Obvestila Publikacije

14.10.2019 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, avgust 2019 Presežek storitvene menjave je v prvih osmih mesecih 2019 znašal 1,9 mrd EUR, kar je za 235 mio EUR več kot v enakem obdobju leta 2018. Najvišji pozitivni saldo so dosegle transportne storitve (917 mio EUR) in potovanja (876 mio EUR). Izvoz vseh storitev se je v prvih osmih mesecih 2019 glede na enako obdobje 2018 povečal za 8,2 %, uvoz pa za 5,4 %.
01.10.2019 Bilten, september 2019 Domači sektorji so imeli konec avgusta pri drugih monetarnih finančnih institucijah 31.419 mio EUR vlog ali 6,1% več kot pred letom dni.
13.09.2019 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, julij 2019 Analitični prikaz neposrednih naložb po smeri naložbe v juliju 2019 pokaže 73 mio EUR povečanja tujih neposrednih naložb v Sloveniji, na letni ravni pa je povečanje znašalo kar 1,2 mrd EUR, saj je bilo v tem razdobju nekaj večjih prevzemov v zavarovalniški in nefinančni dejavnosti.
13.08.2019 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, junij 2019 Neto zunanji dolg (obveznosti – terjatve) je junija 2019 znašal 2,6 mrd EUR in se je glede na leto prej znižal za 3,5 mrd EUR. Junija 2019 je bila do tujine neto zadolžena zgolj država (15,2 mrd EUR), vsi ostali sektorji pa so bili neto upniki tujine.
01.07.2019 Bilten, julij - avgust 2019 Bilančna vsota zavarovalnic je konec prvega četrtletja 2019 znašala 8.250 mio EUR, kar je za 3,1 % več kot konec prvega četrtletja 2018.
20.06.2019 Ekonomski bilten ECB, 4/2019 Svetovna gospodarska rast bo po projekcijah letos oslabela, zatem pa naj bi se v srednjeročnem obdobju stabilizirala.
13.06.2019 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, april 2019 Potovanja so v letu 2019 dosegla najvišji pozitivni saldo posameznih vrst storitev s 477 mio EUR presežka, sledijo mu transportne storitve s 465 mio EUR ter gradbene storitve s 139 mio EUR presežka.
30.05.2019 Bilten, maj 2019 Mobilno banko je v prvem četrtletju 2019 uporabljalo 684.902 uporabnikov v gospodinjstvih, kar je 33% več kot v enakem obdobju lani.
14.05.2019 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, marec 2019 Presežek storitvene menjave je v prvih treh mesecih 2019 znašal 682 mio EUR, kar je za 70 mio EUR več kot v enakem obdobju leta 2018. Pri tem sta se najbolj povečala presežka gradbenih storitev za 39 mio EUR in presežek transportnih storitev za 20 mio EUR.
29.04.2019 Bilten, april 2019 Domači sektorji so imeli 31. marca letos pri bankah v Sloveniji skupaj 26.385 mio EUR posojil v evrih in 434 mio EUR posojil v tujih valutah.
25.04.2019 Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, april 2019 Finančna sredstva gospodinjstev so konec leta 2018 znašala 45,2 mrd EUR in so se v zadnjem letu povečala za 1,8 mrd EUR. Vloge gospodinjstev so znašale 19,4 mrd EUR, od tega je bilo 97% vlog v domačih bankah.
09.04.2019 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, februar 2019 Presežek blagovne menjave je v prvih dveh mesecih 2019 znašal 327 mio EUR in je bil za 186 mio EUR višji kot v enakem obdobju 2018. Izvoz se je medletno povečal za 12,8 %, uvoz pa za 9,2 %.
28.03.2019 Bilten, marec 2019 Konec leta 2018 je mobilno banko uporabljajo 642.614 fizičnih oseb, kar je 39 % več kot konec leta 2017.
21.03.2019 Ekonomski bilten ECB, 2/2019 Zagon svetovne gospodarske rasti se je proti koncu leta 2018 še naprej umirjal. Rast se bo po projekcijah upočasnjevala tudi v letu 2019, nato pa naj bi se srednjeročno stabilizirala.
18.03.2019 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, januar 2019 Presežek blagovne menjave je v letu 2018 znašal 1.149 mio EUR in je bil za 412 mio EUR nižji kot v letu 2017. Izvoz se je medletno povečal za 9,4 %, uvoz pa za 11,5 %.
27.02.2019 Bilten, februar 2019 Bruto zunanji dolg Slovenije je konec leta 2018 znašal 42.6 mrd €, neto zunanji dolg pa 6.4 mrd €. Prvi se je lani zmanjšal za 1.2 mrd €, drugi pa kar za 3.3 mrd €.
13.02.2019 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, december 2018 Izvoz v države članice EU je v letu 2018 predstavljal 77 % celotnega izvoza in se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 10,2 % oz. 2.232 mio EUR. Največ se je povečal izvoz v Nemčijo in Italijo.
29.01.2019 Bilten Banke Slovenije, januar 2019 Konec leta 2018 je spletne banke uporabljalo 925.542 fizičnih oseb, kar je 6,5 % več kot konec leta 2017.
16.01.2019 Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, januar 2019 Nefinančne družbe so izboljšale neto finančni položaj do bank, poslabšale pa do gospodinjstev in tujine.
14.01.2019 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, november 2018 Izvoz v države članice EU je v prvih enajstih mesecih leta 2018 predstavljal 78 % celotnega izvoza in se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 10,6 % oz. za 2.147 mio EUR.
03.01.2019 Bilten Banke Slovenije, december 2018 Izšla je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije, Bilten, december 2018.
27.12.2018 Ekonomski bilten ECB, 8/2018 Realni BDP evroobmočja se je v tretjem četrtletju 2018 na medčetrtletni ravni povečal za 0,2%, potem ko je v prejšnjih dveh četrtletjih zabeležil 0,4-odstotno rast.
21.12.2018 Mesečna informacija o poslovanju bank, december 2018 Rast bilančne vsote se je do konca oktobra 2018 še upočasnila na 2,2 % medletno, obseg se je znižal za 110 mio EUR na 38,4 mrd EUR.
29.11.2018 Bilten Banke Slovenije, november 2018 Izšla je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije, Bilten, november 2018.
13.11.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, september 2018 Izvoz v države članice EU je v prvih devetih mesecih leta 2018 predstavljal 78 % celotnega izvoza in se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 10,8 % oz. 1.746 mio EUR.
26.10.2018 Bilten Banke Slovenije, oktober 2018 Izšla je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije, Bilten, oktober 2018.
25.10.2018 Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, oktober 2018 Neto finančni položaj nefinančnih družb se je izboljšal do bank, poslabšal pa do gospodinjstev in tujine.
22.10.2018 Finančni računi Slovenije 2012-2017 Finančna sredstva in obveznosti v finančnih računih Slovenije so konec leta 2017 dosegle 248,1 mrd EUR in so se v proučevanem obdobju od konca leta 2012 povečale za 15,1 mrd EUR.
19.10.2018 Neposredne naložbe 2017 Stanje tujih neposrednih naložb v Sloveniji je konec leta 2017 znašalo 13,7 milijarde EUR, kar je 5,4 % več kot konec leta 2016. Slovenskih neposrednih naložb v tujini je bilo konec leta 2017 za 5,9 milijarde EUR.
15.10.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, avgust 2018 Izvoz v države članice EU je v prvih osmih mesecih leta 2018 predstavljal 78 % celotnega izvoza in se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 12,0 % oz. 1.699 mio EUR.
27.09.2018 Bilten Banke Slovenije, september 2018 Izšla je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije, Bilten, september 2018.
27.09.2018 Ekonomski bilten ECB, 6/2018 Medtem ko je svetovno gospodarstvo v prvi polovici leta 2018 ohranjalo dinamiko vztrajne rasti, se bo zagon po pričakovanjih umiril, kar gre pripisati vse večjim tveganjem in negotovosti.
13.09.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, julij 2018 Izvoz v države članice EU je v prvih sedmih mesecih leta 2018 predstavljal 78 % celotnega izvoza in se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 12,3 % oz. 1.549 mio EUR.
12.09.2018 Mesečna informacija o poslovanju bank, september 2018 Bilančna vsota se je julija opazneje povečala za 257 mio EUR, in sicer na 38,7 mrd EUR, medletna rast je dosegla 4,4%.
28.08.2018 Bilten Banke Slovenije, julij - avgust 2018 Izšla je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije, Bilten, julij - avgust 2018.
13.08.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, junij 2018 Junija 2018 je bruto dolg do tujine znašal 43,5 mrd EUR, kar je 1,0 mrd EUR manj kot pred enim letom.
16.07.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, maj 2018 Izvoz v države članice EU je v prvih petih mesecih leta 2018 predstavljal 78 % celotnega izvoza in se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 12,4 % oz. 1.019 mio EUR.
12.07.2018 Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, julij 2018 Vloge gospodinjstev so konec prvega četrtletja 2018 znašale 18,5 mrd EUR, od tega je bilo 96% vlog v domačih bankah.
28.06.2018 Ekonomski bilten ECB, 4/2018 Po junijskih napovedih strokovnjakov ECB bo letna realna rast BDP v letu 2018 znašala 2,1%, v letu 2019 1,9%, v letu 2020 pa 1,7%.
27.06.2018 Bilten Banke Slovenije, junij 2018 Izšla je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije, Bilten, junij 2018.
13.06.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, april 2018 Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so se v aprilu 2018 povečale za 26 mio EUR, v zadnjih 12 mesecih pa so se skupno povečale za 349 mio EUR.
30.05.2018 Bilten Banke Slovenije, maj 2018 Izšla je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije, Bilten, maj 2018.
14.05.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - marec 2018 Marca 2018 je bruto dolg do tujine znašal 43,2 mrd EUR, kar je 1,7 mrd EUR manj kot pred enim letom.
03.05.2018 Bilten Banke Slovenije, april 2018 Izšla je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije, Bilten, april 2018.
23.04.2018 Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, april 2018 Gospodinjstva so povečala vloge v podobnem obsegu kot leta 2016, obseg najetih posojil pa je naraščal drugo leto zapored.
13.04.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - februar 2018 Februarja 2018 je bruto dolg do tujine znašal 42,5 mrd EUR, kar je 2,3 mrd EUR manj kot pred enim letom. Največ je svojo zadolženost zmanjšala država za 1,4 mrd EUR.
09.04.2018 Letno poročilo Evropske centralne banke Gospodarstvo v evroobmočju je v letu 2017 zraslo za 2,5% in do konca leta zabeležilo 18 zaporednih četrtletij rasti. Zaradi močne rasti je tudi okrevanje na trgu dela potekalo hitro. Zaposlenost se je povečala za 1,6% in dosegla najvišjo raven doslej.
27.03.2018 Bilten Banke Slovenije, marec 2018 Izšla je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije, Bilten, marec 2018.
26.03.2018 Letno poročilo ECB o nadzornih aktivnostih 2017 Gospodarsko okolje, v katerem poslujejo banke euroobmočja, se je v preteklem letu še naprej izboljševalo in nekatere banke so uspele ustvariti precejšnje dobičke, medtem ko druge še vedno okrevajo.
22.03.2018 Ekonomski bilten ECB, 2/2018 Po marčnih napovedih strokovnjakov ECB se naj bi letni realni BDP evrskega območja v letu 2018 povečal za 2,4%, v letu 2019 za 1,9%, v letu 2020 pa za 1,7%.
19.03.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - januar 2018 Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so se v januarju 2018 povečale za 98 mio EUR, v zadnjih 12 mesecih pa so se skupno povečale za 630 mio EUR.
01.03.2018 Bilten, februar 2018 Terjatve drugih MFI (banke, hranilnice, skladi denarnega trga) do domačih nefinančnih družb iz naslova posojil so na 31. 1. 2018 znašale 9.363 mio EUR (na 31. 12. 2017: 9.311 mio EUR).
13.02.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - december 2017 Decembra 2017 je bruto dolg do tujine znašal 43,5 mrd EUR, kar je 1,3 mrd EUR manj kot pred enim letom.
13.02.2018 Novost v zbirki Delovni zvezki Banke Slovenije V članku Modelling Credit Risk with a Tobit Model of Days Past Due avtorji razvijejo in predlagajo novo metodologijo za modeliranje kreditnega tveganja.
30.01.2018 Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, januar 2018 Vloge gospodinjstev so konec 3. četrtletja 2017 znašale 18,1 mrd EUR, od tega je bilo 96% vlog v domačih bankah.
30.01.2018 Bilten Banke Slovenije, januar 2018 Posojila nefinančim družbam so 31.12.2017 znašala 9.311 mio EUR (31.12.2016 9.306 mio EUR), posojila gospodinjstvom in neprofitnim institucijam, ki opravljajo storitve zanje, pa 9.733 mio EUR (31.12.2016 9.154 mio EUR).
26.01.2018 Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2017 V letu 2017 se je izboljšala dostopnost do vseh zunanjih virov financiranja, najbolj pa dostopnost do bančnega financiranja. Število zavrnjenih vlog se je zmanjšalo, povečala se je uspešnost podjetij pri pridobivanju sredstev od bank.
17.01.2018 Mesečna informacija o poslovanju bank, januar 2018 Banke so konec novembra 2017 izkazovale 423,9 mio EUR dobička pred obdavčitvijo (medletno +10,3%). Bruto dohodek bank je zaostajal za predlanskim za 3,7%, vendar se je negativna rast neto obrestnih prihodkov še upočasnila.
16.01.2018 Povzetek makroekonomskih gibanj, januar 2018 Visoka rast slovenskega gospodarstva v lanskem tretjem četrtletju je bila v veliki meri posledica izkoriščanja konjunkture evrskega območja. Prispevek izvoznega sektorja k rasti BDP se je povečal na najvišjo raven po letu 2010.
15.01.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino Izvoz v države članice EU je v prvih enajstih mesecih 2017 predstavljal 77 % celotnega izvoza in se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 14,7 % oz. 2.582 mio EUR. Pomembneje se je povečal izvoz v Italijo, Nemčijo in Francijo.
28.12.2017 Ekonomski bilten ECB, 8/2017 Po letošnjih decembrskih makroekonomskih projekcijah strokovnjakov Evrosistema za evrsko območje se bo BDP v letu 2017 realno povečal za 2,4%, v letu 2018 za 2,3%, v letu 2019 za 1,9% in v letu 2020 za 1,7%.
22.12.2017 Mesečna informacija o poslovanju bank, december 2017 Bilančna vsota bančnega sistema je oktobra dosegla 37,5 mrd EUR, kar je 2,1% več kot pred enim letom. Nadaljuje se pospešena rast posojil nebančnemu sektorju, oktobra je dosegla 6,8% medletno, je posledica pozitivnih mesečnih prirastov pri vseh sektorjih.
14.12.2017 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino Oktobra letos je bruto dolg do tujine znašal 43,3 mrd EUR, kar je 3,0 mrd EUR manj kot pred enim letom. Največ je svojo zadolženost zmanjšala država (1,9 mrd EUR), sledijo banke (0,6 mrd EUR).
30.11.2017 Bilten Banke Slovenije, november 2017 Redna mesečna statistična publikacija Banke Slovenije. Vključuje statistike finančnih institucij, ekonomskih odnosov s tujino ter finančnih računov.
15.11.2017 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino Septembra 2017 je bruto dolg do tujine znašal 43,2 mrd EUR, kar je 2,1 mrd EUR manj kot pred letom dni. Najbolj je zadolženost zmanjšala država (1,2 mrd EUR).
25.10.2017 Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije Gospodinjstva so povečala vloge pri bankah in naložbe v lastniški kapital ter nadaljevala z najemanjem posojil pri bankah.
16.10.2017 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - avgust 2017 Avgusta 2017 je bruto dolg do tujine znašal 43,5 mrd EUR, kar je 1,8 mrd EUR manj kot pred enim letom.
19.07.2017 Gospodarska in finančna gibanja, julij 2017 Gospodarska rast v Sloveniji je bila v letošnjem prvem četrtletju zelo visoka, kar 5,3-odstotna, in bistveno višja od povprečne v evrskem območju. Vendar je vsaj za zdaj še uravnotežena.