Aktualne spremembe predpisov

CRR:

  • obremenitev sredstev in načrti financiranja
  • velike izpostavljenosti in tveganje koncentracije
    • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1011 z dne 10. marca 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o načinu določitev posrednih izpostavljenosti do stranke, ki izhajajo iz pogodb o izvedenih finančnih instrumentih in pogodb o kreditnih izvedenih finančnih instrumentih, če pogodba ni bila sklenjena neposredno s stranko, vendar je ta stranka izdala osnovni dolžniški ali lastniški instrument (UL L št. 170 z dne 28. junija 2022)

EMIR:

  • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/984 z dne 22. junija 2022 o enakovrednosti regulativnega okvira Ljudske republike Kitajske za centralne nasprotne stranke, ki imajo dovoljenje za kliring izvedenih finančnih instrumentov OTC na medbančnem trgu in jih nadzoruje Ljudska banka Kitajske, z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta  (UL L št. 167/2022 z dne 24. 6. 2022)        
  • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/985 z dne 22. junija 2022 o enakovrednosti regulativnega okvira Izraela za centralne nasprotne stranke z zahtevami Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 167/2022 z dne 24. 6. 2022)
  • ESMA updates on applications for recognition from U.S.- based CCPs (28 June 2022)
    List of third-country central counterparties recognised to offer services and activities in the Union (ESMA70-152-348; updated on 28 June 2022)

 

Potrošniško kreditiranje

  • EBA replies to European Commission’s call for advice on the Mortgage Credit Directive review (24 June 2022)

 

Celoten seznam predpisov je dostopen na tej povezavi.