Deutsche Hypothekenbank AG

Georgsplatz 8 D-30159 Hannover www.deutsche-hypo.de

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 7. trgovanje za svoj račun
  • 7c. s finančnimi standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami