Aktualne spremembe predpisov

CRR/CRD:

EMIR:

  • Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1860 z dne 10. junija 2022 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardi, oblikami, pogostostjo ter metodami in ureditvami za poročanje (UL L 304/2022 z dne 24. 11. 2022)


Celoten seznam predpisov je dostopen na tej povezavi.