Procedure za poročanje kršitev

Poročanje dejanskih in potencialnih kršitev SFTR (24. člen SFTR)
  • nasprotne stranke morajo zagotoviti ustrezne procedure za interno poročanje zaposlenih o morebitnih kršitvah SFTR;
  • pristojni nadzorni organi morajo zagotoviti procedure za poročanje morebitnih kršitev SFTR, ustrezno zaščito osebnih podatkov in oseb, ki so kršitve sporočile, ter kršiteljev pred diskriminacijo; poročanje morebitnih kršitev Banki Slovenije.