Average effective interest rates of consumer credits

POVPREČNE EFEKTIVNE OBRESTNE MERE iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021

Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic, izračunane na način iz 25. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16), so v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 06. 2021 znašale:

 

Potrošniški kredit (glede na ročnost in znesek)

Povprečna efektivna obrestna mera (v %)*

do 6 mesecev

in do 1.000 EUR

50,9

do 12 mesecev

in do 2.000 EUR

22,7

do 36 mesecev

in do 4.000 EUR

14,0

do 10 let

in do 20.000 EUR

8,3

* Valuta kredita EUR