Ostalo

 

EU zakonodaja – Delegirani akti

  SL EN

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1866 z dne 3. julija 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/653 zaradi uskladitve prehodne ureditve za proizvajalce PRIIP, ki enote skladov iz člena 32 Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ponujajo kot osnovne naložbene možnosti, s podaljšanim obdobjem izjeme iz navedenega člena (UL L št. 289/2019 z dne 8. novembra 2019)            

 

Sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Sklep o merilih za določitev pomembne banke (Uradni list RS, št. 17/18) 

Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 63/15, 104/15, 42/16, 68/17 in 33/18)

- Obrazec POR-1: Poročilo o deležih v pravne osebe
- Obrazec POR-2: Izpostavljenosti do oseb v posebnem razmerju z banko
- Obrazec POR-3: Poročilo o kvalificiranih naložbah
- Obrazec POR-5: Poročilo o kvalificiranih deležih izven finančnega sektorja
- Obrazec POR-6: Izpostavljenost tveganju koncentracije
- Obrazec PRESTR: Struktura načrta prestrukturiranja
Sklep o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni list RS, št. 50/15, 96/15 in 72/17)
Sklep o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 47/15 in 72/17)
Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 47/15)

 

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Priporočilo organa EBA o rabi identifikatorja pravnih subjektov (LEI) (EBA/REC/2014/01; 29. januarja 2014)
                                                                                        
Sklep o uporabi Priporočila organa EBA o rabi identifikatorja pravnih subjektov (LEI) (Uradni list RS, št. 47/15)

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN

ESAs consult on changes to the key information document for PRIIPs (16 October 2019)
Joint Consultation Paper concerning amendments to the PRIIPs KID (JC 2019 63; 16 October 2019)                  

/

 

Ostalo

  SL EN
Brexit: operational risk increases when banks delay action (13 November 2019) /

ESAs seek to promote consistent application of the PRIIPs Regulation to bonds (24 October 2019)
Joint ESA Supervisory Statement – application of scope of the PRIIPs Regulation to bonds (JC-2019-64; 24 October 2019)

/
/

EBA urges continued progress in financial institutions' preparations for the UK's departure from the EU (8 October 2019)
Communication of the European Banking Authority on the UK withdrawal from the EU (8 October 2019)

/
/

EU financial regulators highlight risks of a no-deal Brexit and search for yield (12 September 2019)

/
Brexit: stepping up preparations (14 August 2019) /
ESAs respond to the European Commission on the exclusion of performance scenarios options from PRIIPs consumer testing exercise (7 August 2019) /
Opinion of the European Banking Authority on communications to supervised entities regarding money laundering and terrorist financing risks in prudential supervision (EBA-Op-2019-08; 24 July 2019) /
Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the  European Central Bank, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank - State of play of preparations of contingency measures for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union (COM(2019) 276 final; Brussels, 12.6.2019) /
European Supervisory Authorities publish Q&A on the Key Information Document for PRIIPs (4 April 2019) /
EU financial regulators highlight risks of a no-deal Brexit and asset price volatility (2 April 2019) /

ESAs publish recommendations on changes to the PRIIPs Key Information Document (8 February 2019)

Final Report following joint consultation paper concerning amendments to the PRIIPs KID (JC 2019 6.2; 8 February 2019)

Joint ESA supervisory statement concerning the performance scenarios in the PRIIPs KID (JC 2019 6.3; 8 February 2019)

/

/

/

EBA Report on cost and past performance of structured deposits (January 2019) /
European Commission - Press release: Brexit: European Commission implements “no-deal” Contingency Action Plan in specific sectors (19 December)
Questions and Answers: the consequences of the United Kingdom leaving the European Union without a ratified Withdrawal Agreement (no deal Brexit) (19 December 2018)

/

/

The EBA calls for more action by financial institutions in their Brexit-related communication to customers (17 December 2018) /
Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products
PRIIPs – Flow diagram for the risk and reward calculations in the PRIIPs KID (19 July 2018)

/
/


Opinion of the European Banking Authority on preparations for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union (EBA/Op/2018/05; 25 June 2018) /
EBA Report on the prudential risks and opportunities arising for institutions from Fintech (3 July 2018) /
EBA Report on the impact of Fintech of incumbent credit institutions' business model (3 July 2018) /
EBA Fintech Roadmap (15 March 2018)                                                                                                                                                          /

Opinion of the European Banking Authority on issues related to the departure of the United Kingdom from the European Union (EBA/Op/2017/12; 12 October 2017)

/