Average effective interest rates of consumer credits

POVPREČNE EFEKTIVNE OBRESTNE MERE iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1.7.2018 do 31.12.2018

Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic, izračunane na način iz 26. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16), so v obdobju od 1.7.2018 do 31.12.2018 znašale:

 

Potrošniški kredit (glede na ročnost in znesek)

Povprečna efektivna obrestna mera (v %)*

do 6 mesecev

in do 1.000 EUR

49,3

do 12 mesecev

in do 2.000 EUR

21,2

do 36 mesecev

in do 4.000 EUR

12,6

do 10 let

in do 20.000 EUR

8,2

* Valuta kredita EUR