Velike izpostavljenosti in tveganje koncentracije

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/1728 z dne 6. decembra 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo okoliščine, v katerih so izpolnjeni pogoji za identifikacijo skupin povezanih strank (UL L št. 2024/1728 z dne 18. junija 2024) – začetek veljavnosti: 8. julija 2024
Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2779 z dne 6. septembra 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo merila za identifikacijo subjektov, ki opravljajo dejavnosti bančništva v senci, iz člena 394(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 (UL L št. 2023/2779 z dne 12. decembra 2023)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1011 z dne 10. marca 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o načinu določitev posrednih izpostavljenosti do stranke, ki izhajajo iz pogodb o izvedenih finančnih instrumentih in pogodb o kreditnih izvedenih finančnih instrumentih, če pogodba ni bila sklenjena neposredno s stranko, vendar je ta stranka izdala osnovni dolžniški ali lastniški instrument (UL L št. 170 z dne 28. junija 2022)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1187/2014 z dne 2. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ugotavljanje skupne izpostavljenosti do stranke ali skupine povezanih strank v zvezi s posli z osnovnimi sredstvi (UL L št. 324 z dne 7. novembra 2014)

 

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o opredelitvi meril za ocenjevanje izjemnih primerov, kadar institucije presežejo omejitve velike izpostavljenosti iz člena 395(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, ter rokih in ukrepih za ponovno vzpostavitev skladnosti na podlagi člena 396(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2021/09; 15. september 2021)
Sklep o uporabi Smernic o opredelitvi meril za ocenjevanje izjemnih primerov, kadar institucije presežejo omejitve velike izpostavljenosti iz člena 395(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, ter rokih in ukrepih za ponovno vzpostavitev skladnosti na podlagi člena 396(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 205/21)

Smernice o določitvi pogojev za uporabo alternativne obravnave izpostavljenosti institucij iz naslova „tristranskih pogodb o začasni prodaji“ iz člena 403(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 za namene velikih izpostavljenosti (EBA/GL/2021/01; 15. februar 2021)

Sklep o uporabi Smernic o določitvi pogojev za uporabo alternativne obravnave izpostavljenosti institucij iz naslova „tristranskih pogodb o začasni prodaji“ iz člena 403(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 za namene velikih izpostavljenosti (Uradni list RS, št. 80/21)
Smernice o povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2017/15; 23. februar 2018)
Sklep o uporabi Smernic o povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 29/18)
Smernice o Omejitvah izpostavljenosti do subjektov, ki opravljajo dejavnosti bančništva v senci zunaj reguliranega okvira, v skladu s členom 395(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2015/20; 3. junij 2016)
Sklep o uporabi smernic Omejitve izpostavljenosti do subjektov, ki opravljajo dejavnosti bančništva v senci zunaj reguliranega okvira, v skladu s členom 395(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 49/16)  
CEBS Implementation guidelines on Article 106(2)(c) and (d) of Directive 2006/48/EC recast (28 July 2010) /

 

 

Ostalo

  SL EN
EBA Report on the use of exemptions from the limits to large exposures, under Article 507(1) of Regulation (EU) No 575/2013 amended by Regulation (EU) No 876/2019 (EBA/Rep/2022/16; 21/07/2022) /
EU Shadow Banking Monitor No 3 (ESRB; 29 September 2018)                                                                                                                                                                                            /
Review of the large exposures regime, The EBA's response to the European Commission's call for advice (EBA-OP-2016-17; 24 October 2016) /
EBA Report on institutions' exposures to ‘shadow banking entities’ 2015 Data collection (15 December 2015) /