Opcije in diskrecije

 

Sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije (Uradni list RS, št. 105/21 in 67/22)                                                                                                                                                                                        

 

Akti ECB

  SL EN
Smernica Evropske centralne banke (EU) 2020/978 z dne 25. junija 2020 o izvajanju diskrecijske pravice pristojnih nacionalnih organov iz člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z manj pomembnimi institucijami glede praga za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi (ECB/2020/32) (UL L št. 217 z dne 8. julija 2020)
Uredba Evropske centralne banke (EU) 2018/1845 z dne 21. novembra 2018 o izvajanju diskrecijske pravice iz člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s pragom za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi (ECB/2018/26) (UL L št. 299 z dne 26. novembra 2018) - neuradno konsolidirano besedilo z dne 26. novembra 2018 
  • Popravek Uredbe Evropske centralne banke (EU) 2018/1845 z dne 21. novembra 2018 o izvajanju diskrecijske pravice iz člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s pragom za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi (ECB/2018/26) (UL L št. 217 z dne 8. julija 2020)
  • Uredba Evropske centralne banke (EU) 2018/1845 z dne 21. novembra 2018 o izvajanju diskrecijske pravice iz člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s pragom za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi (ECB/2018/26) (UL L št. 299 z dne 26. novembra 2018)
Smernica Evropske centralne banke (EU) 2017/697 z dne 4. aprila 2017 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/9) - neuradno konsolidirano besedilo z dne 31. marca 2022
  • Smernica Evropske centralne banke (EU) 2022/508 z dne 25. marca 2022 o spremembi Smernice Evropske centralne banke (EU) 2017/697 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/9) (ECB/2022/12) (UL L št. 102 z dne 30. marca 2022)
  • Popravek Smernice Evropske centralne banke (EU) 2017/697 z dne 4. aprila 2017 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/9) (UL L št. 60 z dne 2. marca 2018)
  • Smernica Evropske centralne banke (EU) 2017/697 z dne 4. aprila 2017 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/9) (UL L št. 101 z dne 13. aprila 2017)
Priporočilo Evropske centralne banke z dne 4. aprila 2017 o skupnih specifikacijah za izvajanje nekaterih opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/10) / /
  • Priporočilo Evropske centralne banke z dne 25. marca 2022 o spremembi Priporočila ECB/2017/10 o skupnih specifikacijah za izvajanje nekaterih opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2022/13) (UL C št. 142 z dne 30. marca 2022)
  • Priporočilo Evropske centralne banke z dne 4. aprila 2017 o skupnih specifikacijah za izvajanje nekaterih opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/10) (UL C št. 120 z dne 13. aprila 2017)
Uredba Evropske centralne banke (EU) 2016/445 z dne 14. marca 2016 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije (ECB/2016/4)  - neuradno konsolidirano besedilo z dne 4. aprila 2022
  • Uredba Evropske centralne banke (EU) 2022/504 z dne 25. marca 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2016/445 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije (ECB/2016/4) (ECB/2022/14) (UL L št. 102 z dne 30. marca 2022) 
  • Uredba Evropske centralne banke (EU) 2016/445 z dne 14. marca 2016 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije (ECB/2016/4) (UL L št. 78 z dne 24. marca 2016)
Vodnik ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije (marec 2022)

 

 

Ostalo

  SL EN
Odgovor Združenju bank Slovenije v zvezi s pobudo za proučitev potrebe po nadaljnjem ohranjanju omejitve iz 4. člena Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije (pismo z oznako 0.05.3.6-5/2022-30 z dne 12. decembra 2022) /
ECB Feedback statement: Responses to the public consultation on revisions to the ECB’s options and discretions policies (March 2022) /
EBA Overview of options and national discretions                                                                                                                                                                                                                  /