Poročanje podatkov za namene statistike finančnih računov

Kdo:

Vse institucionalne enote  po SKIS v sektorjih S.11, S.12 in S.13 razen enote:

  • v S.11, katerih bilančna vsota je ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, manjša od 2 milijonov evrov;
  • v S.12, katerih bilančna vsota je ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, manjša od 1 milijona evrov;
  • v S.13, katerih bilančna vsota je ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, manjša od 8 milijonov evrov.

Institucionalne enote, ki so ustanovljene med letom, presojajo obveznost poročanja z ocenjevanjem bilančne vsote ob koncu četrtletja, za katerega se poročajo podatki.

 

Do kdaj:

  • do 10. maja za prvo četrtletje
  • do 10. avgusta za drugo četrtletje
  • do 10. novembra za tretje četrtletje
  • do 20. februarja za zadnje četrtletje

 

Zakoni, sklepi in predpisi:

 

Navodila:

 

Obvestila:

 

Poglejte si še:

Podatki se poročajo preko spletnega programa AJPES pod področjem Statistika finančnih računov, kjer se nahajajo informacije v zvezi z oddajo poročila in telefonske številke strokovnih uslužbencev na AJPES v primeru vprašanj glede delovanja programa SFR in vnosa podatkov. Na omenjeni spletni strani je dosegljiv tudi šifrant Poslovni subjekti po SKIS, v katerem so za vsak poslovni subjekt podatki o nazivu, matični številki in oznaki institucionalnega sektorja.

 

Kontakti za vsebino poročila:

finrac-info@bsi.si 

Matej Brelih, tel.: 01 471 93 16
Saša Kovačič, tel.: 01 471 93 86
Darja Šterk, tel.: 01 471 93 31