Novo primerjalno spletno mesto za pregled nadomestil plačilnih storitev

02.11.2018 / Sporočilo za javnost

S 1. novembrom 2018 je Banka Slovenije vzpostavila novo brezplačno primerjalno spletno mesto, ki omogoča pregled nadomestil za plačilne storitve, ki so na ravni Evropske unije prepoznane kot reprezentativne storitve, vezane na plačilni račun.

Banka Slovenije sicer že od leta 2007 zbira in javno objavlja podatke o veljavnih nadomestilih, ki jih ponudniki plačilnih storitev s sedežem v Republiki Sloveniji zaračunavajo uporabnikom za opravljanje plačilnih storitev na območju Republike Slovenije. Z vzpostavitvijo novega primerjalnega mesta, ki vsebuje pregled nadomestil za reprezentativne storitve, pa Banka Slovenije v skladu z Direktivo 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov in Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih omogoča potrošnikom lažjo primerjavo nadomestil za reprezentativne storitve tudi na ravni Evropske unije. Objavo nadomestil za reprezentativne storitve so namreč dolžni zagotavljati tudi vsi drugi pristojni organi v vseh državah članicah Evropske unije, kar potrošnikom omogoča enostavnejši pregled in primerjavo nadomestil med vsemi ponudniki plačilnih storitev na ravni Evropske unije.