Announcements

Content is available in Slovene only.

11/06/2019 Sprememba Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike začne veljati 6. novembra 2019
10/25/2019 Svet ECB sprejel Sklep o obrestovanju imetij presežnih rezerv in nekaterih vlog
09/12/2019 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
09/12/2019 Podrobnosti o nakupih vrednostnih papirjev iz APP z donosi pod obrestno mero mejnega depozita
09/12/2019 Spremenjeni pogoji pri tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III)
09/12/2019 Uvedba dvostopenjskega obrestovanja presežnih rezerv kreditnih institucij
08/23/2019 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v 2020
08/23/2019 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v 2020
07/29/2019 Objavljena Sklep ECB o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III) in sprememba Sklepa ECB o TLTRO-II
07/18/2019 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije začne veljati 5. avgusta 2019
07/17/2019 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike začnejo veljati 5. avgusta 2019
06/06/2019 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
06/06/2019 Objavljene podrobnosti o novi seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III)
05/14/2019 ECB objavila spremembe smernic ECB o izvajanju denarne politike Evrosistema
03/07/2019 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki in uvedba nove serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-III)
03/05/2019 ECB in Bank of England aktivirali dogovor o valutnih zamenjavah za morebitno zagotovitev evrov angleškim bankam
01/30/2019 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
12/13/2018 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
12/13/2018 Določitev tehničnih parametrov reinvestiranja pri programu APP
10/30/2018 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
08/02/2018 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v 2019
07/13/2018 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v 2019
06/14/2018 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
05/28/2018 Nov Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
04/09/2018 Novi Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike
02/08/2018 ECB objavila spremembe smernic ECB o izvajanju okvira denarne politike Evrosistema
12/15/2017 Novi Splošni pogoji zagotavljanja dolarske likvidnosti nasprotnim strankam
12/14/2017 Spremembe v kriterijih primernosti za nekrite bančne obveznice
10/26/2017 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
10/26/2017 Dodatne informacije o programu APP
08/21/2017 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
07/21/2017 Svet BS je 29. 6. 2017 sprejel Spremembe Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike
07/21/2017 ECB objavila spremembe ECB Smernice o izvajanju okvira denarne politike Evrosistema
06/19/2017 ECB objavila Pogodbo o posojilu v skrajni sili (ELA)
05/25/2017 Nov model ICAS BS za ocenjevanje kreditne bonitete dolžnikov pri zavarovanju kreditnih operacij Evrosistema
02/03/2017 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
12/22/2016 Svet BS je 20. 12. 2016 sprejel nove Splošne pogoje o izvajanju okvira denarne politike
12/22/2016 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
12/08/2016 Sklepi Sveta ECB o denarni politiki
12/08/2016 Evrosistem uvedel zavarovanje z denarjem pri posojanju PSPP obveznic
12/08/2016 Svet ECB prilagodil parametre pri programu nakupa vrednostnih papirjev (APP)
11/29/2016 Svet BS je 25. 11. 2016 sprejel Spremembo Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike
11/03/2016 Svet ECB revidiral okvir upravljanja s tveganji pri primernem finančnem premoženju
11/03/2016 Sprejete dopolnitve smernic ECB o izvajanju okvira denarne politike
10/06/2016 Svet ECB nekritim bančnim obveznicam spremenil kriterije primernosti in ukrepe za obvladovanje tveganj
09/23/2016 Revizija standardiziranega odbitka od osnove za obvezne rezerve in sprememba Uredbe ECB o uporabi obveznih rezerv
09/19/2016 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v letih 2017 in 2018
09/19/2016 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letih 2017 in 2018
06/22/2016 ECB objavila ponovno primernost dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih ali garantiranih s strani grške države, za zavarovanje operacij Evrosistema
06/02/2016 ECB objavila preostale podrobnosti o programu nakupa podjetniških papirjev (CSPP)
05/03/2016 Objava predpisov za izvedbo TLTRO in TLTRO-II operacij
04/21/2016 ECB objavila podrobnosti o programu nakupa podjetniških papirjev (CSPP)
03/21/2016 ECB objavila sklep o neprimernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki so izdani ali garantirani s strani ciprske države
03/10/2016 Svet ECB vključil v APP še program nakupa podjetniških papirjev (CSPP) in sprejel spremembe pri APP
03/10/2016 Svet ECB najavil novo serijo ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO-II)
03/10/2016 Odločitve Sveta ECB o denarni politiki
01/13/2016 Svet BS je 12. 1. 2016 sprejel nove Splošne pogoje o izvajanju okvira denarne politike
12/17/2015 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
12/10/2015 Datumi poravnav predčasnih vračil iz naslova TLTRO
12/10/2015 Objava koledarja izvajanja avkcij TLTRO za 2016
12/07/2015 ECB uvaja spremembe pri objavi referenčnih deviznih tečajev evra
12/03/2015 Svet ECB znižal obrestno mero mejnega depozita
12/03/2015 Odločitve Sveta ECB o nestandardnih ukrepih denarne politike
11/25/2015 Smernica o spremembah Smernice ECB o izvajanju okvira denarne politike (ECB/2015/34) in nova Smernica o odbitkih pri izvajanju okvira denarne politike Evrosistema (ECB/2015/35)
11/23/2015 Z dnem 23. 11. 2015 stopil v veljavo nov Uporabniški priročnik za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki izvajanja posojila čez dan ter odprtih ponudb, ki nadomesti dosedanja uporabniška priročnika o mejnem depozitu ter posojilu čez dan in mejnem posojilu
11/09/2015 Zvišanje limita za nakupe PSPP po posamezni izdaji širi obseg razpoložljivih primernih obveznic
10/15/2015 Svet BS je 13. 10. 2015 sprejel nove Splošne pogoje o izvajanju okvira denarne politike
08/31/2015 ECB objavila spremembe Smernice o izvajanju okvira denarne politike
08/10/2015 Z dnem 10. 8. 2015 je stopil v veljavo nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
05/04/2015 Z dnem 1. 5. 2015 stopil v veljavo nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
04/23/2015 Svet BS je 21. 4. 2015 sprejel nove Splošne pogoje o izvajanju okvira denarne politike, ki s 1. 5. 2015 nadomestijo tiste sprejete 7. 4. 2015.
04/21/2015 ECB objavila spremembo Smernice o izvajanju okvira denarne politike
04/16/2015 Objavljen razširjen seznam primernih agencij za PSPP
04/09/2015 Svet BS je 7. 4. 2015 sprejel Splošne pogoje o izvajanju okvira denarne politike, ki s 1. 5. 2015 nadomestijo Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike. Svet BS je sprejel tudi Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike.
04/08/2015 Mesečna objava skupne vrednosti nakupov obveznic po posameznih državah in skupne vrednosti nakupov obveznic nadnacionalnih institucij v programu PSPP
04/02/2015 Banka Slovenije objavila informacije o posojanju obveznic PSPP
03/05/2015 Podrobnosti o izvedbi programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja (PSPP)
02/20/2015 ECB objavila prenovljeno Smernico o izvajanju okvira denarne politike
02/11/2015 Sprememba Sklepa ECB o ukrepih v zvezi s ciljno usmerjenimi operacijami dolgoročnejšega refinanciranja
02/10/2015 Sklep ECB o primernosti tržnih dolžniških instrumentov, izdanih ali garantiranih s strani Helenske republike
02/09/2015 Primernost grških obveznic kot zavarovanje operacij denarne politike Evrosistema
01/22/2015 ECB objavlja razširjeni program nakupa vrednostnih papirjev
01/22/2015 ECB objavila spremembo obrestne mere za prihodnje ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja
12/22/2014 Spremembe Uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
12/12/2014 Sprememba Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
11/21/2014 Svet ECB sprejel Sklep o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev
11/21/2014 Svet ECB sprejel spremembe odbitkov pri vrednotenju tržnih dolžniških instrumentov Helenske republike
10/24/2014 Prehodne določbe o uporabi obveznih rezerv v Litvi
10/17/2014 Svet ECB sprejel Sklep o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic
10/02/2014 ECB objavila podrobnosti o programih nakupa listinjenih vrednostnih papirjev in kritih obveznic
09/19/2014 Svet ECB med drugim sprejel spremembo pravila o vrstnem redu bonitetnih ocen
09/04/2014 ECB spreminja zahteve po razkritju podatkov do nivoja posameznega posojila za določene listinjene papirje
09/04/2014 Svet ECB znižal obrestne mere
08/25/2014 Spremembe Uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
08/01/2014 Spremembe in dopolnitve Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
07/29/2014 ECB objavila predpis o ciljno usmerjenih operacijah dolgoročnejšega refinanciranja
07/17/2014 ECB objavlja okvirni koledar sej Sveta ECB in obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv za leto 2015
07/03/2014 Najava dodatnih podrobnosti ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja
07/03/2014 Sprememba urnika sestankov monetarnih sej Sveta ECB in obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv ter objavljanje rednih poročil razprav denarne politike v 2015
06/17/2014 ECB podaljšala izvajanje operacij zagotavljanja dolarske likvidnosti po 31. juliju 2014
06/16/2014 Spremembe in dopolnitve Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
06/10/2014 Nov Uporabniški priročnik za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki vpisa in izplačila mejnega depozita v sistemu TARGET2
06/06/2014 Objava načina izvajanja operacij denarne politike s poravnavo do decembra 2016
06/06/2014 Uvedba negativne obrestne mere za mejni depozit
06/06/2014 Objava ukrepov denarne politike za izboljšanje delovanja transmisijskega mehanizma denarne politike
06/06/2014 Sklepi o denarni politiki
05/22/2014 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
03/31/2014 Spremembe in dopolnitve Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
03/21/2014 Dopolnitev predpisov Evrosistema o izvajanju denarne politike
02/21/2014 Ažurirani postopki pri dodelitvi izredne likvidnostne pomoči
01/24/2014 Operacije zagotavljanja dolarske likvidnosti od 1. februarja 2014
12/30/2013 Spremembe Uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
11/08/2013 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja med 9. julijem 2014 in 7. julijem 2015
11/07/2013 Svet ECB znižal obrestne mere
10/28/2013 Postopki pri dodelitvi izredne likvidnostne pomoči
10/23/2013 Uporaba obveznih rezerv v Latviji
09/27/2013 ECB sprejela sklepe iz naslova revizije okvira ukrepov za obvladovanje tveganj
09/19/2013 Implementacija zahteve po razkritju podatkov do nivoja posameznega posojila za listinjene papirje, zavarovane s terjatvami iz naslova kreditnih kartic
09/09/2013 ECB spreminja zahteve po razkritju podatkov do nivoja posameznega posojila za določene listinjene papirje
09/03/2013 Spremembe in dopolnitve Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
07/19/2013 Revizija okvira ukrepov za obvladovanje tveganj, ki med drugim dopušča drugačno obravnavo listinjenih papirjev
07/05/2013 Spremembe in dopolnitve Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
07/05/2013 ECB objavila spremembo primernosti dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih ali garantiranih s strani ciprske države, za kreditne operacije Evrosistema
06/28/2013 Primernost dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih ali garantiranih s strani ciprske države, za kreditne operacije Evrosistema
06/10/2013 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v letih 2014 in 2015
06/10/2013 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letih 2014 in 2015
05/03/2013 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja med 10. julijem 2013 in 8. julijem 2014
05/03/2013 Primernost dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih ali garantiranih s strani ciprske države, za kreditne operacije Evrosistema
05/02/2013 Svet ECB znižal obrestne mere
04/19/2013 Spremembe in dopolnitve Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
03/25/2013 ECB objavila spremembe glede uporabe državno garantiranih bančnih obveznic pri zavarovanju posojil denarne politike
02/22/2013 Nov Uporabniški priročnik za uporabo spletne aplikacije eAvkcije
02/22/2013 Spremembe in dopolnitve Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
02/06/2013 Novosti, ki jih prinaša interni bonitetni sistem Banke Slovenije (ICAS BS) na področju zavarovanja posojil Evrosistema
01/25/2013 ECB objavila spremembo Smernice ECB/2012/18 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2013/2)
01/18/2013 Interni bonitetni sistem Banke Slovenije (ICAS BS)
01/07/2013 Nov Uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
01/03/2013 ECB objavila Sklep o začasnih spremembah pravil glede primernosti finančnega premoženja denominiranega v tujih valutah
12/28/2012 Spremembe in dopolnitve Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
12/20/2012 Nov Uporabniški priročnik za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki vpisa in izplačila mejnega depozita v sistemu TARGET2, ki začne veljati 1.1.2013
12/19/2012 Primernost dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih ali garantiranih s strani grške države, za kreditne operacije Evrosistema
12/13/2012 ECB podaljšuje obstoječe likvidnostne swap linije z ostalimi centralnimi bankami
12/06/2012 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja med 16. januarjem in 9. julijem 2013
11/28/2012 ECB objavila dopolnitve Splošne dokumentacije
11/09/2012 Sprememba Uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
11/09/2012 Dopolnitve Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
10/31/2012 Zaključek CBPP2
10/24/2012 Objava Smernice o spremembah Smernice ECB/2012/18 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2012/23)
09/27/2012 Prehod v produkcijo projekta Common Eurosystem Pricing Hub (CEPH)
09/07/2012 Spremembe in dopolnitve Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
09/06/2012 Tehnične značilnosti OMT
09/06/2012 Ukrepi za ohranitev zadostnega obsega kolaterala
08/17/2012 Objava Smernice ECB z dne 2. avgusta 2012 o dodatnih začasnih ukrepih pri operacijah refinanciranja Evrosistema in primernosti finančnega premoženja za zavarovanje ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (ECB/2012/18).
08/17/2012 Objava Sklepa ECB o razveljavitvi Sklepa ECB/2011/25 o dodatnih začasnih ukrepih pri operacijah refinanciranja Evrosistema in primernosti finančnega premoženja za zavarovanje.
07/20/2012 Primernost dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih ali garantiranih s strani grške države, za kreditne operacije Evrosistema
07/09/2012 ECB najavlja implementacijo zahteve po razkritju podatkov do nivoja posameznega posojila za listinjene vrednostne papirje
07/05/2012 Svet ECB znižal obrestne mere
07/04/2012 Objava Sklepa ECB o spremembi Sklepa ECB/2011/25 o dodatnih začasnih ukrepih pri operacijah refinanciranja Evrosistema in primernosti finančnega premoženja za zavarovanje (uporaba bančnih obveznic z državnim jamstvom)
06/28/2012 Objava Sklepa ECB o spremembi Sklepa ECB/2011/25 o dodatnih začasnih ukrepih pri operacijah refinanciranja Evrosistema in primernosti finančnega premoženja za zavarovanje (razširitev kriterijev primernosti za listinjene vrednsotne papirje)
06/22/2012 ECB sprejela nadaljnje ukrepe za povečanje primernega finančnega premoženja za zavarovanje
06/15/2012 Obvestilo o ukinitvi projekta CCBM2
06/06/2012 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja med 11. julijem 2012 in 15. januarjem 2013
04/26/2012 Obveščanje Banke Slovenije o spremembah listinjenih vrednostnih papirjev
03/08/2012 Primernost dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih ali garantiranih s strani grške države, za kreditne operacije Evrosistema
02/28/2012 Primernost tržnega finančnega premoženja, izdanega ali garantiranega s strani grške države, za zavarovanje terjatev Evrosistema
12/16/2011 ECB najavila dve premostitveni operaciji finega uravnavanja
12/15/2011 Objava Sklepa ECB o dodatnih začasnih ukrepih pri operacijah refinanciranja Evrosistema in primernosti finančnega premoženja za zavarovanje
12/08/2011 Svet ECB znižal obrestne mere
12/08/2011 Najava novih nestandardnih ukrepov ECB
12/06/2011 Objava Spremembe Splošnih pogojev zagotavljanja dolarske likvidnostni nasprotnim strankam
11/30/2011 Koordinirana akcija centralnih bank za zmanjšanje pritiskov na globalnih denarnih trgih
11/21/2011 Objava Uporabniškega priročnika za uporabo denarnih sredstev za zavarovanje terjatev Banke Slovenije, ki prične veljati 21.11.2011
11/18/2011 Objava sprememb in dopolnitev Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
11/03/2011 Svet ECB znižal obrestne mere
11/03/2011 ECB objavila podrobnosti o novem programu nakupa kritih obveznic (CBPP2)
10/10/2011 Sprejet je nov Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, ki velja od 1. 1. 2012
10/07/2011 ECB naznanja delavnice na temo razkritja podatkov do nivoja posamezne osnovne izpostavljenosti, na podlagi katerih so izdani listinjeni vrednostni papirji (ABS)
10/06/2011 ECB najavila nov program nakupa kritih obveznic (CBPP2)
10/06/2011 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja med oktobrom 2011 in 10. julijem 2012
09/21/2011 ECB objavila dopolnjeno Splošno dokumentacijo
09/15/2011 ECB najavila dodatne operacije zagotavljanja USD likvidnosti do konca leta
08/07/2011 Izjava predsednika ECB
08/04/2011 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja med 12. oktobrom 2011 in 17. januarjem 2012
07/26/2011 Sprejet nov Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
07/08/2011 Ukinitev minimalnega bonitetnega praga za dolžniške instrumente izdane ali garantirane s strani Portugalske države
07/07/2011 Svet ECB zvišal obrestne mere
06/29/2011 Objava sprememb Uporabniškega priročnika za uporabo vezanih depozitov za zavarovanje terjatev Banke Slovenije, ki pričnejo veljati 30.6.2011
06/29/2011 Objava sprememb Uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije, ki pričnejo veljati 30.6.2011
06/29/2011 Objava sprememb Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, ki pričnejo veljati 30. 6. 2011
06/29/2011 ECB objavila podaljšanje operacij zagotavljanja dolarske likvidnosti
06/09/2011 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja med 13. julijem in 11. oktobrom 2011
05/20/2011 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letih 2012 in 2013
05/20/2011 Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Evrosistema v letih 2012 in 2013
04/29/2011 ECB zahteva po razkritju podatkov do osnovne izpostavljenosti za listinjena komercialna hipotekarna posojila (CMBS) in listinjena posojila srednjim in majhnim podjetjem (SME)
04/22/2011 Pobuda Evrosistema na področju listinjenih vrednostnih papirjev; Sprememba primernosti s strani Irske izdanih ali garantiranih dolžniških instrumentov; Spodnja meja za velikost bančnih posojil
04/07/2011 Svet ECB zvišal obrestne mere
04/01/2011 ECB umika zahtevo po minimalni bonitetni oceni za dolžniške instrumente izdane ali garantirane s strani irske države
03/17/2011 Vzpostavljena je spletna stran za CCBM2 projekt
03/04/2011 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja med 13. aprilom in 12. julijem 2011
12/23/2010 Objava spremembe Uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije, ki prične veljati 1.1.2011
12/21/2010 ECB je podaljšala izvajanje operacij USD likvidnosti
12/21/2010 Objava spremembe Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, ki prične veljati 1. 1. 2011
12/16/2010 ECB objavila sprejeto Smernico ECB o spremembah Smernice ECB/2000/7 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema (ECB/2010/30)
12/02/2010 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja med 19. januarjem in 12. aprilom 2011
11/26/2010 Objavljamo spremembo Uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
11/26/2010 Sprejet je nov Uporabniški priročnik za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki vpisa in izplačila mejnega depozita v sistemu TARGET2
11/05/2010 Objava Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, ki prične veljati 06.11.2010
10/09/2010 Spremembe v okviru izvajanja denarne politike v evroobmočju
09/02/2010 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja med 17. 10. 2010 in 18. 1. 2011
07/28/2010 Objavljena je sprememba okvira ukrepov za obvladovanje tveganj Evrosistema (tj. sprememba višine odbitkov za kolateral in razvrstitve finančnih instrumentov v posamezne likvidnostne razrede). Spremembe pričnejo veljati 1.1.2011 
06/30/2010 Zaključen program nakupa kritih obveznic
06/10/2010 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij dolgoročnejšega refinanciranja v tretjem četrtletju 2010
06/08/2010 Objavljamo Spremembe Uporabniškega priročnika za uporabo vezanih depozitov za zavarovanje terjatev Banke Slovenije in spremembe Uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
05/26/2010 Objavljamo novo sprejeti Uporabniški priročnik za uporabo vezanih depozitov za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
05/21/2010 Sprememba Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja (vključitev vezanih depozitov na seznam primernega finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije)
05/10/2010 ECB objavila podrobnosti glede ponovne aktivacije operacij USD likvidnosti
05/10/2010 ECB je ponovno aktivirala operacije USD likvidnosti
05/10/2010 ECB je objavila ukrepe za umiritev napetosti na finančnih trgih
05/03/2010 ECB je objavila spremembo kriterijev primernosti za finančno premoženje izdano s strani grške države oziroma z garancijo grške države
04/23/2010 Evrosistem pričel s pripravljalnimi deli na zahtevah za razkritje podatkov do nivoja posamezne osnovne izpostavljenosti za listinjene vrednosten papirje (Loan-level information for ABSs)
04/08/2010 Odločitve Sveta ECB o začasno razširjenem kolateralu (prenehanje primernosti vseh vrst začasno razširjenega kolaterala po 1.1.2011 z izjemo premoženja z bonitetno oceno vsaj BBB-)
03/22/2010 Objava Sklepa o dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, ki je pričel veljati 1.3.2010
03/04/2010 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja do 12. 10. 2010
01/27/2010 Prekinitev izvajanja operacij dolarskega refinanciranja po 31. januarju 2010
01/18/2010 Prekinitev izvajanja operacij valutnih zamenjav EUR/CHF po 31. januarju 2010 (zadnja taka operacija bo izvedena 25.01.2010) 
12/24/2009 ECB je objavila javno konzultacijo o zahtevi po razkritju podatkov do nivoja posamezne osnovne izpostavljenosti, na podlagi katerih so izdani listinjeni vrednostni papirji (ABS)
12/22/2009 Objava Sklepa o s spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, ki prične veljati 1.1.2010
12/04/2009 Spremenjen je koledar načrtovanih operacij denarne politike ECB
12/03/2009 ECB objavila podrobnosti o izvajanju operacij refinanciranja do 7. 4. 2010
11/20/2009 ECB dopolnila bonitetne zahteve za listinjene vrednostne papirje, primerne za zavarovanje terjatev Evrosistema
10/09/2009 Spremenjen je koledar načrtovanih operacij denarne politike ECB
09/24/2009 ECB in druge centralne banke so se odločile za nadaljevanje izvajanja operacij USD likvidnosti
09/24/2009 ECB in švicarska centralna banka podaljšali izvajanje operacij CHF likvidnosti
07/03/2009 Objava Sklepa o izvajanju programa nakupa kritih obveznic
06/26/2009 Spremenjen je koledar načrtovanih operacij denarne politike ECB
06/25/2009 ECB in švicarska centralna banka podaljšali izvajanje operacij CHF likvidnosti
06/25/2009 ECB in druge centralne banke podaljšale linije valutnih zamenjav s Fedom
06/16/2009 Dopis o prenovitvi Uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
06/16/2009 Objava Uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije, ki prične veljati 1.7.2009
06/04/2009 Program nakupa kritih obveznic
05/29/2009 Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letih 2010 in 2011
05/29/2009 Objava okvirnega koledarja avkcij Eurosistema v letih 2010 in 2011
05/28/2009 Spremenjen je koledar načrtovanih operacij denarne politike ECB
05/13/2009 Objvaljena je ažurirana informativna nepopolna razvrstitev pravnih oseb javnega sektorja (PSE) za potrebe ECAF
05/11/2009 Spremenjen je koledar načrtovanih operacij denarne politike ECB
05/07/2009 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja z ročnostjo enega leta
04/27/2009 Spremenjen je koledar načrtovanih operacij denarne politike ECB
04/06/2009 Centralne banke objavile podaljšanje linije valutnih zamenjav
03/30/2009 Spremenjen je koledar načrtovanih operacij denarne politike ECB
03/19/2009 Izvajanje operacij USD likvidnosti v drugem četrtletju 2009
02/27/2009 Objava Sklepa o spremembah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, ki prične veljati 1.3.2009
02/20/2009 Objava informativne nepopolne razvrstitve pravnih oseb javnega sektorja (PSE) za potrebe ECAF
02/01/2009 Objava Sklepa o spremembah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, ki prične veljati 1.2.2009
01/20/2009 Dopolnitev ukrepov za obvladovanje tveganj za kolateralizirane vrednostne papirje (ABS) in nekrite bančne obveznice
01/16/2009 Podaljšanje sodelovanja švicarske centralne banke in ECB pri ponudbi likvidnosti v švicarskih frankih do konca Aprila 2009
12/19/2008 Ažuriran seznam primernih poravnalnih sistemov za vrednostne papirje v euro območju
12/19/2008 Operacije za USD likvidnost v prvem čertletju 2009
12/18/2008 Avkcijski postopki in koridor odprtih ponudb na dan 21. januarja 2009
12/08/2008 "Dopis o obvestitvi dolžnika / garanta o vpisu pravice Eurosistema na bančnem posojilu
12/08/2008 "Dopis glede dopolnitve Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
12/02/2008 "Objavljen je Sklep o dopolnitvi Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
11/17/2008 Dodatna pojasnila o začasni razširitvi liste primernega finančnega premoženja(sindicirana posojila po angleškem pravu)
11/13/2008 Dodatna pojasnila o začasni razširitvi liste primernega finančnega premoženja (premoženje denominirano v USD, GBP in JPY)
10/28/2008 Objavljeni so Splošni pogoji Banke Slovenije za sklepanje poslov valutnih zamenjav eurov v ameriške dolarje in švicarske franke
10/27/2008 Uredba (ES) št. 1053/2008 ECB z dne 23. oktobra 2008 o začasnih spremembah pravil v zvezi s primernostjo zavarovanja
10/25/2008 Uredba (ES) št. 1052/2008 ECB z dne 22. oktobra 2008 o spremembah Uredbe o uporabi obveznih rezerv (PDF)
10/23/2008 Smernica ECB z dne 23. oktobra 2008 o spremembah Smernice (ECB/2000/7) o instrumentih denarne politike in postopkih Evrosistema (ECB/2008/13)
10/23/2008 Pismo bankam glede postopkov za bančna posojila
10/17/2008 Začasna razširitev seznama primernega finančnega premoženja - podrobna obrazložitev
10/17/2008 Koledar operacij USD likvidnosti
10/15/2008 Sodelovanje Švicarske centralne banke in ECB pri ponudbi likvidnosti v švicarskih frankih
10/15/2008 Ukrepi za razširitev seznama primernega finančnega premoženja in povečanja likvidnosti
10/13/2008 Ukrepi za znižanje pritiskov na kratkoročnem denarnem USD trgu
10/08/2008 Spremembe avkcij in koridorja obrestnih mer pri odprtih ponudbah
10/07/2008 6-mesečna dolgoročnejša operaija refinanciranja: zvišanje zneska dodelitve
10/07/2008 Operacije dodajanja likvidnosti v USD
10/03/2008 Sprememba seznama nasprotnih strank za operacije finega uravnavanja
09/29/2008 Ukrepi za znižanje pritiskov na kratkoročnem denarnem USD trgu
09/29/2008 Izvedba izredne operacije dolgoročnejšega refinanciranja
09/26/2008 Ukrepi za znižanje pritiskov na kratkoročnem denarnem USD trgu
09/18/2008 Ukrepi za znižanje pritiskov na kratkoročnem denarnem USD trgu
09/04/2008 Podaljšanje dodatnih operacij dolgoročnejšega refinanciranja
09/04/2008 Revizija ukrepov za obvladovanje tveganj pri kreditnih operacijah Eurosistema
07/31/2008 Obnovitev dodatnih 3-mesečnih operacij dolgoročnejšega refinanciranja z dne 21. maja in 11. junija 2008
07/30/2008 Ukrepi za povečanje operacij dolarskega refinanciranja
07/17/2008 Pričetek projekta CCBM2
06/27/2008 Koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2009
06/27/2008 Koledar izvedbe avkcij glavnega in dolgoročnejšega refinanciranja v letu 2009
06/10/2008 Ocenjevanje primernosti bančnih posojil (dodatna pojasnila)
06/02/2008 "Dopis glede novega Uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
06/02/2008 "Nov uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije
05/30/2008 "Kategorizacija oseb javnega sektorja v širšem smislu za potrebe ECAF
05/02/2008 Ukrepi za znižanje pritiskov na določenih denarnih trgih
03/28/2008 Dodatne 6-mesečne operacije dolgoročnejšega refinanciranja in podaljšanje 3-mesečnih operacij dolgoročnejšega refinanciranja
03/11/2008 Posebni ukrepi za znižanje pritiskov na denarnih trgih
03/03/2008 Javna konzultacija o uporabniških zahtevah CCBM2
02/07/2008 Obnovitev dodatnih operacij dolgoročnejšega refinanciranja z dne 23. novembra in 12. decembra 2007
12/31/2007 Sprememba uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije (PDF)
12/28/2007 Dne 01.01.2008 pričnejo veljati nove CCBM operativne posebnosti pri uporabi slovenskega tržnega finančnega premoženja - BS v vlogi CCB. (PDF)
12/12/2007 Ukrepi za znižanje pritiskov na kratkoročnih denarnih trgih
12/06/2007 Dopis o spremembi sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja(PDF)
11/30/2007 Ukrepi Evrosistema vezani na upravljanje z likvidnostjo konec leta 2007
11/27/2007 Dopis o vzpostavitvi internega bonitetnega sistema Banke Slovenije (PDF)
11/16/2007 Dopis o evidentiranju poslovnih dogodkov z vključitvijo v sistem TARGET2
11/16/2007 Splošni pogoji za udeležbo v sistemu TARGET2-SLOVENIJA (PDF)
11/16/2007 Dopis o spremembi Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (PDF)
11/16/2007 Splošni pogoji vodenja računov obveznih rezerv neporavnalnih institucij pri Banki Slovenije (PDF)
11/16/2007 Sklep o spremembi Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (PDF)
11/16/2007 Uporabniški priročnik za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki vpisa in izplačila mejnega depozita v sistemu TARGET2 (PDF)
11/08/2007 Obnovitev dodatne operacije dolgoročnejšega refinanciranja z dne 23. avgusta in 12. septembra 2007
09/06/2007 Prednapoved dodatne operacije dolgoročnejšega refinanciranja
08/22/2007 Dodatne operacije dolgoročnejšega refinanciranja
08/21/2007 Sprememba uporabniškega priročnika za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije (PDF)
05/28/2007 Sprememba Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja (PDF)
05/25/2007 Objava okvirnega koledarja avkcij Eurosistema in obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv za leto 2008
05/25/2007 Sprememba koledarja za postopno izključitev tržnega finančnega premoženja z liste 2, primernega za kreditne operacije Eurosistema
05/25/2007 Sprememba kriterijev primernosti tržnega finančnega premoženja, ki so ga izdali subjekti s sedežem zunaj EGP ali držav G-10, ki niso del EGP
04/26/2007 Javna konzultacija za TARGET2-Securities in CCBM2
04/02/2007 Javna objava STEP statistike na straneh ECB
03/30/2007 Dne 01.04.2007 so pričele veljati nove CCBM operativne posebnosti pri uporabi slovenskega tržnega finančnega premoženja - BS v vlogi CCB. (PDF)
03/09/2007 Dne 10.03.2007 je pričel veljati nov Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja, objabljen v Uradnem listu št. 21/07 dne 9.03.2007. (PDF)
01/26/2007 Objavljen je nov uporabniški priročnik za uporabo finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Banke Slovenije - spremembe iz naslova CCBM (PDF)
01/26/2007 Obvestilo o davčnem odtegljau pri finančnem premoženju, katerega izdajatelj je iz držav G-10 izven Evropskega gospodarskega prostora (PDF)
01/10/2007 Obvestilo o vrednotenju tujega finančnega premoženja v skladu (PDF)
12/22/2006 Povečanje zneska za operacije dolgoročnejšega refinanciranja v letu 2007
11/09/2006 Ažuriran seznam primernih povezav med poravnalnimi sistemi vrednostnih papirjev
11/08/2006 Obvestilo o primernosti bančnih posojil s TOM obrestno (PDF)
10/20/2006 KDD potrjen kot primeren poravnalni sistem za Evrosistem
10/16/2006 Gradivo z delavnice: Kako pridobiti posojilo Evrosistema - avkcije in zavarovanje(PDF)
09/15/2006 STEP trg potrjen kot primeren nereguliran trg
07/28/2006 Koledarja avkcij in obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv za leto 2007
05/24/2006 Gradivo z delavnice: Uporaba SWIFT sporočil pri CCBM (PDF)
05/24/2006 Nadaljnje informacije o bonitetnem okviru Evrosistema za netržne dolžniške instrumente (PDF)
04/21/2006 Gradivo z delavnice: Sistem zavarovanja terjatev Banke Slovenije prek sklada finančnega premoženja (PDF)
02/23/2006 Glavni elementi bonitetnega okvira Evrosistema za netržno finančno premoženje (PDF)