Hramba dokumentacije

Hramba dokumentacije (4. člen SFTR)
  • nasprotne stranke so dolžne hraniti dokumentacijo o vseh sklenitvah, spremembah in zaključku transakcij;
  • dokumentacijo se hrani vsaj 5 let po zaključku posameznega posla.