Poročanje podatkov statistike plačil

Kdo:

Rezidenti, ki so:

 • ponudniki plačilnih storitev vključno z izdajatelji elektronskega denarja,
 • upravljavci plačilnih sistemov,
 • ponudniki storitev, za katere se ne uporablja Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št.7/18, 9/18 – popr. in 102/20) v skladu s 3.členom tega zakona;
 • upravljavci mrež bankomatov, mrež POS terminalov in mrež terminalov za uporabo elektronskega denarja.

Do kdaj:

Najkasneje v roku 20 delovnih dni po izteku četrtletja za preteklo četrtletje in ob spremembah in izdaji novih kartic.

 

 

Zakoni, sklepi in predpisi:

Predpisi Evropske centralne banke:
 • Uredba Evropske centralne banke (EU) št.1409/2013 o statistiki plačil (ECB/2013/43) (SL in EN)
 • SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 4. aprila 2014 o denarni in finančni statistiki (prenovitev) (ECB/2014/15) (SL in EN)
 • Uredba Evropske centralne banke o spremembi Uredbe (EU) št.1409/2013 o statistiki plačil (ECB/2013/43) (ECB/2020/59) (SL in EN)
 • SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2021/832 z dne 26.marca 2021 o zahtevah za poročanje o statistiki plačil (ECB/2021/13) (SL in EN)
 • Manual on payments statistics reporting under the Regulation ECB/2020/59 and the Guideline  ECB/2021/13
 • Smernice o zahtevah poročanja o goljufijah iz člena 96(6) direktive PSD2 (EBA/GL/2018/05); (SL in EN)
 • Smernice  o spremembi smernic EBA/GL/2018/05 o poročanju o goljufijah iz direktive o plačilnih storitvah PSD2 (EBA/GL/2020/01 (SL in EN)

Predpisi Banke Slovenije

 

Navodila:

V uporabi od 01.01.2022

Seznam kartic, ki so eDenar

V uporabi od 01.07.2014 do 31.12.2021:

V uporabi od 01.01.2007 do 30.06.2014:

Tehnična navodila:

Za poročanje do 31.12.2021

Za poročanje od 01.01.2007 do 30.06.2014

 

Kontakti:

Snježana Del Fabro Delević snezana.del-fabro@bsi.si, tel.: 01 47 19 361
Marija Mira Špolar marija.spolar@bsi.si, tel: 01 47 19 303
Renata Progar Zupan renata.progar-zupan@bsi.si, tel 01 47 19 304