Dexia Crédit Local

1 passarrelle des Reflets, Tour Dexia, FR-92919 Paris la Défense Cedex www.dexia.com

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov