Preko tega obrazca lahko poslovni subjekti uporabo svojega digitalnega potrdila za elektronsko poslovanje z Banko Slovenije prekličejo še pred potekom obdobja veljavnosti digitalnega potrdila. V primeru preklica digitalnega potrdila za produkcijsko poslovanje mora poslovni subjekt podatke o preklicu posredovati v skladu z navodili, ki jih je prejel v elektronskem sporočilu.

V kolikor se poslovni subjekt v aplikacijo za prijavo digitalnega potrdila prijavi z istim potrdilom, lahko za izbrano potrdilo pregleduje tudi oddane prijave in dodeljene dostope.

Postopek izvoza javnega dela digitalnega potrdila iz certifikatne shrambe je opisan v navodilih: Izvoz javnega dela digitalnega potrdila iz certifikatne shrambe