Sporočilo za javnost - Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve - 2016

13.03.2017 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je pripravila letno Analizo nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2016, v katero je vključenih 15 bank in 3 hranilnice. Analiza je razdeljena na dva vsebinska sklopa, in sicer (i) Analiza nadomestil in (ii) Izračun stroškov košaric plačilnih storitev.

Za pripravo analize nadomestil in izračuna stroškov košaric plačilnih storitev Banka Slovenije pridobiva podatke iz različnih virov, pri čemer so poročevalci odgovorni za pravilnost in popolnost poročanih podatkovZanesljivi in kakovostni poročani podatki omogočajo pripravo analize na način, ki uporabnikom plačilnih storitev (tako fizičnim kot pravnim osebam) omogoča realno primerljivost nadomestil, ki jim jih za določene plačilne storitve zaračunavajo različni ponudniki plačilnih storitev. Odvisno od potreb in plačilnih navad si lahko uporabniki izberejo zase najprimernejšega ali najcenejšega ponudnika plačilnih storitev. Banka Slovenije ne more neposredno vplivati na višino nadomestil – to je domena posameznih ponudnikov plačilnih storitev, z javno objavo nadomestil pa omogoča informiranost in odločitev o izbiri.

Povzetek sklopa Analiza nadomestil

Od skupno 21 analiziranih segmentov plačilnih storitev so se povprečna nadomestila na dan 31. 12. 2016 v primerjavi z 31. 12. 2015 zvišala v šestih segmentih, znižala v petih in v desetih ostala nespremenjena

Največje povečanje povprečnega nadomestila, in sicer za 28,00%, je bilo pri dvigih gotovine z debetno kartico na bankomatu drugega ponudnika, kar je posledica uvedbe nadomestila s strani dveh ponudnikov plačilnih storitev (prej brezplačno) in dviga nadomestila s strani enega ponudnika. Največje znižanje povprečnega nadomestila, in sicer za 5,88%, je bilo v segmentu plačil z direktno obremenitvijo pravnih oseb v vlogi plačnika.

Povzetek sklopa Izračun stroškov košaric plačilnih storitev

2016FIZIČNE OSEBEPRAVNE OSEBE
 Košarica Banke SlovenijeKošarica Zveze potrošnikov SlovenijeKošarica Banke Slovenije
Tradicionalni komitentE-komitentTradicionalni komitentE-komitentTradicionalni komitentE-komitent
Najdražja plačilna storitevSberbank banka d.d.Banka Intesa Sanpaolo d.d.Sberbank banka d.d.Nova KBM d.d.Banka Sparkasse d.d.Sberbank d. d.
149,91 EUR53,67 EUR262,20 EUR86,16 EUR1.093,25 EUR489,08 EUR

Najcenejša
plačilna storitev

Delavska hranilnica d.d.Delavska hranilnica d.d.Delavska hranilnica d.d.Delavska hranilnica d.d.Primorska hranilnica Vipava d.d.Delavska hranilnica d. d.
28,20 EUR24,60 EUR38,04 EUR30,84 EUR343,20 EUR179,30 EUR

Analiza za 2016 je objavljena na povezavi Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev .

Predhodne analize na povezavi Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve .