Obremenitev sredstev in načrti financiranja

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/79 z dne 18. decembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obremenitvijo sredstev, enotnim modelom podatkovne točke in validacijskimi pravili (UL L št. 14 z dne 21. januarja 2015)

 

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2295 z dne 4. septembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za razkritje obremenjenih in neobremenjenih sredstev (UL L št. 329 z dne 13. decembra 2017)

 

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04; 19. junij 2014)Sklep o uporabi Smernic o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 (Uradni list RS, št. 47/15)
Smernice o razkritju obremenjenih in neobremenjenih sredstev (EBA/GL/2014/03; 27. junij 2014)
 


Sklep o uporabi Smernic o razkritju obremenjenih in neobremenjenih sredstev (Uradni list RS, št. 47/15)
CEBS Guidelines on Liqudity Cost Benefit Allocation (27 October 2010) /

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN

EBA launches consultation to update Guidelines on harmonised definitions and templates for funding plans of credit institutions (5 March 2019)

Consultation Paper - Draft Guidelines on harmonised definitions and templates for funding plans of credit institutions under Recommendation A4 of ESRB/2012/2 (EBA/CP/2019/02; 5 March 2019)
Annex 1 to CP on Funding Plans (Instructions)
Annex 2 to CP on Funding Plans (Templates with tracked changes)
Annex 2 to CP on Funding Plans (Templates)

/
 

/

/
/
/

 


 

 

 

Ostalo

  SL EN
EBA report on funding plans (August 2019)                                                                                                                                                  /
EBA report on asset encumbrance (August 2019)                                                                                                   /