Izmenjava zavarovanj

Nasprotne stranke imajo vzpostavljene postopke obvladovanja tveganja, za katere je potrebna pravočasna, natančna in ustrezno ločena izmenjava zavarovanja v zvezi s pogodbami o IFI OTC, ki se sklenejo:

  • 16. avgusta 2012 ali pozneje (velja za FC); 
  • na datum prekoračitve praga kliringa ali po njem (velja za NFC+).

Tehnike zmanjševanje tveganja so opredeljene v RTS 2016/2251

Pričetek obveznosti izmenjave zavarovanj:

Vrsta kritij
Kategorija nasprotnih strank
Datum pričetka veljave obveznosti
gibljivo
transakcije nad 3000 mrd EUR
pod 3000 mrd EUR
4.2.2017
1.3.2017 
začetno
transakcije nad 3000 mrd EUR
nad 2250 mrd EUR
nad 1500 mrd EUR
nad 750 mrd EUR
nad 8 mrd EUR
4.2.2017
1.9.2017
1.9.2018
1.9.2019
1.9.2020
*za transakcije znotraj skupine veljajo zgoraj navedeni datumi oziroma 4.7.2017, kar nastopi kasneje