Aktivnosti Banke Slovenije po ujmi

10.08.2023 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije se zavedamo razsežnosti posledic vremenskih ujm konec minulega tedna, tudi za komitente poslovnih bank in hranilnic, ki so bili pri tem prizadeti. V teh izrednih razmerah smo nemudoma dodatno okrepili dialog z bankami in hranilnicami. Pričakujemo namreč, da v teh dneh in tednih aktivno pristopajo k svojim komitentom, ocenijo, kakšne bodo posledice za prizadete komitente, in pripravijo nabor ukrepov. Pri tem je treba upoštevati pomoči in ukrepe, ki se sprejemajo na ravni države. Na podlagi zbranih informacij, ki nam jih bodo posredovale banke, pa bo v nadaljevanju mogoče oceniti, ali so potrebni tudi sistemski ukrepi.