Ostalo

 

EU zakonodaja – Delegirani akti

  SL EN

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1866 z dne 3. julija 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/653 zaradi uskladitve prehodne ureditve za proizvajalce PRIIP, ki enote skladov iz člena 32 Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ponujajo kot osnovne naložbene možnosti, s podaljšanim obdobjem izjeme iz navedenega člena (UL L št. 289/2019 z dne 8. novembra 2019)            

 

Sklepi Banke Slovenije

  SL EN

Sklep o odlogu in prenehanju obveznosti poročanja bank, hranilnic, podružnic držav članic, plačilnih institucij, družb za izdajo elektronskega denarja, menjalcev in drugih obveznikov (Uradni list RS, št. 49/20 in 58/20)

/
Sklep o merilih za določitev pomembne banke (Uradni list RS, št. 17/18) 

Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 63/15, 104/15, 42/16, 68/17 in 33/18)

- Obrazec POR-1: Poročilo o deležih v pravne osebe
- Obrazec POR-2: Izpostavljenosti do oseb v posebnem razmerju z banko
- Obrazec POR-3: Poročilo o kvalificiranih naložbah
- Obrazec POR-5: Poročilo o kvalificiranih deležih izven finančnega sektorja
- Obrazec POR-6: Izpostavljenost tveganju koncentracije
- Obrazec PRESTR: Struktura načrta prestrukturiranja
Sklep o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni list RS, št. 44/18) - v veljavi do 25. 7. 2020 /
Sklep o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni list RS, št. 97/20) - v veljavi od 25. 7. 2020
Sklep o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 47/15 in 72/17)
Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 47/15)

 

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Priporočilo organa EBA o rabi identifikatorja pravnih subjektov (LEI) (EBA/REC/2014/01; 29. januarja 2014)                                                                                                            
                                                                                        
Sklep o uporabi Priporočila organa EBA o rabi identifikatorja pravnih subjektov (LEI) (Uradni list RS, št. 47/15)                          

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN

ESAs consult on changes to the key information document for PRIIPs (16 October 2019)                                                                                                                                                  
Joint Consultation Paper concerning amendments to the PRIIPs KID (JC 2019 63; 16 October 2019)                                               

/

 

Ostalo

  SL EN

EU financial regulators assess risks to the financial sector after the outbreak of COVID-19 and call for enhanced cooperation (22 September 2020)
Joint Committee Report on risks and vulnerabilities in the eu financial system September 2020 (JC 2020 67; 4 September 2020)

/
/

EBA - Our response to Coronavirus (Covid-19) (September 2020) /
ECB – Coronavirus (September 2020) /
ESMA-COVID19 (July 2020) /
The EBA calls on financial institutions to finalise preparations for the end of the transitional arrangements between the EU and UK (29 July 2020) /
ESAs notify the European Commission about the outcome of the review of the PRIIPs key information document (21 July 2020) /
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions - Getting ready for changes Communication on readiness at the end of the transition period between the European Union and the United Kingdom (COM(2020) 324 final, 9 July 2020)
/

FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus (March 2020)

/

EBA identifies trends and lessons learned in financial education and literacy initiatives in its second Financial Education Report (30 March 2020)

/
Executive Summary - Consumer testing services -  Retail investors’ preferred option regarding performance scenarios and past performance information within the Key Information Document under the PRIIPs framework (FISMA/2019/016/C; 27 February 2020)
Final Report - Consumer testing services -  Retail investors’ preferred option regarding performance scenarios and past performance information within the Key Information Document under the PRIIPs framework (FISMA/2019/016/C; 27 February 2020)
/
/

ESAs seek to promote consistent application of the PRIIPs Regulation to bonds (24 October 2019)
Joint ESA Supervisory Statement – application of scope of the PRIIPs Regulation to bonds (JC-2019-64; 24 October 2019)

/
/

ESAs respond to the European Commission on the exclusion of performance scenarios options from PRIIPs consumer testing exercise (7 August 2019) /
Opinion of the European Banking Authority on communications to supervised entities regarding money laundering and terrorist financing risks in prudential supervision (EBA-Op-2019-08; 24 July 2019) /
European Supervisory Authorities publish Q&A on the Key Information Document for PRIIPs (4 April 2019) /

ESAs publish recommendations on changes to the PRIIPs Key Information Document (8 February 2019)

Final Report following joint consultation paper concerning amendments to the PRIIPs KID (JC 2019 6.2; 8 February 2019)

Joint ESA supervisory statement concerning the performance scenarios in the PRIIPs KID (JC 2019 6.3; 8 February 2019)

/

/

/

EBA Report on cost and past performance of structured deposits (January 2019) /
Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products
PRIIPs – Flow diagram for the risk and reward calculations in the PRIIPs KID (19 July 2018)

/
/


EBA Report on the prudential risks and opportunities arising for institutions from Fintech (3 July 2018) /
EBA Report on the impact of Fintech of incumbent credit institutions' business model (3 July 2018) /
EBA Fintech Roadmap (15 March 2018)                                                                                                                                                          /