National Westminster Bank plc

280 Bishopsgate, London, EC2M 4RB www.rbs.com

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2015/2366/EC