SIX Payment Services (Austria) GmbH

Marxergasse 1b, A-1030 Dunaj +43 (1) 71701 - 6607 www.six-group.com

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2015/2366/EC