Ureditev notranjega upravljanja

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/923 z dne 25. marca 2021 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo merila za opredelitev vodstvene odgovornosti, kontrolnih funkcij, pomembnih poslovnih enot in pomembnega vpliva na profil tveganosti pomembne poslovne enote ter merila za opredelitev zaposlenih ali kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti podobno pomembno vplivajo na profil tveganosti institucije kot dejavnosti zaposlenih ali kategorij zaposlenih iz člena 92(3) Direktive (UL L št. 203 z dne 9. 6. 2021, str. 1)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 527/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Direktive (EU) št. 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki opredeljujejo vrste instrumentov, ki ustrezno odražajo kreditno kvaliteto institucije v okviru rednega poslovanja in so primerni, da se uporabljajo za namene variabilnih prejemkov (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)

 

 

Sklepi Banke Slovenije in usmeritve

  SL EN
Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 115/21)         
Smernice v zvezi s praksami na področju nagnjenosti k prevzemanju tveganj za banke in hranilnice (junij 2018)

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o primerjalni analizi praks v zvezi z raznolikostjo, vključno s politikami raznolikosti in plačno vrzeljo med spoloma, v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2023/08; 18. december 2023)
Sklep o uporabi Smernic o primerjalni analizi praks v zvezi z raznolikostjo, vključno s politikami raznolikosti in plačno vrzeljo med spoloma, v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo (EU) 2019/2034 (Uradni list RS, št. 42/24) /
Smernice o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08; 30. 6. 2022) - v uporabi od 31. decembra 2022
Sklep o uporabi Smernic o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo (EU) 2019/2034 (Uradni list RS, št. 146/22)
Smernice o primerjavi praks v zvezi s prejemki, razlik v prejemkih med spoloma in odobrenih višjih razmerij v skladu z Direktivo 2013/36/EU (EBA/GL/2022/06; 30. junij 2022) – v uporabi od 31. decembra 2022
Sklep o uporabi Smernic o primerjavi praks v zvezi s prejemki, razlik v prejemkih med spoloma in odobrenih višjih razmerij v skladu z Direktivo 2013/36/EU (Uradni list RS, št. 155/22)
Smernice o preudarnih politikah prejemkov v skladu z Direktivo 2013/36/EU (EBA/GL/2021/04; 2. julij 2021) 
Sklep o uporabi Smernic o preudarnih politikah prejemkov v skladu z Direktivo 2013/36/EU (Uradni list RS, št. 196/21) 
Smernice organa EBA o notranjem upravljanju (EBA/GL/2021/05; 2. julij 2021)
Sklep o uporabi Smernic o notranjem upravljanju (Uradni list RS, št. 184/21)

Smernice EBA o upravljanju tveganj, povezanih z IKT in varnostjo (EBA/GL/2019/04; 28. november 2019)

Sklep o uporabi Smernic o upravljanju tveganj, povezanih z IKT in varnostjo (Uradi list RS, št. 52/20) 

Smernice organa EBA o zunanjem izvajanju (EBA/GL/2019/02; 25. februar 2019)
Sklep o uporabi Smernic o zunanjem izvajanju (Uradni list RS, št. 45/2019)
Smernice organa EBA o veljavni nominalni diskontni stopnji za variabilne prejemke (EBA/GL/2014/01; 27. marec 2014) 

Akti ECB

  SL EN
ECB Guide on effective risk data aggregation and risk reporting (May 2024) /
Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/2218 z dne 20. novembra 2015 o postopku za izvzetje zaposlenih iz domneve, da pomembno vplivajo na profil tveganosti nadzorovane kreditne institucije neuradno konsolidirano besedilo z dne 24. marca 2022
  • Sklep Evropske centralne banke (EU) 2022/368 z dne 18. februarja 2022 o spremembi Sklepa (EU) 2015/2218 o postopku za izvzetje zaposlenih iz domneve, da pomembno vplivajo na profil tveganosti nadzorovane kreditne institucije (ECB/2022/6) (UL L št. 69 z dne 4. marca 2022) 
  • Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/2218 z dne 20. novembra 2015 o postopku za izvzetje zaposlenih iz domneve, da pomembno vplivajo na profil tveganosti nadzorovane kreditne institucije (ECB/2015/38) (UL L št. 314 z dne 1. decembra 2015)

 

 

Ostalo

  SL EN
EBA Report on the benchmarking of diversity practices and the gender pay gap at the level of the management body at European Union level under Directive 2013/36/EU (2021 data) (EBA/REP/2023/05; 07/03/2023) /
EBA Report on High Earners – data as of end 2021 (EBA/REP/2023/05; January 2023) /
EBA Report on Benchmarking of remuneration practices at the European Union level (2019 and 2020 data) and data on high earners (2020 data) (EBA/Rep/2022/17; 21 July 2022) /
EBA publishes its Report on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms (23 June 2021) /
EBA Review of the application of the principle of proportionality to the remuneration provisions in directive 2013/36/EU (EBA-Op-2016-20; 21 November 2016) /
Opinion of the European Banking Authority on the application of the principle of proportionality to the remuneration provisions in Directive 2013/36/EU (EBA/Op/2015/25; 21 December 2015) /