Current challenges and the future development of the Slovenian banking system

25.11.2021 / Javni nastopi

Objavljeno: Bančni vestnik, november 2021
(besedilo je na voljo samo v angleščini)

Namestnik guvernerja Primož Dolenc in sodelavci oddelka Finančna stabilnost in makrobonitetna  politika v Banki Slovenije – Meta Ahtik, Mitja Lavrič, Borut Poljšak, Mark Požlep, Franc Remšak, Iskra Sokolovska in Robert Volčjak – so v mednarodni izdaji revije Bančni vestnik objavili članek z naslovom Current challenges and the future development of the Slovenian banking system.

Članek je na voljo na povezavi (pdf).