Tehnike zmanjševanja tveganja

11. člen EMIR določa, da morajo tako FC kot NFC, ki sklenejo pogodbo o IFI OTC brez kliringa preko CCP uporabljati tehnike zmanjševanja tveganja. Nasprotne stranke morajo zagotoviti, da so vzpostavljeni ustrezni postopki in ureditve za merjenje, spremljanje in zmanjševanje operativnega tveganja in kreditnega tveganja nasprotne stranke, ki vključujejo:

Tehnike zmanjševanja tveganj so podrobno opredeljene v VIII. poglavju RTS 149/2013 in RTS 2016/2251.