DBS - Aplikacija DBS

Aplikacija DBS je namenjena komunikaciji med Banko Slovenije in strankami, s katerimi ima Banka Slovenije sklenjeno pogodbo. Uporabniki aplikacije so pooblaščeni delavci Banke Slovenije in delavci pri pogodbenih strankah.

Glede na to, da je potrebno zagotoviti visoko varnost pri elektronskem poslovanju, morajo vsi uporabniki te aplikacije pred začetkom uporabe pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo, ki bo v skladu z navodilom Banke Slovenije (PDF, 542kB).

Pridobljeno kvalificirano digitalno potrdilo nato prijavijo pri Banki Slovenije na način, da izpolnijo vlogo za prijavo (https://www.bsi.si/aplikacije/certifikati/). Izpolnjeno vlogo, ki vsebuje tudi podpis in žig zakonitega zastopnika, je potrebno v papirni obliki poslati na naslov: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, odsek Trezor, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana. To vlogo je potrebno pošiljati samo za prijavo certifikatov za produkcijsko okolje, za testno okolje zadošča samo prijava certifikata in vaša odobritev.

 

Tehnična navodila

Povezano