Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke

11.10.2020 / Sporočilo za javnost

V tednu od 12. do 18. oktobra poteka Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB), ki bo tokrat izvedeno v virtualnem formatu. Virtualni program zasedanj je prilagojen razmeram, vendar ohranja običajno strukturo in obseg sestankov.

Guverner Buštjan Vasle se bo udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS (International Monetary and Financial Committee - IMFC), ki se sestane dvakrat letno, ob spomladanskem zasedanju in jeseni ob letnem zasedanju MDS in SB. Na odboru IMFC bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, prihodnjih obetih in možnih odzivih politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava globalnega načrta politik MDS.

Guverner se bo udeležil tudi več bilateralnih virtualnih srečanj s predstavniki MDS. Sestanki bodo potekali s predstavniki evropskega oddelka, in sicer z novim direktorjem Alfredom Kammerjem in vodjo misije za Slovenijo Bernardinom Akitobyjem, ter s pomočnikom direktorja oddelka za denarne in kapitalske trge, Udaibirjem Dasom. Delegacija Banke Slovenije se bo udeležila tudi sestanka srednje in vzhodnoevropske konstituence MDS, katere članica je Slovenija, ter ločeno sestanka finančnih ministrov in guvernerjev srednje, vzhodne in jugovzhodne evropske regije z generalno direktorico MDS, kjer bodo predstavljeni obeti za regijo, izzivi in ukrepi politik povezani s Covid-19.