Velike izpostavljenosti in tveganje koncentracije

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1187/2014 z dne 2. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ugotavljanje skupne izpostavljenosti do stranke ali skupine povezanih strank v zvezi s posli z osnovnimi sredstvi (UL L št. 324 z dne 7. novembra 2014)

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2017/15; 23. februar 2018)
Sklep o uporabi Smernic o povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 29/18)
Smernice o Omejitvah izpostavljenosti do subjektov, ki opravljajo dejavnosti bančništva v senci zunaj reguliranega okvira, v skladu s členom 395(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2015/20; 3. junij 2016)
Sklep o uporabi smernic Omejitve izpostavljenosti do subjektov, ki opravljajo dejavnosti bančništva v senci zunaj reguliranega okvira, v skladu s členom 395(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 49/16)  
CEBS Implementation guidelines on Article 106(2)(c) and (d) of Directive 2006/48/EC recast (28 July 2010) /

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN

EBA consults on technical standards specifying the determination of indirect exposures arising from (credit) derivative contracts underlying a debt or equity instrument for large exposures purposes risk (23 July 2020) – javno posvetovanje do 23. oktobra 2020 

  • Consultation Paper on Draft Regulatory Technical Standards on the determination of indirect exposures to underlying clients of derivatives and credit default derivatives under Article 390(9) CRR2 (EBA/CP/2020/14; 23 July 2020) 
     

/
/


EBA consults on Guidelines specifying the conditions for the substitution approach in the context of “tri-party transactions” for large exposures purpose risk (22 July 2020) – javno posvetovanje do 22. oktobra 2020

  • Consultation Paper on Draft Guidelines specifying the conditions for the application of the alternative treatment of institutions’ exposures related to “tri-party repurchase agreements” set out in Article 403(3) of Regulation (EU) 575/2013 for large exposures purposes (EBA/CP/2020/13; 22 July 2020) 
     
/
/

 

Ostalo

  SL EN
EU Shadow Banking Monitor No 3 (ESRB; 29 September 2018)                                                                                                                                                                                            /
Review of the large exposures regime, The EBA's response to the European Commission's call for advice (EBA-OP-2016-17; 24 October 2016) /
EBA Report on institutions' exposures to ‘shadow banking entities’ 2015 Data collection (15 December 2015) /